Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'peil' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
peile  
(peil) 
peile v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet peile
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet peile
(fra lavtysk, nederlandsk)
1 bestemme retning
//
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
1 bestemme retning
//
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
2 måle (dybde)
peile motoroljenpeile motoroljen
: peile motoroljenpeile motoroljen
2 måle (dybde)
peile motoroljenpeile motoroljen
: peile motoroljenpeile motoroljen
1 bestemme retning
//
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
1 bestemme retning
//
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
peile inn lokalisere (radiosender eller lignende) lokalisere (radiosender eller lignende)
2 måle (dybde)
peile motoroljenpeile motoroljen
: peile motoroljenpeile motoroljen
2 måle (dybde)
peile motoroljenpeile motoroljen
: peile motoroljenpeile motoroljen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'peil' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
peile  
(peil) 
     
     
peile v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet peile
(frå lågtysk, nederlandsk av eldre lågtysk pegelen)
1 finne leia, retninga til seglmerke, fjelltopp eller liknande
//
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
1 finne leia, retninga til seglmerke, fjelltopp eller liknande
//
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
2 måle djupn, væskehøgd
peile motoroljapeile motorolja
: peile motoroljapeile motorolja
2 måle djupn, væskehøgd
peile motoroljapeile motorolja
: peile motoroljapeile motorolja
1 finne leia, retninga til seglmerke, fjelltopp eller liknande
//
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
1 finne leia, retninga til seglmerke, fjelltopp eller liknande
//
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
peile inn finne ut kvar (ein radiosendar) ligg finne ut kvar (ein radiosendar) ligg
2 måle djupn, væskehøgd
peile motoroljapeile motorolja
: peile motoroljapeile motorolja
2 måle djupn, væskehøgd
peile motoroljapeile motorolja
: peile motoroljapeile motorolja

 

Resultat pr. side