Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
DNA-analyse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet DNA-analyse
analyse av en persons arvestoff
vi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analysevi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analyse
: vi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analysevi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analyse
analyse av en persons arvestoff
vi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analysevi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analyse
: vi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analysevi kan skaffe oss kunnskap om fortiden gjennom DNA-analyse
anseelse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anseelse
(an´seelse el. anse´else; av II anse) aktelse, omdømme (1), respekt
miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
: miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
//
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
aktelse, omdømme (1), respekt
miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
: miste sin anseelsemiste sin anseelse / en mann med høy anseelseen mann med høy anseelse / nyte stor anseelsenyte stor anseelse
//
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
uten persons anseelse uten hensyn til en persons rang, stilling eller status uten hensyn til en persons rang, stilling eller status
biografi m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet biografi
(biografi´; av bio- og I -grafi) skildring av en persons liv; livsskildring; jamfør selvbiografi
lese biografien om Henrik Wergelandlese biografien om Henrik Wergeland
: lese biografien om Henrik Wergelandlese biografien om Henrik Wergeland
skildring av en persons liv; livsskildring; jamfør selvbiografi
lese biografien om Henrik Wergelandlese biografien om Henrik Wergeland
: lese biografien om Henrik Wergelandlese biografien om Henrik Wergeland
biografisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet biografisk
(biogra´fisk; av biograf) som gjelder en persons livsløp
biografiske opplysninger om forfatterenbiografiske opplysninger om forfatteren
: biografiske opplysninger om forfatterenbiografiske opplysninger om forfatteren
som gjelder en persons livsløp
biografiske opplysninger om forfatterenbiografiske opplysninger om forfatteren
: biografiske opplysninger om forfatterenbiografiske opplysninger om forfatteren
blod|type m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blodtype
blod klassifisert etter et visst sett av antigen (I) på overflatene av en persons blodceller
blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
: blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
blod klassifisert etter et visst sett av antigen (I) på overflatene av en persons blodceller
blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)
: blodtypene A, B, AB og 0 (null)blodtypene A, B, AB og 0 (null)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'persons' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.