Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'por' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I por n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet por
(jamfør eldre svensk og, dansk par 'kunst, knep', opphavleg truleg fleirtal av dette) list (II), knep, prette (I), puss (IV)
han gjorde meg eit godt porhan gjorde meg eit godt por
: han gjorde meg eit godt porhan gjorde meg eit godt por
list (II), knep, prette (I), puss (IV)
han gjorde meg eit godt porhan gjorde meg eit godt por
: han gjorde meg eit godt porhan gjorde meg eit godt por
II por n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet por
(jamfør norrønt par '(mat)avfall') skrot, skrap, verdilause ting, tøler skrot, skrap, verdilause ting, tøler

 

Resultat pr. side