Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
person m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet person
(frå latin, norrønt persóna f)
1 individ, einskildmenneske
plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
: plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
1 individ, einskildmenneske
plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
: plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
2 skapnad, figur i roman, skodespel, film; jamfør persongalleri
2 skapnad, figur i roman, skodespel, film; jamfør persongalleri
3 i jus: samanslutning eller individ som har rettar og plikter etter lova; rettssubjekt; jamfør juridisk person
3 i jus: samanslutning eller individ som har rettar og plikter etter lova; rettssubjekt; jamfør juridisk person
4 i grammatikk: kategori knytt til visse pronomen (i somme språk òg til verb) som merkjer av at bodskapen gjeld sendaren eller sendarane (1. person), mottakaren eller mottakarane (2. person) eller den, det eller dei som er nemnde i utsegna (3. person)
4 i grammatikk: kategori knytt til visse pronomen (i somme språk òg til verb) som merkjer av at bodskapen gjeld sendaren eller sendarane (1. person), mottakaren eller mottakarane (2. person) eller den, det eller dei som er nemnde i utsegna (3. person)
1 individ, einskildmenneske
plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
: plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
1 individ, einskildmenneske
plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
: plass til fem personarplass til fem personar / kome i eigen person sjølvkome i eigen person sjølv
2 skapnad, figur i roman, skodespel, film; jamfør persongalleri
2 skapnad, figur i roman, skodespel, film; jamfør persongalleri
3 i jus: samanslutning eller individ som har rettar og plikter etter lova; rettssubjekt; jamfør juridisk person
3 i jus: samanslutning eller individ som har rettar og plikter etter lova; rettssubjekt; jamfør juridisk person
4 i grammatikk: kategori knytt til visse pronomen (i somme språk òg til verb) som merkjer av at bodskapen gjeld sendaren eller sendarane (1. person), mottakaren eller mottakarane (2. person) eller den, det eller dei som er nemnde i utsegna (3. person)
4 i grammatikk: kategori knytt til visse pronomen (i somme språk òg til verb) som merkjer av at bodskapen gjeld sendaren eller sendarane (1. person), mottakaren eller mottakarane (2. person) eller den, det eller dei som er nemnde i utsegna (3. person)

 

Resultat pr. side