Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I nase m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nase
(norrønt nǫs f, fleirtal nasar og nasir)
1 lukteorgan i andletet på menneske og hos visse dyr; jamfør snut 1
oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
: oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
//
pusse nasen snyte seg snyte seg
pusse nasen snyte seg snyte seg //
gå på nasen dette framover dette framover
gå på nasen dette framover dette framover
; òg i sms som haukenase, oppstopparnase
1 lukteorgan i andletet på menneske og hos visse dyr; jamfør snut 1
oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
: oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
//
pusse nasen snyte seg snyte seg
pusse nasen snyte seg snyte seg //
gå på nasen dette framover dette framover
gå på nasen dette framover dette framover
; òg i sms som haukenase, oppstopparnase
2 i ymse faste uttrykk med overført eller biletleg tyding
setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
: setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
//
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand //
få lang nase bli narra bli narra
få lang nase bli narra bli narra //
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt //
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon)
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) //
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein)
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) //
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
2 i ymse faste uttrykk med overført eller biletleg tyding
setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
: setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
//
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand //
få lang nase bli narra bli narra
få lang nase bli narra bli narra //
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt //
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon)
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) //
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein)
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) //
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
3 luktesans
hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
: hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
3 luktesans
hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
: hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
4 sans, teft
ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
: ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
4 sans, teft
ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
: ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
5 framspringande, spiss del av noko
nasen på eit flynasen på eit fly
: nasen på eit flynasen på eit fly
5 framspringande, spiss del av noko
nasen på eit flynasen på eit fly
: nasen på eit flynasen på eit fly
1 lukteorgan i andletet på menneske og hos visse dyr; jamfør snut 1
oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
: oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
//
pusse nasen snyte seg snyte seg
pusse nasen snyte seg snyte seg //
gå på nasen dette framover dette framover
gå på nasen dette framover dette framover
; òg i sms som haukenase, oppstopparnase
1 lukteorgan i andletet på menneske og hos visse dyr; jamfør snut 1
oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
: oppstopparnaseoppstopparnase / ha krum naseha krum nase / snakke i nasensnakke i nasen
//
pusse nasen snyte seg snyte seg
pusse nasen snyte seg snyte seg //
gå på nasen dette framover dette framover
gå på nasen dette framover dette framover
; òg i sms som haukenase, oppstopparnase
2 i ymse faste uttrykk med overført eller biletleg tyding
setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
: setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
//
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand //
få lang nase bli narra bli narra
få lang nase bli narra bli narra //
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt //
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon)
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) //
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein)
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) //
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
2 i ymse faste uttrykk med overført eller biletleg tyding
setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
: setje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kautsetje nasen i sky, i vêret vere stor på det, kaut / snu, vende nasen heimover fare heimsnu, vende nasen heimover fare heim / bruke nasen til stav gå på nasenbruke nasen til stav gå på nasen / byte nasar slags barneleikbyte nasar slags barneleik / late att døra for nasen på nokon rett framforlate att døra for nasen på nokon rett framfor / grine, rukke på nasen vise misnøyegrine, rukke på nasen vise misnøye / gå med nasen i ein klut skamme seggå med nasen i ein klut skamme seg / som snytt ut av nasen på … særs liksom snytt ut av nasen på … særs lik / ta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lurta, gjere noko rett for nasen på ein annan oppnå ein føremon ved å vere rask og lur
//
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand
bein i nasen sterk vilje og evne til å tole motstand sterk vilje og evne til å tole motstand //
få lang nase bli narra bli narra
få lang nase bli narra bli narra //
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt
ikkje sjå lenger enn nasen rekk vere kortsynt vere kortsynt //
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon)
peike nase av setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) setje hendene framfor nasen med fingrane i vêret for å håne (nokon) //
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein)
stikke nasen i blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) blande seg opp i (noko som ikkje vedkjem ein) //
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
ta ved nasen narre, snyte (nokon) narre, snyte (nokon)
3 luktesans
hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
: hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
3 luktesans
hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
: hunden har ein fin nasehunden har ein fin nase
4 sans, teft
ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
: ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
4 sans, teft
ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
: ha nase for det som rører seg i tidaha nase for det som rører seg i tida
5 framspringande, spiss del av noko
nasen på eit flynasen på eit fly
: nasen på eit flynasen på eit fly
5 framspringande, spiss del av noko
nasen på eit flynasen på eit fly
: nasen på eit flynasen på eit fly
II nase v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet nase
(av I nase)
// lukte, snuse
kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
: kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
// lukte, snuse
kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
: kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
// vere nyfiken (1)
nase etter nokonase etter noko
: nase etter nokonase etter noko
// vere nyfiken (1)
nase etter nokonase etter noko
: nase etter nokonase etter noko
// lukte, snuse
kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
: kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
// lukte, snuse
kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
: kua nasa på matenkua nasa på maten / nase opp nokonase opp noko
// vere nyfiken (1)
nase etter nokonase etter noko
: nase etter nokonase etter noko
// vere nyfiken (1)
nase etter nokonase etter noko
: nase etter nokonase etter noko

 

Resultat pr. side