Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'private' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
privat  
(private) 
     
II privat a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet privat
(fra latin; av privare 'berøve', egentlig 'skilt fra det offentlige')
1 som ikke hører til eller gjelder det offentlige
privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
: privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
1 som ikke hører til eller gjelder det offentlige
privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
: privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
2 personlig, som bare vedkommer den enkelte
en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
: en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
2 personlig, som bare vedkommer den enkelte
en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
: en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
3 som ikke er tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet
en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
: en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
3 som ikke er tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet
en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
: en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
1 som ikke hører til eller gjelder det offentlige
privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
: privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
1 som ikke hører til eller gjelder det offentlige
privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
: privat eiendomprivat eiendom / private foretakprivate foretak / privat rett se privatrettprivat rett se privatrett
2 personlig, som bare vedkommer den enkelte
en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
: en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
2 personlig, som bare vedkommer den enkelte
en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
: en privat saken privat sak / ha sin private meningha sin private mening / dyrke sine private interesserdyrke sine private interesser
3 som ikke er tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet
en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
: en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
3 som ikke er tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet
en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling
: en privat fest, forestillingen privat fest, forestilling

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'private' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
privat  
(private) 
II privat a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet privat
(av latin privare 'ta frå'; eigenleg 'skild frå det offentlege')
1 som ikkje høyrer til eller gjeld det offentlege
privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
: privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
// sjå privatrett
// sjå privatrett
1 som ikkje høyrer til eller gjeld det offentlege
privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
: privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
// sjå privatrett
// sjå privatrett
2 personleg, som berre gjeld einskildindividet
ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
: ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
2 personleg, som berre gjeld einskildindividet
ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
: ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
3 om tilstelling, framsyning: som ikkje er open for alle
ein privat festein privat fest
: ein privat festein privat fest
3 om tilstelling, framsyning: som ikkje er open for alle
ein privat festein privat fest
: ein privat festein privat fest
1 som ikkje høyrer til eller gjeld det offentlege
privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
: privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
// sjå privatrett
// sjå privatrett
1 som ikkje høyrer til eller gjeld det offentlege
privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
: privat eigedomprivat eigedom / privat rettprivat rett
// sjå privatrett
// sjå privatrett
2 personleg, som berre gjeld einskildindividet
ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
: ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
2 personleg, som berre gjeld einskildindividet
ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
: ei privat sakei privat sak / ha ei privat meiningha ei privat meining / private interesserprivate interesser
3 om tilstelling, framsyning: som ikkje er open for alle
ein privat festein privat fest
: ein privat festein privat fest
3 om tilstelling, framsyning: som ikkje er open for alle
ein privat festein privat fest
: ein privat festein privat fest

 

Resultat pr. side