Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
nominell adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet nominell
(tysk; same opphav som II nominal)
1 som gjeld (berre) i namnet, til skilnad frå reell, verkeleg
det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
: det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
1 som gjeld (berre) i namnet, til skilnad frå reell, verkeleg
det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
: det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
2 pålydande (II)
obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
: obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
//
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
2 pålydande (II)
obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
: obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
//
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
1 som gjeld (berre) i namnet, til skilnad frå reell, verkeleg
det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
: det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
1 som gjeld (berre) i namnet, til skilnad frå reell, verkeleg
det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
: det er ho som er leiaren, iallfall nomineltdet er ho som er leiaren, iallfall nominelt
2 pålydande (II)
obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
: obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
//
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
2 pålydande (II)
obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
: obligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdiobligasjonane har ein nominell verdi på 1000 kr; jamfør realverdi
//
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid
nominell inntekt inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid inntekt uttrykt i pengeverdien til kvar tid

 

Resultat pr. side