Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
paranoid a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet paranoid
(utt -no-i´d) som er preget av sykelige vrangforestillinger som er preget av sykelige vrangforestillinger

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
algoritme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet algoritme
(mellomalderlatinalgorismus, omlaging av, arabisk al-Khowarizmi 'mannen frå Khowarizm', etternamnet til kjend arabisk matematikar som levde i det niande hundreåret, og med innverknad frå gresk arithmos 'tal')
1 før: nemning for rekning med det arabiske talsystemet
1 før: nemning for rekning med det arabiske talsystemet
2 no, i matematikk og i edb: fullstendig og nøyaktig prosedyre eller framgangsmåte for dei rekneoperasjonane som krevst for å løyse eit problem; eintydig sett med instruksar for å løyse ei oppgåve
algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
: algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
2 no, i matematikk og i edb: fullstendig og nøyaktig prosedyre eller framgangsmåte for dei rekneoperasjonane som krevst for å løyse eit problem; eintydig sett med instruksar for å løyse ei oppgåve
algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
: algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
1 før: nemning for rekning med det arabiske talsystemet
1 før: nemning for rekning med det arabiske talsystemet
2 no, i matematikk og i edb: fullstendig og nøyaktig prosedyre eller framgangsmåte for dei rekneoperasjonane som krevst for å løyse eit problem; eintydig sett med instruksar for å løyse ei oppgåve
algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
: algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
2 no, i matematikk og i edb: fullstendig og nøyaktig prosedyre eller framgangsmåte for dei rekneoperasjonane som krevst for å løyse eit problem; eintydig sett med instruksar for å løyse ei oppgåve
algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
: algoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av deialgoritmen gjev dei einskilde stega i oppgåveløysinga og rekkjefølgja av dei
billig|utgåve f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet billigutgåve
; el. billeg|utgåve f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet billegutgåve
billig utgåve av eit produkt
ei billigutgåve av ein luksusbilei billigutgåve av ein luksusbil / boka kjem no i billigutgåveboka kjem no i billigutgåve
: ei billigutgåve av ein luksusbilei billigutgåve av ein luksusbil / boka kjem no i billigutgåveboka kjem no i billigutgåve
billig utgåve av eit produkt
ei billigutgåve av ein luksusbilei billigutgåve av ein luksusbil / boka kjem no i billigutgåveboka kjem no i billigutgåve
: ei billigutgåve av ein luksusbilei billigutgåve av ein luksusbil / boka kjem no i billigutgåveboka kjem no i billigutgåve
etter|tid f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet ettertid
tidsrom etter samtida eller notida; tid frå no (eller da) av; tid etterpå
korkje i samtid eller ettertidkorkje i samtid eller ettertid / no i ettertid ser vi annleis på detno i ettertid ser vi annleis på det / for ettertida etter den(ne) tida, heretterfor ettertida etter den(ne) tida, heretter / berge noko for ettertida for etterslektaberge noko for ettertida for etterslekta
: korkje i samtid eller ettertidkorkje i samtid eller ettertid / no i ettertid ser vi annleis på detno i ettertid ser vi annleis på det / for ettertida etter den(ne) tida, heretterfor ettertida etter den(ne) tida, heretter / berge noko for ettertida for etterslektaberge noko for ettertida for etterslekta
tidsrom etter samtida eller notida; tid frå no (eller da) av; tid etterpå
korkje i samtid eller ettertidkorkje i samtid eller ettertid / no i ettertid ser vi annleis på detno i ettertid ser vi annleis på det / for ettertida etter den(ne) tida, heretterfor ettertida etter den(ne) tida, heretter / berge noko for ettertida for etterslektaberge noko for ettertida for etterslekta
: korkje i samtid eller ettertidkorkje i samtid eller ettertid / no i ettertid ser vi annleis på detno i ettertid ser vi annleis på det / for ettertida etter den(ne) tida, heretterfor ettertida etter den(ne) tida, heretter / berge noko for ettertida for etterslektaberge noko for ettertida for etterslekta
fjor subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet fjor
(norrønt í fjorð)
snøen som fall i fjor det som høyrer fortida til det som høyrer fortida til
snøen som fall i fjor det som høyrer fortida til det som høyrer fortida til //
i fjor i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i fjor i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
snøen som fall i fjor det som høyrer fortida til det som høyrer fortida til
snøen som fall i fjor det som høyrer fortida til det som høyrer fortida til //
i fjor i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i fjor i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
i året før det som er no
i fjor sommari fjor sommar
: i fjor sommari fjor sommar
full|vaksen adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet fullvaksen
// heilt vaksen eller utvikla
ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
: ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
// heilt vaksen eller utvikla
ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
: ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
// svær
treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
: treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
// svær
treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
: treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
// heilt vaksen eller utvikla
ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
: ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
// heilt vaksen eller utvikla
ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
: ho er fullvaksen noho er fullvaksen no / i fullvaksen alderi fullvaksen alder
// svær
treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
: treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
// svær
treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe
: treffe ei fullvaksen gaupetreffe ei fullvaksen gaupe

 

Resultat pr. side