Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ankomst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ankomst
(fra lavtysk) det å komme fram
bli møtt ved ankomstenbli møtt ved ankomsten / melde sin ankomstmelde sin ankomst / skipets ankomstskipets ankomst / vårens ankomstvårens ankomst / flyplassen har 70 000 ankomster og avganger per årflyplassen har 70 000 ankomster og avganger per år
: bli møtt ved ankomstenbli møtt ved ankomsten / melde sin ankomstmelde sin ankomst / skipets ankomstskipets ankomst / vårens ankomstvårens ankomst / flyplassen har 70 000 ankomster og avganger per årflyplassen har 70 000 ankomster og avganger per år
det å komme fram
bli møtt ved ankomstenbli møtt ved ankomsten / melde sin ankomstmelde sin ankomst / skipets ankomstskipets ankomst / vårens ankomstvårens ankomst / flyplassen har 70 000 ankomster og avganger per årflyplassen har 70 000 ankomster og avganger per år
: bli møtt ved ankomstenbli møtt ved ankomsten / melde sin ankomstmelde sin ankomst / skipets ankomstskipets ankomst / vårens ankomstvårens ankomst / flyplassen har 70 000 ankomster og avganger per årflyplassen har 70 000 ankomster og avganger per år
befolknings|vekst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet befolkningsvekst
(av befolkning) vekst (1) i folketall
redusert befolkningsvekstredusert befolkningsvekst / en befolkningsvekst på én prosent per åren befolkningsvekst på én prosent per år
: redusert befolkningsvekstredusert befolkningsvekst / en befolkningsvekst på én prosent per åren befolkningsvekst på én prosent per år
vekst (1) i folketall
redusert befolkningsvekstredusert befolkningsvekst / en befolkningsvekst på én prosent per åren befolkningsvekst på én prosent per år
: redusert befolkningsvekstredusert befolkningsvekst / en befolkningsvekst på én prosent per åren befolkningsvekst på én prosent per år
fødsels|hyppighet m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fødselshyppighet
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet fødselshyppighet
antall levendefødte i en befolkning per år, oftest angitt i promille antall levendefødte i en befolkning per år, oftest angitt i promille
inn|tekt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet inntekt
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet inntekt
(norrønt inntekt) beløp som en tjener
ha en fast inntekt på kr 480 000 per årha en fast inntekt på kr 480 000 per år / ha inntekter på salget av noeha inntekter på salget av noe / ekstrainntektekstrainntekt / et lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning foret lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning for
: ha en fast inntekt på kr 480 000 per årha en fast inntekt på kr 480 000 per år / ha inntekter på salget av noeha inntekter på salget av noe / ekstrainntektekstrainntekt / et lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning foret lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning for
//
ta til inntekt for ta (noen) til støtte for ta (noen) til støtte for
ta til inntekt for ta (noen) til støtte for ta (noen) til støtte for //
føre til inntekt bokføre på inntektssiden bokføre på inntektssiden
føre til inntekt bokføre på inntektssiden bokføre på inntektssiden
beløp som en tjener
ha en fast inntekt på kr 480 000 per årha en fast inntekt på kr 480 000 per år / ha inntekter på salget av noeha inntekter på salget av noe / ekstrainntektekstrainntekt / et lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning foret lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning for
: ha en fast inntekt på kr 480 000 per årha en fast inntekt på kr 480 000 per år / ha inntekter på salget av noeha inntekter på salget av noe / ekstrainntektekstrainntekt / et lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning foret lotteri til inntekt for blindesaken til beste, til vinning for
//
ta til inntekt for ta (noen) til støtte for ta (noen) til støtte for
ta til inntekt for ta (noen) til støtte for ta (noen) til støtte for //
føre til inntekt bokføre på inntektssiden bokføre på inntektssiden
føre til inntekt bokføre på inntektssiden bokføre på inntektssiden
om|setning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet omsetning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet omsetning
(av omsette)
1 kjøp og salg
omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
: omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
1 kjøp og salg
omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
: omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
2 samlet sum av det et foretak selger i et visst tidsrom
firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
: firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
2 samlet sum av det et foretak selger i et visst tidsrom
firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
: firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
3 den mengde stoff som passerer en kjemisk eller metallurgisk prosess i et visst tidsrom
3 den mengde stoff som passerer en kjemisk eller metallurgisk prosess i et visst tidsrom
1 kjøp og salg
omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
: omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
1 kjøp og salg
omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
: omsetning av varer, eiendommer, aksjeromsetning av varer, eiendommer, aksjer
2 samlet sum av det et foretak selger i et visst tidsrom
firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
: firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
2 samlet sum av det et foretak selger i et visst tidsrom
firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
: firmaet har en omsetning på 150 millioner per årfirmaet har en omsetning på 150 millioner per år
3 den mengde stoff som passerer en kjemisk eller metallurgisk prosess i et visst tidsrom
3 den mengde stoff som passerer en kjemisk eller metallurgisk prosess i et visst tidsrom

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter
I rente f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet rente
(norrønt renta, frå mellomalderlatin, av latin reddere 'gje igjen')
1 inntekt, innkome;
òg i sms som jordrente, livrente
1 inntekt, innkome;
òg i sms som jordrente, livrente
2 inntekt i prosent av kapital som er lånt ut eller sett i bank
få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
: få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
2 inntekt i prosent av kapital som er lånt ut eller sett i bank
få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
: få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
3 prosentrekna godtgjersle for retten til å disponere kapital
betale renter og avdragbetale renter og avdrag
: betale renter og avdragbetale renter og avdrag
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
//
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter //
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
; òg i sms som innskotsrente, lånerente, utlånsrente
3 prosentrekna godtgjersle for retten til å disponere kapital
betale renter og avdragbetale renter og avdrag
: betale renter og avdragbetale renter og avdrag
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
//
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter //
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
; òg i sms som innskotsrente, lånerente, utlånsrente
1 inntekt, innkome;
òg i sms som jordrente, livrente
1 inntekt, innkome;
òg i sms som jordrente, livrente
2 inntekt i prosent av kapital som er lånt ut eller sett i bank
få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
: få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
2 inntekt i prosent av kapital som er lånt ut eller sett i bank
få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
: få renter av sparepenganefå renter av sparepengane
3 prosentrekna godtgjersle for retten til å disponere kapital
betale renter og avdragbetale renter og avdrag
: betale renter og avdragbetale renter og avdrag
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
//
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter //
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
; òg i sms som innskotsrente, lånerente, utlånsrente
3 prosentrekna godtgjersle for retten til å disponere kapital
betale renter og avdragbetale renter og avdrag
: betale renter og avdragbetale renter og avdrag
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
// i overført tyding:
gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
: gje att med renter i auka mål, dobbelt oppgje att med renter i auka mål, dobbelt opp / ei rente på 12 prosent pro annoei rente på 12 prosent pro anno
//
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter
effektiv rente kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter kostnad på lån per år, irekna gebyr og andre utgifter //
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
nominell rente rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med rente på lån utan at gebyr og andre utgifter er rekna med
; òg i sms som innskotsrente, lånerente, utlånsrente

 

Resultat pr. side