Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
nisje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nisje
(fra fransk, av latin nidus 'reir')
1 fordypning i en vegg eller en mur
det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
: det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
1 fordypning i en vegg eller en mur
det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
: det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
2 plass eller stilling som særlig passer for en art, en gruppe eller lignende
//
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
2 plass eller stilling som særlig passer for en art, en gruppe eller lignende
//
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
3 del av marked med spesielle behov, avtakergruppe, kundekrets
bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
: bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
3 del av marked med spesielle behov, avtakergruppe, kundekrets
bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
: bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
1 fordypning i en vegg eller en mur
det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
: det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
1 fordypning i en vegg eller en mur
det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
: det stod en ovn i en nisje i veggendet stod en ovn i en nisje i veggen
2 plass eller stilling som særlig passer for en art, en gruppe eller lignende
//
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
2 plass eller stilling som særlig passer for en art, en gruppe eller lignende
//
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
økologisk nisje rom, funksjon som en art har i økosystemet rom, funksjon som en art har i økosystemet
3 del av marked med spesielle behov, avtakergruppe, kundekrets
bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
: bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
3 del av marked med spesielle behov, avtakergruppe, kundekrets
bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet
: bedriften har funnet en nisje for det nye produktetbedriften har funnet en nisje for det nye produktet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
nisje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nisje
(frå fransk, truleg av latin nidus 'reir')
1 bogen eller kanta fordjuping i ein vegg eller mur
det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
: det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
1 bogen eller kanta fordjuping i ein vegg eller mur
det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
: det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
2 plass eller stilling som særleg høver for ei art, ei gruppe eller liknande
//
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
2 plass eller stilling som særleg høver for ei art, ei gruppe eller liknande
//
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
3 avtakargruppe, kundekrins
finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
: finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
3 avtakargruppe, kundekrins
finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
: finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
1 bogen eller kanta fordjuping i ein vegg eller mur
det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
: det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
1 bogen eller kanta fordjuping i ein vegg eller mur
det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
: det stod ein omn i ein nisje i veggendet stod ein omn i ein nisje i veggen
2 plass eller stilling som særleg høver for ei art, ei gruppe eller liknande
//
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
2 plass eller stilling som særleg høver for ei art, ei gruppe eller liknande
//
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
økologisk nisje rom som ei art har i økosystemet rom som ei art har i økosystemet
3 avtakargruppe, kundekrins
finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
: finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
3 avtakargruppe, kundekrins
finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt
: finne ein nisje for nye produktfinne ein nisje for nye produkt

 

Resultat pr. side