Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
eldre a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet eldre
(norrøntellri, sen norrønt eldri, samme rot som engelsk old, tysk alt 'gammel'; komparativ av gammel, jamfør eldst)
1 av høyere alder
du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
1 av høyere alder
du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
2 absolutt komparativ: nokså gammel
i eldre tid, språki eldre tid, språk
: i eldre tid, språki eldre tid, språk
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
//
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
2 absolutt komparativ: nokså gammel
i eldre tid, språki eldre tid, språk
: i eldre tid, språki eldre tid, språk
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
//
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
1 av høyere alder
du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
1 av høyere alder
du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn meg (eller jeg)du er eldre enn meg (eller jeg) / den eldre generasjonden eldre generasjon / en eldre utgaveen eldre utgave / Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e.Pieter Brueghel den eldre forkorting d.e. / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
2 absolutt komparativ: nokså gammel
i eldre tid, språki eldre tid, språk
: i eldre tid, språki eldre tid, språk
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
//
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
2 absolutt komparativ: nokså gammel
i eldre tid, språki eldre tid, språk
: i eldre tid, språki eldre tid, språk
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// særlig om folk: tilårskommen
en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
: en eldre herre, dameen eldre herre, dame / eldre arbeidereeldre arbeidere
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
// som substantiv:
de eldrede eldre
: de eldrede eldre
//
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
på sine eldre dager i alderdommen i alderdommen
grand old man subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet grand old man
(utt grænd åuld mæn; engelsk 'store, gamle mann', opphavlig om W.E. Gladstone) førende skikkelse i et folk, et fag eller en vitenskap
partiets grand old manpartiets grand old man
: partiets grand old manpartiets grand old man
førende skikkelse i et folk, et fag eller en vitenskap
partiets grand old manpartiets grand old man
: partiets grand old manpartiets grand old man
old boys m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet old boys
(utt åld båis; engelsk 'gamle gutter') særlig i ubestemt form flertall: aktive idrettsmenn over vanlig konkurransealder (over 32 eller 35 år)
han, de er old boyshan, de er old boys
: han, de er old boyshan, de er old boys
særlig i ubestemt form flertall: aktive idrettsmenn over vanlig konkurransealder (over 32 eller 35 år)
han, de er old boyshan, de er old boys
: han, de er old boyshan, de er old boys
old boys-klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet old boys-klasse
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet old boys-klasse
stille i old boys-klassenstille i old boys-klassen
: stille i old boys-klassenstille i old boys-klassen
stille i old boys-klassenstille i old boys-klassen
: stille i old boys-klassenstille i old boys-klassen
old- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet old-
(trolig av lavtysk olt 'gammel', jamfør engelsk old, beslektet med norrønt ǫld femininum 'tidsalder' og alder) som stammer fra eller gjelder svært gammel tid, i ord som
oldfunn, oldtidoldfunn, oldtid
: oldfunn, oldtidoldfunn, oldtid
som stammer fra eller gjelder svært gammel tid, i ord som
oldfunn, oldtidoldfunn, oldtid
: oldfunn, oldtidoldfunn, oldtid

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
eldre a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet eldre
(norrønt ellri, seint norrønt eldri, samanheng med engelsk old, tysk alt 'gammal')
1 som komparativ for gammal; meir gammal, av høgare alder, frå lenger tilbake
du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
//
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
1 som komparativ for gammal; meir gammal, av høgare alder, frå lenger tilbake
du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
//
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
2 som har vore lenger på ein stad, i eit yrke eller liknande
2 som har vore lenger på ein stad, i eit yrke eller liknande
3 absolutt komparativ: (nokså) gammal
i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
: i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
3 absolutt komparativ: (nokså) gammal
i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
: i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
1 som komparativ for gammal; meir gammal, av høgare alder, frå lenger tilbake
du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
//
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
1 som komparativ for gammal; meir gammal, av høgare alder, frå lenger tilbake
du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
: du er eldre enn egdu er eldre enn eg / eldre og yngre steinaldereldre og yngre steinalder
//
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
den eldre etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
etter namn: den eldste av to eller fleire med same namn; forkorta d.e.
Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
: Kristian Elster den eldreKristian Elster den eldre
2 som har vore lenger på ein stad, i eit yrke eller liknande
2 som har vore lenger på ein stad, i eit yrke eller liknande
3 absolutt komparativ: (nokså) gammal
i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
: i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
3 absolutt komparativ: (nokså) gammal
i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
: i eldre tid, måli eldre tid, mål / eldre huseldre hus
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// særleg om folk: tilårskomen
ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
: ein eldre mannein eldre mann / eldre folkeldre folk
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
// som substantiv: gamle menneske
dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
: dei eldredei eldre / fest for eldrefest for eldre
grand old man m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet grand old man
(utt grænd ould mæn; engelsk 'store, gamle mann') person som har vore førande i lengre tid (på eit område, i ei gruppe)
han er grand old man i partiethan er grand old man i partiet
: han er grand old man i partiethan er grand old man i partiet
person som har vore førande i lengre tid (på eit område, i ei gruppe)
han er grand old man i partiethan er grand old man i partiet
: han er grand old man i partiethan er grand old man i partiet
old boys m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet old boys
(åld´ båis; engelsk 'gamle gutar') særleg i ubunden form: idrettsmenn over vanleg konkurransealder (over 32 eller 35 år)
han, dei er old boyshan, dei er old boys
: han, dei er old boyshan, dei er old boys
særleg i ubunden form: idrettsmenn over vanleg konkurransealder (over 32 eller 35 år)
han, dei er old boyshan, dei er old boys
: han, dei er old boyshan, dei er old boys
old boys-klasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet old boys-klasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet old boys-klasse
old- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet old-
(truleg lågtysk olt adjektiv (svarer til engelsk old) 'gammal', samanheng med norrønt ǫld f 'tidsalder', alder og ale) gamle-, gamal- gamle-, gamal-

 

Resultat pr. side