Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I plan m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet plan
(same opphav som II plan)
1 grunnriss, kart over eit område (som skal byggjast ut)
generalplangeneralplan
: generalplangeneralplan
1 grunnriss, kart over eit område (som skal byggjast ut)
generalplangeneralplan
: generalplangeneralplan
2 utkast, framlegg, arbeidsteikning; vedteken tidstabell
arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
: arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
//
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
2 utkast, framlegg, arbeidsteikning; vedteken tidstabell
arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
: arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
//
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
1 grunnriss, kart over eit område (som skal byggjast ut)
generalplangeneralplan
: generalplangeneralplan
1 grunnriss, kart over eit område (som skal byggjast ut)
generalplangeneralplan
: generalplangeneralplan
2 utkast, framlegg, arbeidsteikning; vedteken tidstabell
arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
: arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
//
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
2 utkast, framlegg, arbeidsteikning; vedteken tidstabell
arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
: arbeidet går etter planenarbeidet går etter planen / ruteplanruteplan
//
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
ha planar om tenkje på, ha sett seg føre tenkje på, ha sett seg føre
II plan n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet plan
(gjennom tysk, frå latin; sjå III plan)
1 vassrett flate, grunnplan
1 vassrett flate, grunnplan
2 høgdeleie, høgdesteg, nivå
romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan
: romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan; som etterledd i lokalplan, regjeringsplan
2 høgdeleie, høgdesteg, nivå
romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan
: romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan; som etterledd i lokalplan, regjeringsplan
1 vassrett flate, grunnplan
1 vassrett flate, grunnplan
2 høgdeleie, høgdesteg, nivå
romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan
: romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan; som etterledd i lokalplan, regjeringsplan
2 høgdeleie, høgdesteg, nivå
romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan
: romma ligg i same planetromma ligg i same planet / eit vegkryss i to planeit vegkryss i to plan / ordskiftet ligg på eit høgt planordskiftet ligg på eit høgt plan; som etterledd i lokalplan, regjeringsplan
III plan a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet plan
(frå latin 'jamn, flat') som er vassbein; heilt jamn og flat
golvet er ikkje plantgolvet er ikkje plant / ei plan sagei plan sag
: golvet er ikkje plantgolvet er ikkje plant / ei plan sagei plan sag
som er vassbein; heilt jamn og flat
golvet er ikkje plantgolvet er ikkje plant / ei plan sagei plan sag
: golvet er ikkje plantgolvet er ikkje plant / ei plan sagei plan sag

 

Resultat pr. side