Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
offer n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet offer
(norrønt offr; av ofre)
1 gave (særlig til en guddom)
sonoffersonoffer
: sonoffersonoffer
1 gave (særlig til en guddom)
sonoffersonoffer
: sonoffersonoffer
2 ytelse, pengebidrag
gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
: gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
2 ytelse, pengebidrag
gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
: gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
3 uegennyttig handling
fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
: fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
3 uegennyttig handling
fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
: fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
4 skadelidende
bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
: bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
4 skadelidende
bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
: bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
1 gave (særlig til en guddom)
sonoffersonoffer
: sonoffersonoffer
1 gave (særlig til en guddom)
sonoffersonoffer
: sonoffersonoffer
2 ytelse, pengebidrag
gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
: gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
2 ytelse, pengebidrag
gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
: gi et offer til menighetsarbeidetgi et offer til menighetsarbeidet
3 uegennyttig handling
fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
: fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
3 uegennyttig handling
fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
: fedrelandet krever et offerfedrelandet krever et offer
4 skadelidende
bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
: bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
4 skadelidende
bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger
: bli offer for mordbli offer for mord / krigens ofrekrigens ofre / bli (et) offer for intrigerbli (et) offer for intriger

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
offer n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet offer
(norrønt offr; av ofre)
1 gåve til ein guddom
brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
: brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
1 gåve til ein guddom
brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
: brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
2 frivillig pengegåve (lagd på altaret) frå kyrkjefolket til eit visst føremål; jamfør kollekt 1
gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
: gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
2 frivillig pengegåve (lagd på altaret) frå kyrkjefolket til eit visst føremål; jamfør kollekt 1
gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
: gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
3 sjølvgløymande handling
fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
: fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
3 sjølvgløymande handling
fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
: fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
4 person som må bøte eller lide (for andre)
dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
: dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
4 person som må bøte eller lide (for andre)
dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
: dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
1 gåve til ein guddom
brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
: brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
1 gåve til ein guddom
brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
: brennofferbrennoffer / slaktofferslaktoffer / soningsoffersoningsoffer / bere fram eit offer for Herrenbere fram eit offer for Herren
2 frivillig pengegåve (lagd på altaret) frå kyrkjefolket til eit visst føremål; jamfør kollekt 1
gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
: gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
2 frivillig pengegåve (lagd på altaret) frå kyrkjefolket til eit visst føremål; jamfør kollekt 1
gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
: gje eit offer til misjonengje eit offer til misjonen
3 sjølvgløymande handling
fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
: fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
3 sjølvgløymande handling
fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
: fedrelandet krev dette offeret av ossfedrelandet krev dette offeret av oss / det var ikkje noko stort offer å slutte å røykjedet var ikkje noko stort offer å slutte å røykje
4 person som må bøte eller lide (for andre)
dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
: dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
4 person som må bøte eller lide (for andre)
dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
: dødsofferdødsoffer / bli offer for eit mordbli offer for eit mord / bli offer for intrigarbli offer for intrigar
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
// særleg skjemtande: bytte (II)
læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa
: læraren såg seg ut eit offer til leksehøyringalæraren såg seg ut eit offer til leksehøyringa

 

Resultat pr. side