Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I pass m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet pass
(av fransk (je) passe '(jeg) lar spillet gå forbi') i kortspill:
//
melde pass uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
melde pass uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
i kortspill:
//
melde pass uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
melde pass uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
uttrykke at en selv ikke har noen melding eller noen innvending mot det andre har meldt; i overført betydning: gi opp, kapitulere
stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
: stilt overfor slike argumenter måtte han melde passstilt overfor slike argumenter måtte han melde pass
II pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(gjennom tysk og, fransk, fra latin passus 'skritt') trang (farbar) kløft eller senkning i et fjellparti, skar, fjellovergang trang (farbar) kløft eller senkning i et fjellparti, skar, fjellovergang
III pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(tysk, italiensk passaporto 'havnetillatelse')
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
1 offisielt legitimasjonsbevis som dokumenterer innehaverens nasjonalitet og identitet ved reiser i utlandet
politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
: politiet utsteder passpolitiet utsteder pass / reise på falskt passreise på falskt pass
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
2 i overført betydning:
//
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
få sitt pass påskrevet få kraftig kritikk få kraftig kritikk
IV pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(av IV passe) stell, tilsyn stell, tilsyn
V pass subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet pass
(lavtysk, fransk pas 'skritt, passende mål, mengde')
1 vel, frisk; jamfør så pass 2
(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
: (ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
//
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
1 vel, frisk; jamfør så pass 2
(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
: (ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
//
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
1 vel, frisk; jamfør så pass 2
(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
: (ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
//
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
1 vel, frisk; jamfør så pass 2
(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
: (ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk(ikke) kjenne seg til pass (ikke) vel, frisk
//
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
i forbindelsen til pass for høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
høvelig, fortjent for (noen)
straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham
: straffen var til pass for hamstraffen var til pass for ham

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I pass m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet pass
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pass
(av III passe)
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
melde pass i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere i kortspel: seie frå om at ein har dårlege kort på handa el. at ein vil ta så få stikk som mogleg; overf: gje opp, kapitulere
II pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(engelsk, tysk av, latin passus 'steg') trong (farande) fjellkløft; djupt skar; lågare fjellovergang i vanskeleg terreng trong (farande) fjellkløft; djupt skar; lågare fjellovergang i vanskeleg terreng
III pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(lågtysk opphavleg 'steg' som lengdemål; jamfør II pass)
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
1 opphavleg: tilnærma mål for tid eller lengd; i uttrykk som
kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
: kor pass lang tid tek det?kor pass lang tid tek det?
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
2 i uttrykk
straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
: straffa var til pass for hanstraffa var til pass for han
//
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
til pass høveleg, fortent høveleg, fortent
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
3 god, frisk (II); i uttrykk til p-
ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
: ho kjende seg ikkje heilt til passho kjende seg ikkje heilt til pass
IV pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(tysk kanskje av, italiensk passaporto 'hamneløyve') legitimasjonspapir frå offentleg styresmakt til bruk i utlandet; i overført tyding:
få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
: få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
legitimasjonspapir frå offentleg styresmakt til bruk i utlandet; i overført tyding:
få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
: få passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ærefå passet sitt påskrive få sterk kritikk, bli fråkjend all ære
V pass n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet pass
(vbs. av IV passe) stell, tilsyn stell, tilsyn

 

Resultat pr. side