Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I pris m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pris
(norrønt príss 'ære, lov, stas, prakt', gjennom lågtysk over gammalfransk frå latin pretium 'verdi')
1 verdi i pengar, takst
liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
: liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
//
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like //
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
1 verdi i pengar, takst
liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
: liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
//
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like //
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
2 premie (til dømes gullmedalje) i tevling
ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
: ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
ta prisen bli best bli best
ta prisen bli best bli best
2 premie (til dømes gullmedalje) i tevling
ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
: ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
ta prisen bli best bli best
ta prisen bli best bli best
3 ros (III), vellæte, lovprising
lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
: lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
3 ros (III), vellæte, lovprising
lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
: lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
1 verdi i pengar, takst
liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
: liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
//
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like //
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
1 verdi i pengar, takst
liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
: liggje, stå høgt i prisliggje, stå høgt i pris / kostpriskostpris / maksimalprismaksimalpris / mjølkeprismjølkepris
//
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like
setje pris på verdsetje (noko), setje høgt, like verdsetje (noko), setje høgt, like //
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
ikkje for nokon pris slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte slett ikkje, avgjort ikkje, på ingen måte
2 premie (til dømes gullmedalje) i tevling
ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
: ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
ta prisen bli best bli best
ta prisen bli best bli best
2 premie (til dømes gullmedalje) i tevling
ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
: ta førsteprisenta førsteprisen / æresprisærespris
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
ta prisen bli best bli best
ta prisen bli best bli best
3 ros (III), vellæte, lovprising
lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
: lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
3 ros (III), vellæte, lovprising
lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
: lov og prislov og pris / syngje vinens prissyngje vinens pris / takk og pristakk og pris
III pris m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pris
(frå fransk eigenleg same opphav som II pris) klype snus
ta seg ein prista seg ein pris
: ta seg ein prista seg ein pris
klype snus
ta seg ein prista seg ein pris
: ta seg ein prista seg ein pris
II pris m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pris
(same opphav som I prise) fangst, bytte (II); berre i uttrykk
gje til pris prisgjegje til pris prisgje
: gje til pris prisgjegje til pris prisgje
fangst, bytte (II); berre i uttrykk
gje til pris prisgjegje til pris prisgje
: gje til pris prisgjegje til pris prisgje

 

Resultat pr. side