Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
orientere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet orientere
(fra fransk egentlig 'vende mot Orienten')
1 anbringe eller vende i en bestemt retning
husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
: husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
1 anbringe eller vende i en bestemt retning
husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
: husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
2 opplyse, sette inn i
formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
: formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
2 opplyse, sette inn i
formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
: formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
3 i idrett: drive med orientering (3), delta i orienteringsløp
3 i idrett: drive med orientering (3), delta i orienteringsløp
1 anbringe eller vende i en bestemt retning
husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
: husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
1 anbringe eller vende i en bestemt retning
husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
: husene er orientert nord–sørhusene er orientert nord–sør
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// i overført betydning:
være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatiervære kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
// refleksivt: finne ut hvor en er; finne vei
orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
: orientere seg ved hjelp av kart og kompassorientere seg ved hjelp av kart og kompass
2 opplyse, sette inn i
formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
: formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
2 opplyse, sette inn i
formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
: formannen vil orientere medlemmene om sakenformannen vil orientere medlemmene om saken
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
// refleksivt:
orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
: orientere seg i eller om noeorientere seg i eller om noe / være orientert være satt inn i situasjonenvære orientert være satt inn i situasjonen
3 i idrett: drive med orientering (3), delta i orienteringsløp
3 i idrett: drive med orientering (3), delta i orienteringsløp

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
orientere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet orientere
(frå fransk eigenleg 'byggje (kyrkje) med fasade mot aust')
1 plassere, vende i ei viss lei
husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
: husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
1 plassere, vende i ei viss lei
husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
: husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
2 i landmåling: teikne himmelretningane inn (på kart); fastsetje stoda til noko i høve til himmelretningane
//
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
2 i landmåling: teikne himmelretningane inn (på kart); fastsetje stoda til noko i høve til himmelretningane
//
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
3 setje inn i; opplyse, rettleie
leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
: leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
3 setje inn i; opplyse, rettleie
leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
: leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
4 vere med i orienteringsløp
4 vere med i orienteringsløp
1 plassere, vende i ei viss lei
husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
: husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
1 plassere, vende i ei viss lei
husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
: husa er orienterte nord-sørhusa er orienterte nord-sør
2 i landmåling: teikne himmelretningane inn (på kart); fastsetje stoda til noko i høve til himmelretningane
//
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
2 i landmåling: teikne himmelretningane inn (på kart); fastsetje stoda til noko i høve til himmelretningane
//
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
orientere seg finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget) finne ut kvar ein er (med hjelp av kart og kompass og kjennemerke i terrenget)
3 setje inn i; opplyse, rettleie
leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
: leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
3 setje inn i; opplyse, rettleie
leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
: leiaren orienterte dei tilsette om sakaleiaren orienterte dei tilsette om saka / orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko)orientere seg i finne seg til rette i og få oversyn over hovuddraga i (noko) / vere orientert vere sett inn i tilhøva, stodavere orientert vere sett inn i tilhøva, stoda
4 vere med i orienteringsløp
4 vere med i orienteringsløp

 

Resultat pr. side