Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I pass m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet pass
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pass
(av III passe)
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
II pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(engelsk, tysk av, latin passus 'steg') trong (farande) fjellkløft; djupt skar; lågare fjellovergang i vanskeleg terreng trong (farande) fjellkløft; djupt skar; lågare fjellovergang i vanskeleg terreng
IV pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(tysk kanskje av, italiensk passaporto 'hamneløyve') legitimasjonspapir frå offentleg styresmakt til bruk i utlandet; i overført tyding:
få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
: få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
legitimasjonspapir frå offentleg styresmakt til bruk i utlandet; i overført tyding:
få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
: få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
III pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(lågtysk opphavleg 'steg' som lengdemål; jamfør II pass)
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
V pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(vbs. av IV passe) stell, tilsyn stell, tilsyn

 

Resultat pr. side