Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
polarisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet polarisere
(av polar)
1 magnetisere et metallstykke slik at det får magnetiske poler
1 magnetisere et metallstykke slik at det får magnetiske poler
2 lage spenningsforskjell for eksempel i galvaniske elementer eller elektrolytiske celler
2 lage spenningsforskjell for eksempel i galvaniske elementer eller elektrolytiske celler
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølger (for eksempel lysstråler) på en viss måte; som adjektiv i perfektum partisipp:
briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
: briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølger (for eksempel lysstråler) på en viss måte; som adjektiv i perfektum partisipp:
briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
: briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
4 i overført betydning: legge vekt på motsetninger og ulikheter slik at ytterliggående synsmåter får større tilslutning
partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
: partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
4 i overført betydning: legge vekt på motsetninger og ulikheter slik at ytterliggående synsmåter får større tilslutning
partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
: partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
1 magnetisere et metallstykke slik at det får magnetiske poler
1 magnetisere et metallstykke slik at det får magnetiske poler
2 lage spenningsforskjell for eksempel i galvaniske elementer eller elektrolytiske celler
2 lage spenningsforskjell for eksempel i galvaniske elementer eller elektrolytiske celler
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølger (for eksempel lysstråler) på en viss måte; som adjektiv i perfektum partisipp:
briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
: briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølger (for eksempel lysstråler) på en viss måte; som adjektiv i perfektum partisipp:
briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
: briller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retningbriller med polariserte glass som bryter lyset i en viss retning
4 i overført betydning: legge vekt på motsetninger og ulikheter slik at ytterliggående synsmåter får større tilslutning
partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
: partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
4 i overført betydning: legge vekt på motsetninger og ulikheter slik at ytterliggående synsmåter får større tilslutning
partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy
: partiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløypartiet er polarisert i en høyrefløy og en venstrefløy

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
polarisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet polarisere
1 magnetisere eit metallstykke slik at det får magnetiske polar
1 magnetisere eit metallstykke slik at det får magnetiske polar
2 lage spenningsskilnad til dømes i galvaniske element eller elektrolytiske celler
2 lage spenningsskilnad til dømes i galvaniske element eller elektrolytiske celler
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølgjer (til dømes lysstrålar) på ein viss måte
briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
: briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølgjer (til dømes lysstrålar) på ein viss måte
briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
: briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
4 i overført tyding: leggje vekt på motsetnader og ulikskapar slik at ytterleggåande synsmåtar får større tilslutnad
partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
: partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
4 i overført tyding: leggje vekt på motsetnader og ulikskapar slik at ytterleggåande synsmåtar får større tilslutnad
partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
: partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
1 magnetisere eit metallstykke slik at det får magnetiske polar
1 magnetisere eit metallstykke slik at det får magnetiske polar
2 lage spenningsskilnad til dømes i galvaniske element eller elektrolytiske celler
2 lage spenningsskilnad til dømes i galvaniske element eller elektrolytiske celler
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølgjer (til dømes lysstrålar) på ein viss måte
briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
: briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
3 bryte eller reflektere elektromagnetiske bølgjer (til dømes lysstrålar) på ein viss måte
briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
: briller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbrillerbriller med polariserande glas med glas som bryt lyset i ei viss lei og motverkar blending; polaroidbriller
4 i overført tyding: leggje vekt på motsetnader og ulikskapar slik at ytterleggåande synsmåtar får større tilslutnad
partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
: partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
4 i overført tyding: leggje vekt på motsetnader og ulikskapar slik at ytterleggåande synsmåtar får større tilslutnad
partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy
: partistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløypartistrukturen er polarisert i ei høgre- og ei venstrefløy

 

Resultat pr. side