Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
aceton n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aceton
(aseto´n; av latin acetum 'eddik'; jamfør -on) fargeløs organisk væske med gjennomtrengende lukt, brukt som råstoff i industri fargeløs organisk væske med gjennomtrengende lukt, brukt som råstoff i industri
V for adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet for
, fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet for
; el. f.o.r. adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet f.o.r.
, fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet f.o.r.
(engelsk forkorting for free on rail) i handel: fritt på jernbanevogn, uten kostnad for kjøper
varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
: varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
i handel: fritt på jernbanevogn, uten kostnad for kjøper
varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
: varen leveres f.o.r. jamfør fob, cifvaren leveres f.o.r. jamfør fob, cif
fob adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet fob
(fåbb; forkorting for engelsk free on board 'fritt om bord') med frakt betalt av selger til varen er om bord (uten avgift eller risiko for kjøperen); jamfør f.o.r.; cif
varen leveres fobvaren leveres fob
: varen leveres fobvaren leveres fob
med frakt betalt av selger til varen er om bord (uten avgift eller risiko for kjøperen); jamfør f.o.r.; cif
varen leveres fobvaren leveres fob
: varen leveres fobvaren leveres fob
foton n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet foton
(fra greskphos, genitiv photos, og, gresk suffiks -on) fys. energimengde som en lysstråling inneholder; fys. lyskvantum; fys. lyskvant; fys. strålingsatom fys. energimengde som en lysstråling inneholder; fys. lyskvantum; fys. lyskvant; fys. strålingsatom
II gjerde n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet gjerde
(norrøntgerði, av garðr 'gard')
1 oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker eller eiendommer
sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
: sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer //
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
1 oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker eller eiendommer
sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
: sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer //
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
2 inngjerdet jordstykke; jord omkring en gard
2 inngjerdet jordstykke; jord omkring en gard
1 oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker eller eiendommer
sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
: sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer //
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
1 oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker eller eiendommer
sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
: sette opp gjerdesette opp gjerde / steingjerde, nettinggjerdesteingjerde, nettinggjerde / elektrisk gjerdeelektrisk gjerde
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer
rive ned gjerdene også: fjerne kunstige barrierer også: fjerne kunstige barrierer //
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
sitte på gjerdet (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner (etter engelsk sit on the fence) observere uten å tilkjennegi standpunkt, ofte av taktiske grunner
2 inngjerdet jordstykke; jord omkring en gard
2 inngjerdet jordstykke; jord omkring en gard

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I -on n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -on
(gresk -on, i tyding 2 gresk -one) brukt i:
1 i ord for visse gassar; til dømes i neon og krypton
1 i ord for visse gassar; til dømes i neon og krypton
2 i ord for visse avleidde sambindingar; til dømes keton og aceton
2 i ord for visse avleidde sambindingar; til dømes keton og aceton
brukt i:
1 i ord for visse gassar; til dømes i neon og krypton
1 i ord for visse gassar; til dømes i neon og krypton
2 i ord for visse avleidde sambindingar; til dømes keton og aceton
2 i ord for visse avleidde sambindingar; til dømes keton og aceton
II -on n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet -on
(etter mønster av I -on) suffiks i namn på elementærpartiklar; til dømes i nøytron og proton suffiks i namn på elementærpartiklar; til dømes i nøytron og proton
aceton n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aceton
(aseto´n; av latin acetum 'eddik'; jamfør I -on) fargelaus organisk væske med gjennomtrengjande lukt, brukt som råstoff i industri fargelaus organisk væske med gjennomtrengjande lukt, brukt som råstoff i industri
elektrofon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet elektrofon
(sjå I -fon) nemning for: elektr(on)isk musikkinstrument nemning for: elektr(on)isk musikkinstrument
f.o.r. fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet f.o.r.
; el. VIII for fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet for
(for engelsk free on rail 'fritt på jernbane') ved vareleveranse: med kostnadene betalte av seljaren fram til jernbane
levere vara f.o.r. (Oslo)levere vara f.o.r. (Oslo)
: levere vara f.o.r. (Oslo)levere vara f.o.r. (Oslo)
ved vareleveranse: med kostnadene betalte av seljaren fram til jernbane
levere vara f.o.r. (Oslo)levere vara f.o.r. (Oslo)
: levere vara f.o.r. (Oslo)levere vara f.o.r. (Oslo)

 

Resultat pr. side