Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'nine' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
katt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet katt
(norrønt kǫttr, i tyding 5 frå engelsk cat (o' nine tails))
1 rovdyr av katteslekta, villkatt (1)
1 rovdyr av katteslekta, villkatt (1)
2 lite dyr av katteslekta; huskatt, tamkatt, katte (I); Felis catus
leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
: leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
//
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid //
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt //
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning //
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
; òg i sms som angorakatt, rasekatt, skogkatt
2 lite dyr av katteslekta; huskatt, tamkatt, katte (I); Felis catus
leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
: leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
//
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid //
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt //
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning //
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
; òg i sms som angorakatt, rasekatt, skogkatt
3 noko verdlaust; inkje
ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
: ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
//
gje katten i gje fanden i gje fanden i
gje katten i gje fanden i gje fanden i //
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
3 noko verdlaust; inkje
ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
: ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
//
gje katten i gje fanden i gje fanden i
gje katten i gje fanden i gje fanden i //
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
4 noko som liknar eller minner om katt (1);
òg som etterledd i til dømes i apekatt, havkatt, røysekatt, trollkatt
4 noko som liknar eller minner om katt (1);
òg som etterledd i til dømes i apekatt, havkatt, røysekatt, trollkatt
5 pisk med ni endar
5 pisk med ni endar
6 stor talje til å katte (II,2) ankeret
6 stor talje til å katte (II,2) ankeret
1 rovdyr av katteslekta, villkatt (1)
1 rovdyr av katteslekta, villkatt (1)
2 lite dyr av katteslekta; huskatt, tamkatt, katte (I); Felis catus
leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
: leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
//
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid //
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt //
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning //
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
; òg i sms som angorakatt, rasekatt, skogkatt
2 lite dyr av katteslekta; huskatt, tamkatt, katte (I); Felis catus
leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
: leve som hund og katt vere uvener jamtleve som hund og katt vere uvener jamt / gå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken avgå som katten om den varme grauten ikkje (våge å) kome inn på saka, gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av / frese som ein kattfrese som ein katt / ha ni liv som kattenha ni liv som katten
//
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid
leike katt og mus òg overf: unngå avgjerande strid òg overf: unngå avgjerande strid //
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt
kjøpe katten i sekken ikkje vite kva ein får, bli lurt ikkje vite kva ein får, bli lurt //
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning
sleppe katten or sekken kome med ei sensasjonell opplysning kome med ei sensasjonell opplysning //
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
ikkje for katten god, til å ta på alvor god, til å ta på alvor
; òg i sms som angorakatt, rasekatt, skogkatt
3 noko verdlaust; inkje
ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
: ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
//
gje katten i gje fanden i gje fanden i
gje katten i gje fanden i gje fanden i //
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
3 noko verdlaust; inkje
ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
: ikkje ein kattikkje ein katt / ikkje skjøne (meir enn) kattenikkje skjøne (meir enn) katten
//
gje katten i gje fanden i gje fanden i
gje katten i gje fanden i gje fanden i //
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
få katten få avskil, sparken få avskil, sparken
4 noko som liknar eller minner om katt (1);
òg som etterledd i til dømes i apekatt, havkatt, røysekatt, trollkatt
4 noko som liknar eller minner om katt (1);
òg som etterledd i til dømes i apekatt, havkatt, røysekatt, trollkatt
5 pisk med ni endar
5 pisk med ni endar
6 stor talje til å katte (II,2) ankeret
6 stor talje til å katte (II,2) ankeret

 

Resultat pr. side