Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
NOK symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet NOK
standardnemning for norsk krone som valuta standardnemning for norsk krone som valuta
I nok adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet nok
(lågtysk noch, jamfør norrønt (g)nógr)
1 tilstrekkeleg, fullnøyande
no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
: no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
//
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
1 tilstrekkeleg, fullnøyande
no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
: no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
//
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
2 som setningsadverbial: vel (II), visst (I), alltids
det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
: det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
2 som setningsadverbial: vel (II), visst (I), alltids
det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
: det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
1 tilstrekkeleg, fullnøyande
no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
: no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
//
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
1 tilstrekkeleg, fullnøyande
no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
: no har vi arbeidd nok for i dagno har vi arbeidd nok for i dag / vere sterk nok til å lyfte 50 kgvere sterk nok til å lyfte 50 kg / det er ille nokdet er ille nok / berre det beste er godt nokberre det beste er godt nok / ha pengar nok (el. nok pengar) til billettenha pengar nok (el. nok pengar) til billetten / ha nok å eteha nok å ete / det er (meir enn) nok av det slagetdet er (meir enn) nok av det slaget / eg har fått nok av slike folk har vorte lei av deieg har fått nok av slike folk har vorte lei av dei / nei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lengernei, no får det vere nok! no finn eg meg ikkje i det lenger / ikkje nok med at han lyg, han stel ogsåikkje nok med at han lyg, han stel også
//
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
nok om det det er sagt tilstrekkeleg om den saka det er sagt tilstrekkeleg om den saka
2 som setningsadverbial: vel (II), visst (I), alltids
det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
: det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
2 som setningsadverbial: vel (II), visst (I), alltids
det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg
: det går nok bradet går nok bra / bilen er nok stor, men ikkje stor nokbilen er nok stor, men ikkje stor nok / eg må nok gå no dessverreeg må nok gå no dessverre / eg skal nok kome, det lovar egeg skal nok kome, det lovar eg / ho er nok trøytt, stakkar ventelegho er nok trøytt, stakkar venteleg

 

Resultat pr. side