Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'para' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
par  
(para) 
I par n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet par
(norrønt par, gjennom lavtysk, fra latin par 'make, like , par')
1 like, make, to eksemplarer av noe som hører sammen
et par sko, et par skiet par sko, et par ski
: et par sko, et par skiet par sko, et par ski
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
1 like, make, to eksemplarer av noe som hører sammen
et par sko, et par skiet par sko, et par ski
: et par sko, et par skiet par sko, et par ski
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
2 noen få
et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
: et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
2 noen få
et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
: et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
1 like, make, to eksemplarer av noe som hører sammen
et par sko, et par skiet par sko, et par ski
: et par sko, et par skiet par sko, et par ski
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
1 like, make, to eksemplarer av noe som hører sammen
et par sko, et par skiet par sko, et par ski
: et par sko, et par skiet par sko, et par ski
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// gjenstand med to like deler
et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
: et par brilleret par briller / et par bukseret par bukser
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// mann og kvinne
parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
: parene svingte seg i dansenparene svingte seg i dansen / de svingte seg par om parde svingte seg par om par
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
// ektepar
det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
: det blir nok et par av demdet blir nok et par av dem
2 noen få
et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
: et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
2 noen få
et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
: et par dageret par dager / et par stykkeret par stykker / et par tusen kroneret par tusen kroner / et par og tjueet par og tjue
pare  
(para) 
pare v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet pare
(tysk; av I par)
1 ordne parvis, stille eller sette sammen to deler; som adjektiv i perfektum partisipp:
parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
: parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
1 ordne parvis, stille eller sette sammen to deler; som adjektiv i perfektum partisipp:
parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
: parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
2 la husdyr inngå kjønnsforbindelse, krysse dyr med hverandre; refleksivt, særlig om ville dyr:
revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
: revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
2 la husdyr inngå kjønnsforbindelse, krysse dyr med hverandre; refleksivt, særlig om ville dyr:
revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
: revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
3 i overført betydning: forene, sammenknytte
produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
: produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
3 i overført betydning: forene, sammenknytte
produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
: produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
1 ordne parvis, stille eller sette sammen to deler; som adjektiv i perfektum partisipp:
parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
: parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
1 ordne parvis, stille eller sette sammen to deler; som adjektiv i perfektum partisipp:
parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
: parede organer for eksempel nyrene, øyneneparede organer for eksempel nyrene, øynene
2 la husdyr inngå kjønnsforbindelse, krysse dyr med hverandre; refleksivt, særlig om ville dyr:
revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
: revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
2 la husdyr inngå kjønnsforbindelse, krysse dyr med hverandre; refleksivt, særlig om ville dyr:
revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
: revene parer seg sent på vinterenrevene parer seg sent på vinteren
3 i overført betydning: forene, sammenknytte
produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
: produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
3 i overført betydning: forene, sammenknytte
produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
: produktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsansproduktet vitner om solid håndverk paret med sikker formsans
par  
(para) 
II par n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet par
(engelsk; samme opprinnelse som I par) det normale antall slag som en dyktig golfspiller bruker på et bestemt hull eller på hele banen
klare hullet på ett slag under parklare hullet på ett slag under par
: klare hullet på ett slag under parklare hullet på ett slag under par
det normale antall slag som en dyktig golfspiller bruker på et bestemt hull eller på hele banen
klare hullet på ett slag under parklare hullet på ett slag under par
: klare hullet på ett slag under parklare hullet på ett slag under par

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
pare v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet pare
(tysk paaren; jamfør I par)
1 ordne parvis
nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
: nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
//
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
1 ordne parvis
nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
: nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
//
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
2 la dyr gjennomføre kjønnsakt
pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
: pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
2 la dyr gjennomføre kjønnsakt
pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
: pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
3 refleksivt: gjennomføre kjønnsakt
sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
: sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
3 refleksivt: gjennomføre kjønnsakt
sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
: sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
4 i overført tyding: knyte saman
intelligens para med energiintelligens para med energi
: intelligens para med energiintelligens para med energi
4 i overført tyding: knyte saman
intelligens para med energiintelligens para med energi
: intelligens para med energiintelligens para med energi
1 ordne parvis
nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
: nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
//
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
1 ordne parvis
nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
: nyrene er eit para organnyrene er eit para organ / pare føtene byrje å gåpare føtene byrje å gå
//
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
pare seg ordne seg i par, stille opp parvis ordne seg i par, stille opp parvis
2 la dyr gjennomføre kjønnsakt
pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
: pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
2 la dyr gjennomføre kjønnsakt
pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
: pare små purker med store rånarpare små purker med store rånar
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
// krysse dyr med kvarandre
pare hest og eselpare hest og esel
: pare hest og eselpare hest og esel
3 refleksivt: gjennomføre kjønnsakt
sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
: sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
3 refleksivt: gjennomføre kjønnsakt
sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
: sauene parar seg om hausten flyg, springsauene parar seg om hausten flyg, spring
4 i overført tyding: knyte saman
intelligens para med energiintelligens para med energi
: intelligens para med energiintelligens para med energi
4 i overført tyding: knyte saman
intelligens para med energiintelligens para med energi
: intelligens para med energiintelligens para med energi

 

Resultat pr. side