Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I positiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet positiv
(latin (gradus) positivus 'gitt (grad)') i grammatikk: grunnform av adjektiv og adverb; jamfør I komparativ og I superlativ
'lang', 'god', 'gjerne' er positiver'lang', 'god', 'gjerne' er positiver
: 'lang', 'god', 'gjerne' er positiver'lang', 'god', 'gjerne' er positiver
i grammatikk: grunnform av adjektiv og adverb; jamfør I komparativ og I superlativ
'lang', 'god', 'gjerne' er positiver'lang', 'god', 'gjerne' er positiver
: 'lang', 'god', 'gjerne' er positiver'lang', 'god', 'gjerne' er positiver
II positiv m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet positiv
, n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet positiv
(av IV positiv) fotografi med naturlig fordeling av lys og skygge, kopiert negativ (I) fotografi med naturlig fordeling av lys og skygge, kopiert negativ (I)
III positiv n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet positiv
(gjennom fransk, fra latin (organum) positivum 'orgel som kan stilles, flyttes')
1 lite orgel med én manual
1 lite orgel med én manual
2 lite, flyttbart orgel, lirekasse
2 lite, flyttbart orgel, lirekasse
1 lite orgel med én manual
1 lite orgel med én manual
2 lite, flyttbart orgel, lirekasse
2 lite, flyttbart orgel, lirekasse
IV positiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet positiv
(gjennom fransk, fra latin positivus 'satt, gitt')
1 velvillig, bekreftende
ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
: ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
1 velvillig, bekreftende
ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
: ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
2 bestemt, avgjort
jeg vet det positivtjeg vet det positivt
: jeg vet det positivtjeg vet det positivt
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
2 bestemt, avgjort
jeg vet det positivtjeg vet det positivt
: jeg vet det positivtjeg vet det positivt
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
3 større enn null
positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
: positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
3 større enn null
positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
: positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
4 om elektrode: som strømmen går ut fra
4 om elektrode: som strømmen går ut fra
1 velvillig, bekreftende
ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
: ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
1 velvillig, bekreftende
ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
: ha en positiv innstillingha en positiv innstilling / stille seg positiv(t) til noestille seg positiv(t) til noe / et positivt svaret positivt svar
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
// verdifull, byggende
positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
: positiv kritikkpositiv kritikk / støtte opp under positive tendenserstøtte opp under positive tendenser / tuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smittetuberkulinprøven gav positiv reaksjon påviste smitte
2 bestemt, avgjort
jeg vet det positivtjeg vet det positivt
: jeg vet det positivtjeg vet det positivt
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
2 bestemt, avgjort
jeg vet det positivtjeg vet det positivt
: jeg vet det positivtjeg vet det positivt
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
// virkelig, faktisk
positiv vitenpositiv viten
: positiv vitenpositiv viten
3 større enn null
positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
: positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
3 større enn null
positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
: positive tallpositive tall / en positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifteren positiv handelsbalanse med større inntekter enn utgifter
4 om elektrode: som strømmen går ut fra
4 om elektrode: som strømmen går ut fra

 

Resultat pr. side