Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
objekt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet objekt
(frå latin eigenleg perfektum partisipp av objicere 'kaste, setje noko framfor ein')
1 filos., ting, hending som ligg til grunn for ei førestilling, motsett subjekt (1)
1 filos., ting, hending som ligg til grunn for ei førestilling, motsett subjekt (1)
2 emne, (føre)mål for ei handling
investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
: investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
2 emne, (føre)mål for ei handling
investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
: investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
3 i grammatikk: setningsledd som uttrykkjer den eller det som verbalhandlinga er retta mot, til dømes avisa i mor las avisa
//
direkte objekt objekt (3) objekt (3)
direkte objekt objekt (3) objekt (3) //
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
3 i grammatikk: setningsledd som uttrykkjer den eller det som verbalhandlinga er retta mot, til dømes avisa i mor las avisa
//
direkte objekt objekt (3) objekt (3)
direkte objekt objekt (3) objekt (3) //
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
1 filos., ting, hending som ligg til grunn for ei førestilling, motsett subjekt (1)
1 filos., ting, hending som ligg til grunn for ei førestilling, motsett subjekt (1)
2 emne, (føre)mål for ei handling
investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
: investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
2 emne, (føre)mål for ei handling
investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
: investeringsobjektinvesteringsobjekt / skatteobjektskatteobjekt
3 i grammatikk: setningsledd som uttrykkjer den eller det som verbalhandlinga er retta mot, til dømes avisa i mor las avisa
//
direkte objekt objekt (3) objekt (3)
direkte objekt objekt (3) objekt (3) //
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
3 i grammatikk: setningsledd som uttrykkjer den eller det som verbalhandlinga er retta mot, til dømes avisa i mor las avisa
//
direkte objekt objekt (3) objekt (3)
direkte objekt objekt (3) objekt (3) //
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd
indirekte objekt setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd setningsledd som uttrykkjer den el. det som verbalhandlinga skjer til gagn el. skade for; omsynsledd

 

Resultat pr. side