Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'passa' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
pass  
(passa) 
II pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(gjennom tysk og, fransk, fra latin passus 'skritt') trang (farbar) kløft eller senkning i et fjellparti, skar, fjellovergang trang (farbar) kløft eller senkning i et fjellparti, skar, fjellovergang
pass  
(passa) 
III pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(tysk, italiensk passaporto 'havnetillatelse')
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
pass  
(passa) 
IV pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(av IV passe) stell, tilsyn stell, tilsyn
passe  
(passa) 
III passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet passe
i kortspill: melde pass (I) i kortspill: melde pass (I)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
III passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet passe
(gjennom tysk, frå fransk passer; sjå passere) melde pass (I) i kortspel melde pass (I) i kortspel
IV passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet passe
(lågtysk passen up 'gje akt på', frå fransk passer 'la (tida) gå') ha tilsyn med, vakte på, stelle
passe barnpasse barn / passe husetpasse huset / pass på pengane dine!pass på pengane dine! / ho vart passa opp av to menn stansaho vart passa opp av to menn stansa / passe tidapasse tida
: passe barnpasse barn / passe husetpasse huset / pass på pengane dine!pass på pengane dine! / ho vart passa opp av to menn stansaho vart passa opp av to menn stansa / passe tidapasse tida
//
refleksivt passe seg for ta seg i vare for ta seg i vare for
refleksivt passe seg for ta seg i vare for ta seg i vare for
ha tilsyn med, vakte på, stelle
passe barnpasse barn / passe husetpasse huset / pass på pengane dine!pass på pengane dine! / ho vart passa opp av to menn stansaho vart passa opp av to menn stansa / passe tidapasse tida
: passe barnpasse barn / passe husetpasse huset / pass på pengane dine!pass på pengane dine! / ho vart passa opp av to menn stansaho vart passa opp av to menn stansa / passe tidapasse tida
//
refleksivt passe seg for ta seg i vare for ta seg i vare for
refleksivt passe seg for ta seg i vare for ta seg i vare for
VI passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet passe
(lågtysk passen 'ha rett mål'; sjå III pass)
1 høve, vere lagleg (for), liggje vel til rette for, ha rett storleik, sitje godt
han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
: han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
1 høve, vere lagleg (for), liggje vel til rette for, ha rett storleik, sitje godt
han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
: han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
2 i pr pt: passande høveleg, sømeleg, lagleg, rimeleg, velvald
2 i pr pt: passande høveleg, sømeleg, lagleg, rimeleg, velvald
3
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko)
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko) //
passe seg søme seg søme seg
passe seg søme seg søme seg
3
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko)
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko) //
passe seg søme seg søme seg
passe seg søme seg søme seg
1 høve, vere lagleg (for), liggje vel til rette for, ha rett storleik, sitje godt
han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
: han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
1 høve, vere lagleg (for), liggje vel til rette for, ha rett storleik, sitje godt
han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
: han passar ikkje til dette arbeidethan passar ikkje til dette arbeidet / skoa passar godtskoa passar godt / passe i hoppasse i hop
2 i pr pt: passande høveleg, sømeleg, lagleg, rimeleg, velvald
2 i pr pt: passande høveleg, sømeleg, lagleg, rimeleg, velvald
3
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko)
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko) //
passe seg søme seg søme seg
passe seg søme seg søme seg
3
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko)
passe med samsvare, svare til (noko) samsvare, svare til (noko) //
passe seg søme seg søme seg
passe seg søme seg søme seg
V passe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet passe
(engelsk pass) i ymse lagspel, til dømes fotball: sende ballen vidare til medspelar i ymse lagspel, til dømes fotball: sende ballen vidare til medspelar

 

Resultat pr. side