Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
abrakadabra n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet abrakadabra
(trolig gjennom latin, fra gresk)
1 trylleformular fra oldtiden, som ble brukt mot feber og tannverk
1 trylleformular fra oldtiden, som ble brukt mot feber og tannverk
2 uforståelig og meningsløst prat, tullprat
2 uforståelig og meningsløst prat, tullprat
1 trylleformular fra oldtiden, som ble brukt mot feber og tannverk
1 trylleformular fra oldtiden, som ble brukt mot feber og tannverk
2 uforståelig og meningsløst prat, tullprat
2 uforståelig og meningsløst prat, tullprat
acappella|kor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acappellakor
aceton n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aceton
(aseto´n; fra latin av acetum 'eddik') fargeløst løsemiddel for organiske stoffer, som brukes som råstoff i syntetisk organisk industri fargeløst løsemiddel for organiske stoffer, som brukes som råstoff i syntetisk organisk industri
acetyl n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acetyl
(asety´l; av acetat og -yl) syreradikal av eddiksyre som blant annet blir brukt til å produsere medisiner og plast syreradikal av eddiksyre som blant annet blir brukt til å produsere medisiner og plast
acetylen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acetylen
(av acetat og -yl) (luktfri) fargeløs hydrokarbongass som blir brukt til belysning og autogensveising, hevdnavn på etyn (luktfri) fargeløs hydrokarbongass som blir brukt til belysning og autogensveising, hevdnavn på etyn
actinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet actinium
(akti´nium; latin, fra gresk aktis 'stråle') radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac
addisjons|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet addisjonstegn
tegn (+) som blir brukt ved addisjon, pluss (I) tegn (+) som blir brukt ved addisjon, pluss (I)
adelskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adelskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelskap
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 adelsstand
3 adelsstand
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 adelsstand
3 adelsstand
adels|skjold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelsskjold
adelig våpenskjold eller våpenmerke adelig våpenskjold eller våpenmerke
adgangs|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adgangskort
kort som gir rett til å komme inn; adgangstegn kort som gir rett til å komme inn; adgangstegn
adgangs|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adgangstegn
billett, merke, kort eller lignende som gir en rett til å komme inn på et arrangement eller sted; adgangskort billett, merke, kort eller lignende som gir en rett til å komme inn på et arrangement eller sted; adgangskort
admiral|flagg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralflagg
; el. admirals|flagg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralsflagg
kommandotegn på fartøy med en admiral i tjeneste om bord kommandotegn på fartøy med en admiral i tjeneste om bord
admiralitet n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralitet
om utenlandske forhold: øverste marineledelse om utenlandske forhold: øverste marineledelse
adoptiv|barn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adoptivbarn
barn som er adoptert barn som er adoptert
adrenalin n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adrenalin
(latin nydanning av ad 'til' og renes 'nyrer')
1 hormon dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
1 hormon dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre
1 hormon dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
1 hormon dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre
aften|antrekk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aftenantrekk
selskapsantrekk selskapsantrekk
agg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agg
(kanskje beslektet med i dialekter agg 'skarp') uro i sinnet, motvilje, nag
det satt et agg i henne til brorendet satt et agg i henne til broren / gå med agggå med agg
: det satt et agg i henne til brorendet satt et agg i henne til broren / gå med agggå med agg
uro i sinnet, motvilje, nag
det satt et agg i henne til brorendet satt et agg i henne til broren / gå med agggå med agg
: det satt et agg i henne til brorendet satt et agg i henne til broren / gå med agggå med agg
II agn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agn
(norrønt agn)
1 lokkemat (for fisk)
sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
1 lokkemat (for fisk)
sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
2 i overført betydning:
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
2 i overført betydning:
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
1 lokkemat (for fisk)
sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
1 lokkemat (for fisk)
sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / levende agnlevende agn
2 i overført betydning:
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
2 i overført betydning:
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
I akk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akk
(av II akk)
et halvkvalt akket halvkvalt akk
: et halvkvalt akket halvkvalt akk
et halvkvalt akket halvkvalt akk
: et halvkvalt akket halvkvalt akk
akkord|bo n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akkordbo
; el. akkord|bu n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akkordbu
bo (II,2) som har fått akkord (2) bo (II,2) som har fått akkord (2)
akryl m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akryl
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akryl
(engelskacryl, nydanning av latin acer 'skarp', fordi akrylsyre, som lukter skarpt, fins i stoffet, og av gresk hyle 'stoff') (lettantennelig) syntetisk stoff (lettantennelig) syntetisk stoff
aks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aks
(norrønt ax)
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks
: stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks; som etterledd i ord som kornaks; også i ord som aks-dannelse, -danning
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks
: stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks; som etterledd i ord som kornaks; også i ord som aks-dannelse, -danning
2 skjær på bor (I), navar og lignende
2 skjær på bor (I), navar og lignende
3 nøkkelskjegg
3 nøkkelskjegg
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks
: stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks; som etterledd i ord som kornaks; også i ord som aks-dannelse, -danning
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks
: stå i aksstå i aks / sette, skyte akssette, skyte aks / kornakskornaks; som etterledd i ord som kornaks; også i ord som aks-dannelse, -danning
2 skjær på bor (I), navar og lignende
2 skjær på bor (I), navar og lignende
3 nøkkelskjegg
3 nøkkelskjegg
aksel|ben n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akselben
; el. aksel|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akselbein
; el. aksle|bein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akslebein
; el. aksle|ben n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksleben
s d s d
aksel|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akseltrykk
(av IV trykk) den delen av den samlede vekten av et kjøretøy som faller på hver aksel den delen av den samlede vekten av et kjøretøy som faller på hver aksel
aksent|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksenttegn
aksent (3) aksent (3)
aksje|fond n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksjefond
fond som plasserer midlene i aksjer, og som en kan kjøpe andeler i fond som plasserer midlene i aksjer, og som en kan kjøpe andeler i
aksjons|utvalg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksjonsutvalg
aksjonskomité aksjonskomité
akter|dekk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterdekk
(av akter) motsatt fordekk motsatt fordekk
II akter|skott n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterskott
(av II skott) vegg i akterkant av et rom vegg i akterkant av et rom
akter|speil n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterspeil
plan aktervegg på et fartøy; i overført betydning: bakende
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
plan aktervegg på et fartøy; i overført betydning: bakende
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
akutt-tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akutt-tegn
; el. akuttegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akuttegn
akutt (I,1) akutt (I,1)
II al n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet al
(av ale)
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
A-lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet A-lag
; el. a-lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet a-lag
(av A- eller a-) førstelag
klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
: klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
førstelag
klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
: klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
alarm|beredskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alarmberedskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
albue|ledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albueledd
; el. albu|ledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuledd
albue (I,1) albue (I,1)
albue|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albueskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albueskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albueskjell
; el. albu|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albuskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albuskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuskjell
1 beinknoke på utsiden av albuen
1 beinknoke på utsiden av albuen
2 marin snegl med albuformet skjell
2 marin snegl med albuformet skjell
1 beinknoke på utsiden av albuen
1 beinknoke på utsiden av albuen
2 marin snegl med albuformet skjell
2 marin snegl med albuformet skjell
albu|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albuskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albuskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuskjell
; el. albue|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albueskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albueskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albueskjell
s d s d
albue|støt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuestøt
; el. albue|støyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet albuestøyt
; el. albu|støt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albustøt
; el. albu|støyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet albustøyt
1 støt med albuen
1 støt med albuen
2 støt på albuen
2 støt på albuen
1 støt med albuen
1 støt med albuen
2 støt på albuen
2 støt på albuen
alderdoms|sløvsinn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderdomssløvsinn
senilitet senilitet
alderdoms|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderdomstegn
de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
: de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
: de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
alders|tillegg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderstillegg
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
alders|trinn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderstrinn
alfa|gras n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alfagras
; el. alfa|gress n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alfagress
(arabisk halfa) gress-slag fra middelhavslandene som brukes til papir, Stipa tenacissima gress-slag fra middelhavslandene som brukes til papir, Stipa tenacissima
alkohol|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholbruk
bruk av alkohol (2) bruk av alkohol (2)
alkohol|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbruk
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
alkohol|forbud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbud
alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
: alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
: alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
alkohol|innhold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholinnhold
maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
: maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
: maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
alkohol|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
allmenn|fag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennfag
skolefag som ikke gir yrkesutdanning skolefag som ikke gir yrkesutdanning
allmenn|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennspråk
den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk, særspråk den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk, særspråk
allmue|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmuemål
(av I mål) folkemål folkemål
I all|ting n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allting
(norrønt, islandsk alþingi; av II ting) i bestemt form: Islands nasjonalforsamling
det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
: det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
i bestemt form: Islands nasjonalforsamling
det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
: det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
alpe|horn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alpehorn
lur (I) brukt i Alpene lur (I) brukt i Alpene
alpin|anlegg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alpinanlegg
anlegg med skitrekk, skiheiser og preparerte bakker for alpin skisport anlegg med skitrekk, skiheiser og preparerte bakker for alpin skisport
II alt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alt
(etter tysk das All; nøytrum av all) i bestemt form: universet
rommet og altetrommet og altet
: rommet og altetrommet og altet
i bestemt form: universet
rommet og altetrommet og altet
: rommet og altetrommet og altet
alter|brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterbrød
brød i nattverdssakramentet brød i nattverdssakramentet
alter|kar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterkar
kar (II) som blir brukt under nattverden kar (II) som blir brukt under nattverden
alter|sølv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet altersølv
alt|horn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet althorn
(av I alt) horn (3) med toneleie mellom trompet og basun horn (3) med toneleie mellom trompet og basun
aluminium m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aluminium
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aluminium
(alumi´nium; nydanning av latin alumen 'alun') sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al sølvhvitt, metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al
alve|land n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alveland
1 land der alvene holder til
1 land der alvene holder til
2 eventyrland
2 eventyrland
1 land der alvene holder til
1 land der alvene holder til
2 eventyrland
2 eventyrland
alvor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvor
(norrønt alvara egentlig 'det å være helt sann, ærlig')
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
: mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
: mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
2 (hard) virkelighet
ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
: ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
2 (hard) virkelighet
ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
: ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
3 stødig oppførsel
det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
: det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
3 stødig oppførsel
det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
: det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
: mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
: mene alvor mene det alvorligmene alvor mene det alvorlig / for ramme alvorfor ramme alvor / si, mene noe i fullt alvorsi, mene noe i fullt alvor / er dette alvoret ditt?er dette alvoret ditt?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst ta (noe, noen) høytidelig, seriøst
2 (hard) virkelighet
ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
: ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
2 (hard) virkelighet
ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
: ta fatt for alvor på ordentligta fatt for alvor på ordentlig / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig, dødsens alvorblodig, dødsens alvor / gjøre alvor av noegjøre alvor av noe
3 stødig oppførsel
det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
: det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
3 stødig oppførsel
det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
: det fins ikke alvor i hamdet fins ikke alvor i ham
alvors|ord n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvorsord
ord til formaning, formaningstale
si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / snakke et alvorsord med noensnakke et alvorsord med noen
: si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / snakke et alvorsord med noensnakke et alvorsord med noen
ord til formaning, formaningstale
si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / snakke et alvorsord med noensnakke et alvorsord med noen
: si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / snakke et alvorsord med noensnakke et alvorsord med noen
ambulanse|fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ambulansefly
americium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet americium
(ameri´kium; nydanning i nylatin, etter navnet America) radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am
amfibie|fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amfibiefly
fly som kan lande både på land og på vann fly som kan lande både på land og på vann
ammonium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ammonium
uorganisk nitrogenforbindelse som fins i alle ammoniumsalter, og som blir brukt i kjemisk industri uorganisk nitrogenforbindelse som fins i alle ammoniumsalter, og som blir brukt i kjemisk industri
amylum n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amylum
(middelalderlatin, av gresk amylon 'ikke malt på mølle', om det fineste melet) stivelse stivelse
a-mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet a-mål
(av I mål)
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
ananas|jordbær n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ananasjordbær
jordbærslag med store bær jordbærslag med store bær
anbefalings|skriv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anbefalingsskriv
an|bud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anbud
(fra tysk, lavtysk; av I an-) prisantydning; skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling
innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / innhente anbudinnhente anbud / anbud på levering av noeanbud på levering av noe / anbudet var på 1000 kranbudet var på 1000 kr / gi anbud på noegi anbud på noe
: innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / innhente anbudinnhente anbud / anbud på levering av noeanbud på levering av noe / anbudet var på 1000 kranbudet var på 1000 kr / gi anbud på noegi anbud på noe
prisantydning; skriftlig tilbud om å utføre et visst arbeid for en viss betaling
innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / innhente anbudinnhente anbud / anbud på levering av noeanbud på levering av noe / anbudet var på 1000 kranbudet var på 1000 kr / gi anbud på noegi anbud på noe
: innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / innhente anbudinnhente anbud / anbud på levering av noeanbud på levering av noe / anbudet var på 1000 kranbudet var på 1000 kr / gi anbud på noegi anbud på noe
ande|bryst n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andebryst
(av and)
servere andebrystservere andebryst
: servere andebrystservere andebryst
servere andebrystservere andebryst
: servere andebrystservere andebryst
ande|drag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andedrag
(av I ande) åndedrag åndedrag
andels|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andelslag
økonomisk foretak der kapitalinnskyterne oftest eier en andel hver og dessuten er kunder, leverandører eller lignende, forkorting AL økonomisk foretak der kapitalinnskyterne oftest eier en andel hver og dessuten er kunder, leverandører eller lignende, forkorting AL
andlet n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andlet
(norrøntandlit, av and- og líta 'se') ansikt ansikt
andreas|kors n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andreaskors
(etter apostelen Andreas) x-formet kors x-formet kors
andre|gir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andregir
; el. annet|gir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annetgir
s d s d
an|fall n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anfall
(fra lavtysk; av I an-)
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse; angrep
i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse; angrep
i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
2 spøkefullt:
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
2 spøkefullt:
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse; angrep
i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse; angrep
i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelse, hysterii et anfall av fortvilelse, hysteri / raserianfallraserianfall / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
2 spøkefullt:
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
2 spøkefullt:
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst
anførsels|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anførselstegn
(an`- el. -før´s-)
1 siteringstegn («....» eller “.... ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
1 siteringstegn («....» eller “.... ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
2 ved opplesning:
anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
: anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
2 ved opplesning:
anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
: anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
1 siteringstegn («....» eller “.... ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
1 siteringstegn («....» eller “.... ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
2 ved opplesning:
anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
: anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
2 ved opplesning:
anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
: anførselstegn begynner, slutteranførselstegn begynner, slutter
angora|garn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angoragarn
garn av angoraull garn av angoraull
angrep n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrep
(av angripe)
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
1 attakk, invasjon; voldelig forsøk på å skade, slå, seire over
angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
: angrep over landangrep over land / et raskt angrepet raskt angrep / angrep og forsvarangrep og forsvar / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / gå til angrep på noengå til angrep på noen
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
2 hard kritikk, polemikk
bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
: bli utsatt for harde angrep i pressenbli utsatt for harde angrep i pressen / verbalt angrepverbalt angrep
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
3 i idrett: situasjon et lag befinner seg i når det har ballen
laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
//
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
spille i angrepet i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål i den delen av laget som særlig har til oppgave å lage mål
angreps|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrepsmål
(av II mål)
angst|rop n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angstrop
angst|skrik n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angstskrik
anhang n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anhang
(tysk, lavtysk; av I an-) tillegg til en bok; appendiks (II) tillegg til en bok; appendiks (II)
anheng n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anheng
smykke (I) som henger i kjede eller klave smykke (I) som henger i kjede eller klave
anilin n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anilin
(gjennom portugisisk, fra arabisk al-nil 'den planten som lager indigo') aromatisk amin som blir brukt til framstilling av fargestoffer aromatisk amin som blir brukt til framstilling av fargestoffer
anis|brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anisbrød
brød med anisfrø i brød med anisfrø i
anis|frø n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anisfrø
frø i moden frukt av anis (1) frø i moden frukt av anis (1)
ankel|ledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ankelledd
ledd mellom fotrota og underbeinsknokene ledd mellom fotrota og underbeinsknokene
anke|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ankemål
(av I mål) anke (I) anke (I)
anker|spill n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ankerspill
(av II spill) heiseinnretning til å få opp ankeret med heiseinnretning til å få opp ankeret med
anlegg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anlegg
(fra tysk Anlage 'det å legge på'; av I an-)
1 virksomhet med bygging i større omfang, særlig om industri- og kraftutbygging og bygging av veier og jernbaner
jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
: jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
1 virksomhet med bygging i større omfang, særlig om industri- og kraftutbygging og bygging av veier og jernbaner
jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
: jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
2 maskineri; noe som er bygd, reist, satt opp
det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
: det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
2 maskineri; noe som er bygd, reist, satt opp
det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
: det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
3 det å legge et skytevåpen i stilling; støtte som et skytevåpen hviler på
skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
: skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
3 det å legge et skytevåpen i stilling; støtte som et skytevåpen hviler på
skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
: skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
4 hage, beplantning
grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
: grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
4 hage, beplantning
grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
: grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
5 disposisjon, tendens; talent (II,1); spire, kime til utvikling
ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
: ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
5 disposisjon, tendens; talent (II,1); spire, kime til utvikling
ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
: ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
1 virksomhet med bygging i større omfang, særlig om industri- og kraftutbygging og bygging av veier og jernbaner
jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
: jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
1 virksomhet med bygging i større omfang, særlig om industri- og kraftutbygging og bygging av veier og jernbaner
jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
: jernbaneanlegg, veianleggjernbaneanlegg, veianlegg / arbeide på anleggarbeide på anlegg
2 maskineri; noe som er bygd, reist, satt opp
det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
: det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
2 maskineri; noe som er bygd, reist, satt opp
det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
: det elektriske anlegget i husetdet elektriske anlegget i huset / damanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanleggdamanlegg, fabrikkanlegg, kjøleanlegg, sentralvarmeanlegg, stereoanlegg
3 det å legge et skytevåpen i stilling; støtte som et skytevåpen hviler på
skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
: skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
3 det å legge et skytevåpen i stilling; støtte som et skytevåpen hviler på
skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
: skyte med fast, fritt anleggskyte med fast, fritt anlegg
4 hage, beplantning
grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
: grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
4 hage, beplantning
grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
: grøntanlegg, parkanlegggrøntanlegg, parkanlegg
5 disposisjon, tendens; talent (II,1); spire, kime til utvikling
ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
: ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
5 disposisjon, tendens; talent (II,1); spire, kime til utvikling
ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
: ha anlegg for melankoliha anlegg for melankoli / ha gode anlegg for språkha gode anlegg for språk / naturlige anleggnaturlige anlegg / ha medfødte anlegg for noeha medfødte anlegg for noe / arveanlegg, knoppanleggarveanlegg, knoppanlegg
anløp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anløp
om skip: det å gå innom, stoppe ved
stedet har daglige anløp av rutebåtenstedet har daglige anløp av rutebåten
: stedet har daglige anløp av rutebåtenstedet har daglige anløp av rutebåten
om skip: det å gå innom, stoppe ved
stedet har daglige anløp av rutebåtenstedet har daglige anløp av rutebåten
: stedet har daglige anløp av rutebåtenstedet har daglige anløp av rutebåten
anneks|sogn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annekssogn
; el. anneks|sokn m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet annekssokn
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet annekssokn
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annekssokn
anneks (1) anneks (1)
andre|gir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andregir
; el. annet|gir n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annetgir
s d s d
annuitets|lån n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annuitetslån
lån som skal betales med annuiteter; til forskjell fra serielån lån som skal betales med annuiteter; til forskjell fra serielån
anrop n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anrop
(etter tysk; av I an-) signal for at en ønsker forbindelse
stanse på anropstanse på anrop
: stanse på anropstanse på anrop
signal for at en ønsker forbindelse
stanse på anropstanse på anrop
: stanse på anropstanse på anrop
ansettelses|råd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ansettelsesråd
(av IV råd) råd i statlig eller kommunal etat som behandler ansettelse av underordnede funksjonærer råd i statlig eller kommunal etat som behandler ansettelse av underordnede funksjonærer

 

Resultat pr. side