Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II alikvant a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alikvant
(latin (pars) aliquanta 'temmelig stor (del)') om tall: som ikke går opp i et annet tall om tall: som ikke går opp i et annet tall
departement n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet departement
(departeman´g; gjennom fransk départir, fra latin pars 'del')
1 del av sentraladministrasjonen som blir styrt av en statsråd (I)
det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
: det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
1 del av sentraladministrasjonen som blir styrt av en statsråd (I)
det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
: det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
2 virksomhetsområde
det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
: det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
2 virksomhetsområde
det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
: det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
3 fylke i Frankrike
Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
: Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
3 fylke i Frankrike
Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
: Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
1 del av sentraladministrasjonen som blir styrt av en statsråd (I)
det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
: det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
1 del av sentraladministrasjonen som blir styrt av en statsråd (I)
det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
: det må godkjennes av departementetdet må godkjennes av departementet / vente på et initiativ fra departementetvente på et initiativ fra departementet
2 virksomhetsområde
det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
: det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
2 virksomhetsområde
det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
: det er hans departementdet er hans departement / hver får passe sitt departementhver får passe sitt departement
3 fylke i Frankrike
Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
: Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
3 fylke i Frankrike
Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
: Oise er et departement i Nord-FrankrikeOise er et departement i Nord-Frankrike
kvote m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvote
(latin quota (pars) 'hvor stor (del)') forholdsmessig del, tildelt mengde
fangstkvotefangstkvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten
: fangstkvotefangstkvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten
forholdsmessig del, tildelt mengde
fangstkvotefangstkvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten
: fangstkvotefangstkvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten
minutt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet minutt
(fra middelalderlatin, av latin minuere 'forminske', forkorting for pars minuta prima, egentlig 'første forminskelsesgrad', brukt i oldtidens matematikk om 1/60 av en enhet; jamfør II sekund)
1 tidsenhet som tilsvarer 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
: 1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
//
komme på minuttet presis presis
komme på minuttet presis presis //
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
1 tidsenhet som tilsvarer 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
: 1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
//
komme på minuttet presis presis
komme på minuttet presis presis //
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
2 vinkelenhet som tilsvarer 1/60 grad
bueminuttbueminutt
: bueminuttbueminutt
2 vinkelenhet som tilsvarer 1/60 grad
bueminuttbueminutt
: bueminuttbueminutt
1 tidsenhet som tilsvarer 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
: 1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
//
komme på minuttet presis presis
komme på minuttet presis presis //
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
1 tidsenhet som tilsvarer 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
: 1 minutt = 60 sekunder1 minutt = 60 sekunder / bussen går sju minutter over hver hel og halv timebussen går sju minutter over hver hel og halv time / det er gjort på noen minutterdet er gjort på noen minutter
//
komme på minuttet presis presis
komme på minuttet presis presis //
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
ta seg fem minutter en kort pause i arbeidet en kort pause i arbeidet
2 vinkelenhet som tilsvarer 1/60 grad
bueminuttbueminutt
: bueminuttbueminutt
2 vinkelenhet som tilsvarer 1/60 grad
bueminuttbueminutt
: bueminuttbueminutt
pars pro toto adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet pars pro toto
(latin 'en del for det hele') stilfigur der en nevner en del i stedet for det hele
'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto
: 'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto
stilfigur der en nevner en del i stedet for det hele
'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto
: 'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto'et klokt hode' (for 'en klok person') er eksempel på pars pro toto

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II alikvant a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet alikvant
(latin (pars) aliquanta 'temmeleg stor (del)') om tal: som ikkje går opp i eit anna tal om tal: som ikkje går opp i eit anna tal
departement n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet departement
(departeman´g; gjennom fransk départir, frå latin pars 'del')
1 avdeling av sentraladministrasjonen, styrt av ein statsråd (I)
fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
: fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
1 avdeling av sentraladministrasjonen, styrt av ein statsråd (I)
fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
: fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
2 verksemdsområde
kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
: kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
2 verksemdsområde
kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
: kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
3 fylke i Frankrike
Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
: Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
3 fylke i Frankrike
Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
: Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
1 avdeling av sentraladministrasjonen, styrt av ein statsråd (I)
fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
: fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
1 avdeling av sentraladministrasjonen, styrt av ein statsråd (I)
fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
: fleire departement samarbeider om ein ny handlingsplanfleire departement samarbeider om ein ny handlingsplan
2 verksemdsområde
kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
: kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
2 verksemdsområde
kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
: kvar får passe sitt departementkvar får passe sitt departement
3 fylke i Frankrike
Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
: Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
3 fylke i Frankrike
Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
: Oise er eit departement i Nord-FrankrikeOise er eit departement i Nord-Frankrike
II kvote m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kvote
(frå latin quota pars 'kor stor del') tildelt mengd; part; høveleg mengd
fellingskvotefellingskvote / tabbekvotetabbekvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten / få kvoten sin få det ein har rett påfå kvoten sin få det ein har rett på
: fellingskvotefellingskvote / tabbekvotetabbekvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten / få kvoten sin få det ein har rett påfå kvoten sin få det ein har rett på
tildelt mengd; part; høveleg mengd
fellingskvotefellingskvote / tabbekvotetabbekvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten / få kvoten sin få det ein har rett påfå kvoten sin få det ein har rett på
: fellingskvotefellingskvote / tabbekvotetabbekvote / fiske opp kvotenfiske opp kvoten / få kvoten sin få det ein har rett påfå kvoten sin få det ein har rett på
minutt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet minutt
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet minutt
(frå mellomalderlatin av, latin minuere 'minske', forkorting for pars minuta prima, eigenleg 'første minskingsgrad', brukt i matematikk i gamletida om 1/60 av ei eining; jamfør II sekund)
1 tidnemning som svarer til 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
: 1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
//
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis //
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
1 tidnemning som svarer til 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
: 1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
//
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis //
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
2 vinkeleining som svarer til 1/60 grad
bogeminuttbogeminutt
: bogeminuttbogeminutt
2 vinkeleining som svarer til 1/60 grad
bogeminuttbogeminutt
: bogeminuttbogeminutt
1 tidnemning som svarer til 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
: 1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
//
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis //
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
1 tidnemning som svarer til 1/60 time; forkorting min
1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
: 1 minutt = 60 sekund1 minutt = 60 sekund / det er gjort på nokre minuttdet er gjort på nokre minutt
//
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis
kome på minuttet med det same; presis med det same; presis //
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
ein fem minutt kort pause i arbeidet kort pause i arbeidet
2 vinkeleining som svarer til 1/60 grad
bogeminuttbogeminutt
: bogeminuttbogeminutt
2 vinkeleining som svarer til 1/60 grad
bogeminuttbogeminutt
: bogeminuttbogeminutt
pars pro toto adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet pars pro toto
(latin 'ein del i staden for alt') stilfigur der ein nemner ein del av ein ting i staden for heile tingen, til dømes brød i staden for mat stilfigur der ein nemner ein del av ein ting i staden for heile tingen, til dømes brød i staden for mat

 

Resultat pr. side