Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'opprørt' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
opprøre  
(opprørt) 
opp|røre v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet opprøre
1 støte (5), få til å protestere
at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
: at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
1 støte (5), få til å protestere
at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
: at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
2 som adjektiv i presens partisipp: sjokkerende, skammelig
arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
: arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
2 som adjektiv i presens partisipp: sjokkerende, skammelig
arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
: arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
3 som adjektiv i perfektum partisipp: forferdet, harm (II)
være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
: være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
3 som adjektiv i perfektum partisipp: forferdet, harm (II)
være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
: være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
1 støte (5), få til å protestere
at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
: at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
1 støte (5), få til å protestere
at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
: at folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen minat folk blir behandlet ulikt, opprører rettferdsfølelsen min
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
// vekke moralsk harme, avsky
slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
: slik framferd opprører de flesteslik framferd opprører de fleste
2 som adjektiv i presens partisipp: sjokkerende, skammelig
arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
: arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
2 som adjektiv i presens partisipp: sjokkerende, skammelig
arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
: arbeidsforholdene var opprørendearbeidsforholdene var opprørende
3 som adjektiv i perfektum partisipp: forferdet, harm (II)
være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
: være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
3 som adjektiv i perfektum partisipp: forferdet, harm (II)
være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
: være opprørt over en urettferdighetvære opprørt over en urettferdighet
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav
// i sterk uro
et opprørt havet opprørt hav
: et opprørt havet opprørt hav

 

Resultat pr. side