Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ortodoks a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ortodoks
(av gresk doxa 'mening')
1 som stemmer med den hevdvunne, rene lære
den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
: den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
//
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
1 som stemmer med den hevdvunne, rene lære
den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
: den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
//
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
2 gjengs, vanlig
ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
: ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
2 gjengs, vanlig
ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
: ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
1 som stemmer med den hevdvunne, rene lære
den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
: den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
//
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
1 som stemmer med den hevdvunne, rene lære
den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
: den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv..den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse, den russisk-ortodokse osv.. / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ortodoks forkynnelseortodoks forkynnelse
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
// rettroende
en ortodoks jødeen ortodoks jøde
: en ortodoks jødeen ortodoks jøde
//
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
den ortodokse kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke den østlige gren av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
2 gjengs, vanlig
ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
: ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
2 gjengs, vanlig
ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken
: ortodokse virkemidler i politikkenortodokse virkemidler i politikken

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ortodoks a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet ortodoks
(av gresk doksa 'meining')
1 som er i samsvar med den hevdvunne eller offisielle læra; gamaltruande, rett-truande
ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
: ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
//
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
1 som er i samsvar med den hevdvunne eller offisielle læra; gamaltruande, rett-truande
ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
: ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
//
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
2 velprøvd, allment godteken
ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
: ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
2 velprøvd, allment godteken
ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
: ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
1 som er i samsvar med den hevdvunne eller offisielle læra; gamaltruande, rett-truande
ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
: ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
//
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
1 som er i samsvar med den hevdvunne eller offisielle læra; gamaltruande, rett-truande
ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
: ortodoks forkynningortodoks forkynning / ortodoks marxismeortodoks marxisme / ein ortodoks jødeein ortodoks jøde
//
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
den ortodokse kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja austleg grein av kristendommen med utspring i den bysantinske kyrkja
2 velprøvd, allment godteken
ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
: ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
2 velprøvd, allment godteken
ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk
: ortodoks finanspolitikkortodoks finanspolitikk

 

Resultat pr. side