Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
norm f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet norm
(latin norma 'vinkelmål, rettesnor')
1 godteken regel, rettesnor, mønster, målestokk
etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
: etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
1 godteken regel, rettesnor, mønster, målestokk
etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
: etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
2 i bokprenting: forkorta boktittel nedst på første sida av kvart ark (III,2) til hjelp for bokbindaren
2 i bokprenting: forkorta boktittel nedst på første sida av kvart ark (III,2) til hjelp for bokbindaren
1 godteken regel, rettesnor, mønster, målestokk
etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
: etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
1 godteken regel, rettesnor, mønster, målestokk
etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
: etiske normeretiske normer / normer for god åtferdnormer for god åtferd / setje opp ei norm for skriftmåletsetje opp ei norm for skriftmålet
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
// det normale
tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
: tene det som er norma i yrkettene det som er norma i yrket
2 i bokprenting: forkorta boktittel nedst på første sida av kvart ark (III,2) til hjelp for bokbindaren
2 i bokprenting: forkorta boktittel nedst på første sida av kvart ark (III,2) til hjelp for bokbindaren

 

Resultat pr. side