Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I abrakadabra n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet abrakadabra
(abrakada´bra; substantivering av II abrakadabra)
1 noe som løser et problem
komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
: komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
1 noe som løser et problem
komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
: komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
2 uforståelig og meningsløst prat; tullprat
et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
: et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
2 uforståelig og meningsløst prat; tullprat
et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
: et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
1 noe som løser et problem
komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
: komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
1 noe som løser et problem
komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
: komme seg ut av knipa med et abrakadabrakomme seg ut av knipa med et abrakadabra
2 uforståelig og meningsløst prat; tullprat
et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
: et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
2 uforståelig og meningsløst prat; tullprat
et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
: et uforståelig abrakadabraet uforståelig abrakadabra
acappella|kor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acappellakor
kor som synger uten instrumentalt akkompagnement; jamfør a cappella kor som synger uten instrumentalt akkompagnement; jamfør a cappella
aceton n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aceton
(aseto´n; av latin acetum 'eddik'; jamfør -on) fargeløs organisk væske med gjennomtrengende lukt, brukt som råstoff i industri fargeløs organisk væske med gjennomtrengende lukt, brukt som råstoff i industri
acetyl n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acetyl
(asety´l; av latin acetum 'eddik'; jamfør -yl) enverdig radikal av eddiksyre, blant annet brukt til å produsere medisiner enverdig radikal av eddiksyre, blant annet brukt til å produsere medisiner
acetylen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acetylen
(asetyle´n; av acetyl og I -en) luktfri og fargeløs hydrokarbongass som blant annet blir brukt til sveising luktfri og fargeløs hydrokarbongass som blant annet blir brukt til sveising
actinium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet actinium
(akti´nium; fra latin, av gresk aktis 'stråle') radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac radioaktivt, treverdig metallisk grunnstoff med atomnummer 89; kjemisk symbol Ac
addisjons|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet addisjonstegn
tegn (+) som blir brukt ved addisjon; pluss (I,1) tegn (+) som blir brukt ved addisjon; pluss (I,1)
adelskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelskap
(jamfør -skap)
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adelsstand
2 adelsstand
3 i overført betydning: adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 i overført betydning: adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adelsstand
2 adelsstand
3 i overført betydning: adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 i overført betydning: adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
adels|skjold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelsskjold
adelig våpenskjold eller våpenmerke adelig våpenskjold eller våpenmerke
adgangs|kort n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adgangskort
kort som gir rett til å komme inn; adgangstegn kort som gir rett til å komme inn; adgangstegn
adgangs|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adgangstegn
billett, merke, kort eller lignende som gir en rett til å komme inn på et arrangement eller sted; adgangskort billett, merke, kort eller lignende som gir en rett til å komme inn på et arrangement eller sted; adgangskort
adledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adledd
(av dansk adled) i språkvitenskap: ord eller ordgruppe som står til et overledd og beskriver det i språkvitenskap: ord eller ordgruppe som står til et overledd og beskriver det
administrasjons|bygg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet administrasjonsbygg
bygg der en administrasjon (2) holder til; administrasjonsbygning
kommunens administrasjonsbyggkommunens administrasjonsbygg
: kommunens administrasjonsbyggkommunens administrasjonsbygg
bygg der en administrasjon (2) holder til; administrasjonsbygning
kommunens administrasjonsbyggkommunens administrasjonsbygg
: kommunens administrasjonsbyggkommunens administrasjonsbygg
administrasjons|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet administrasjonsspråk
målform som blir brukt i en administrasjon (1)
kommunen har bokmål som administrasjonsspråkkommunen har bokmål som administrasjonsspråk
: kommunen har bokmål som administrasjonsspråkkommunen har bokmål som administrasjonsspråk
målform som blir brukt i en administrasjon (1)
kommunen har bokmål som administrasjonsspråkkommunen har bokmål som administrasjonsspråk
: kommunen har bokmål som administrasjonsspråkkommunen har bokmål som administrasjonsspråk
admiral|flagg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralflagg
; el. admirals|flagg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralsflagg
kommandotegn på fartøy med en admiral i tjeneste om bord kommandotegn på fartøy med en admiral i tjeneste om bord
admiralitet n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet admiralitet
(admiralite´t) om utenlandske forhold: øverste marineledelse om utenlandske forhold: øverste marineledelse
adoptiv|barn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adoptivbarn
(av adoptiv-) barn som er adoptert barn som er adoptert
adrenalin n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adrenalin
(adrenali´n; av latin ad 'til' og renes 'nyrer'; jamfør II -in)
1 hormon (1) dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
: være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
1 hormon (1) dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
: være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre eller produsert syntetisk
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre eller produsert syntetisk
1 hormon (1) dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
: være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
1 hormon (1) dannet i binyremargen som øker blodtrykket og mengden av blodsukker, og som har karsammentrekkende virkning
være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
: være full av adrenalin og energivære full av adrenalin og energi
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre eller produsert syntetisk
2 (legemiddel av) ekstrakt fra binyre eller produsert syntetisk
adrenalin|kick n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adrenalinkick
; el. adrenalin|kikk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adrenalinkikk
kick (II) som øker produksjonen av adrenalin (1)
du får et adrenalinkick når du tror du kan vinnedu får et adrenalinkick når du tror du kan vinne / det å stå på en scene gir et adrenalinkickdet å stå på en scene gir et adrenalinkick
: du får et adrenalinkick når du tror du kan vinnedu får et adrenalinkick når du tror du kan vinne / det å stå på en scene gir et adrenalinkickdet å stå på en scene gir et adrenalinkick
kick (II) som øker produksjonen av adrenalin (1)
du får et adrenalinkick når du tror du kan vinnedu får et adrenalinkick når du tror du kan vinne / det å stå på en scene gir et adrenalinkickdet å stå på en scene gir et adrenalinkick
: du får et adrenalinkick når du tror du kan vinnedu får et adrenalinkick når du tror du kan vinne / det å stå på en scene gir et adrenalinkickdet å stå på en scene gir et adrenalinkick
aften|antrekk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aftenantrekk
(av aften) selskapsantrekk til bruk om kvelden selskapsantrekk til bruk om kvelden
agg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agg
(sammenheng med nynorsk agge 'liten spiss, tagg, brodd' og agge 'uroe, være urolig, engstelig')
1 uro i sinnet; ank (2)
kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
: kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
1 uro i sinnet; ank (2)
kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
: kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
2 (skjult) motvilje, nag
hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
: hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
2 (skjult) motvilje, nag
hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
: hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
1 uro i sinnet; ank (2)
kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
: kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
1 uro i sinnet; ank (2)
kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
: kjenne et agg i segkjenne et agg i seg
2 (skjult) motvilje, nag
hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
: hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
2 (skjult) motvilje, nag
hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
: hun hadde et agg til meghun hadde et agg til meg
II agn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agn
(norrønt agn)
1 lokkemat (1) for fisk
sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
1 lokkemat (1) for fisk
sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
2 i overført betydning: lokkemiddel
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
2 i overført betydning: lokkemiddel
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
1 lokkemat (1) for fisk
sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
1 lokkemat (1) for fisk
sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
: sette agn på angelensette agn på angelen / bruke levende agnbruke levende agn
2 i overført betydning: lokkemiddel
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
2 i overført betydning: lokkemiddel
publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
: publikum bet ikke så lett på det agnetpublikum bet ikke så lett på det agnet
agn|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet agnskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet agnskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agnskjell
skjell (I,1), særlig blåskjell og oskjell, brukt til agn (II) skjell (I,1), særlig blåskjell og oskjell, brukt til agn (II)
I akk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akk
(av II akk)
et halvkvalt akket halvkvalt akk
: et halvkvalt akket halvkvalt akk
et halvkvalt akket halvkvalt akk
: et halvkvalt akket halvkvalt akk
akkord|bo n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akkordbo
; el. akkord|bu n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akkordbu
bo (II,1) som har fått akkord (3) bo (II,1) som har fått akkord (3)
akryl m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akryl
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akryl
(akry´l; fra engelsk, av latin acer 'skarp'; jamfør -yl)
1 kunststoff som ligner ull
en jakke av akrylen jakke av akryl
: en jakke av akrylen jakke av akryl
1 kunststoff som ligner ull
en jakke av akrylen jakke av akryl
: en jakke av akrylen jakke av akryl
2 kunststoff brukt som bindemiddel i lakk, maling, fugemasse og lignende
2 kunststoff brukt som bindemiddel i lakk, maling, fugemasse og lignende
3 akrylmaling (1); til forskjell fra oljemaling 2
male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
: male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
3 akrylmaling (1); til forskjell fra oljemaling 2
male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
: male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
1 kunststoff som ligner ull
en jakke av akrylen jakke av akryl
: en jakke av akrylen jakke av akryl
1 kunststoff som ligner ull
en jakke av akrylen jakke av akryl
: en jakke av akrylen jakke av akryl
2 kunststoff brukt som bindemiddel i lakk, maling, fugemasse og lignende
2 kunststoff brukt som bindemiddel i lakk, maling, fugemasse og lignende
3 akrylmaling (1); til forskjell fra oljemaling 2
male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
: male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
3 akrylmaling (1); til forskjell fra oljemaling 2
male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
: male med akryl på lerretmale med akryl på lerret
aks n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aks
(norrønt ax)
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks
: stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks; som etterledd i ord som kornaks
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks
: stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks; som etterledd i ord som kornaks
2 skjær (III,3)bor (I), navar eller lignende
2 skjær (III,3)bor (I), navar eller lignende
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks
: stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks; som etterledd i ord som kornaks
1 blomsterstand med sittende blomster oppover en (lang) akse
stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks
: stå i aksstå i aks / skyte aksskyte aks; som etterledd i ord som kornaks
2 skjær (III,3)bor (I), navar eller lignende
2 skjær (III,3)bor (I), navar eller lignende
aksel|trykk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akseltrykk
(jamfør IV trykk) del av den samlede vekten av et kjøretøy som faller på hver aksel (III,1) del av den samlede vekten av et kjøretøy som faller på hver aksel (III,1)
aksent|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksenttegn
aksent (3) aksent (3)
aks|gress n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksgress
; el. aks|gras n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksgras
gress (1) med småaks samlet i et sammensatt aks (1) gress (1) med småaks samlet i et sammensatt aks (1)
aksje|fond n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksjefond
fond (II,1) som plasserer midlene i aksjer, og som en kan kjøpe andeler i fond (II,1) som plasserer midlene i aksjer, og som en kan kjøpe andeler i
aksjons|utvalg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aksjonsutvalg
utvalg (3) som planlegger aksjoner; aksjonskomité utvalg (3) som planlegger aksjoner; aksjonskomité
akter|dekk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterdekk
(av akter) bakerste halvdel av et skipsdekk; til forskjell fra framdekk bakerste halvdel av et skipsdekk; til forskjell fra framdekk
akter|skip n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterskip
(av akter) bakerste del av et skip bakerste del av et skip
II akter|skott n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterskott
(av akter og II skott) bakerste skillevegg i fartøy bakerste skillevegg i fartøy
akter|speil n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akterspeil
(av akter og speil)
1 flat akterende på et fartøy
1 flat akterende på et fartøy
2 i overført betydning: bakende (2)
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
2 i overført betydning: bakende (2)
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
1 flat akterende på et fartøy
1 flat akterende på et fartøy
2 i overført betydning: bakende (2)
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
2 i overført betydning: bakende (2)
få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
: få seg et spark i akterspeiletfå seg et spark i akterspeilet
akutt-tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akutt-tegn
; el. akuttegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akuttegn
akutt (I,1) akutt (I,1)
II al n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet al
(av ale)
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
1 det å nære, fø (fram, opp), oppdrett; jamfør avl (I,1)
sauen er billig i alsauen er billig i al
: sauen er billig i alsauen er billig i al
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
2 ungdyr som en aler fram, setter på (med tanke på videre øksling)
ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
: ha al etter et dyr avkomha al etter et dyr avkom
A-lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet A-lag
; el. a-lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet a-lag
(av A- eller a-) førstelag
klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
: klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
førstelag
klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
: klubbens A-lagklubbens A-lag / spille på A-lagetspille på A-laget
alarm|beredskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alarmberedskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
albue|ledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albueledd
; el. albu|ledd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuledd
albue (I,1) albue (I,1)
albue|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albueskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albueskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albueskjell
; el. albu|skjell m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet albuskjell
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet albuskjell
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuskjell
1 beinknoke på utsiden av albuen
1 beinknoke på utsiden av albuen
2 marin snegl med albuformet skjell
2 marin snegl med albuformet skjell
1 beinknoke på utsiden av albuen
1 beinknoke på utsiden av albuen
2 marin snegl med albuformet skjell
2 marin snegl med albuformet skjell
albue|støt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albuestøt
; el. albue|støyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet albuestøyt
; el. albu|støt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet albustøt
; el. albu|støyt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet albustøyt
1 støt med albuen
1 støt med albuen
2 støt på albuen
2 støt på albuen
1 støt med albuen
1 støt med albuen
2 støt på albuen
2 støt på albuen
alderdoms|sløvsinn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderdomssløvsinn
senilitet senilitet
alderdoms|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderdomstegn
de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
: de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
: de første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderende første alderdomstegnene melder seg alt i 25-årsalderen
alders|tillegg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderstillegg
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
1 lønnstillegg etter en viss tjenestetid
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
2 spøkefullt: det som en legger på seg etter som en blir eldre
alders|trinn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alderstrinn
alfa|gras n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alfagras
; el. alfa|gress n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alfagress
(arabisk halfa) gress-slag fra middelhavslandene som brukes til papir, Stipa tenacissima gress-slag fra middelhavslandene som brukes til papir, Stipa tenacissima
alkohol|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholbruk
bruk av alkohol (2) bruk av alkohol (2)
alkohol|forbruk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbruk
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
konsum av alkohol
redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
: redusere alkoholforbruket sittredusere alkoholforbruket sitt / alkoholforbruket har gått noe ned på landsbasisalkoholforbruket har gått noe ned på landsbasis
alkohol|forbud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholforbud
alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
: alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
: alkoholforbud av legen på grunn av leverenalkoholforbud av legen på grunn av leveren
alkohol|innhold n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholinnhold
maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
: maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
: maltøl med høyt alkoholinnholdmaltøl med høyt alkoholinnhold
alkohol|misbruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholmisbruk
allmenn|fag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennfag
skolefag som ikke gir yrkesutdanning
allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
: allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
skolefag som ikke gir yrkesutdanning
allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
: allmennfag som historie, norsk og samfunnsfagallmennfag som historie, norsk og samfunnsfag
allmenn|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmennspråk
den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk og særspråk den delen av språket som de fleste i et språksamfunn bruker; til forskjell fra fagspråk og særspråk
allmue|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allmuemål
(av I mål) vanlig talemål som ikke er normert etter skriftspråket; folkemål vanlig talemål som ikke er normert etter skriftspråket; folkemål
I all|ting n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet allting
(norrønt, islandsk alþingi; av II ting) i bestemt form: Islands nasjonalforsamling
det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
: det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
i bestemt form: Islands nasjonalforsamling
det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
: det er valg på Alltinget hvert fjerde årdet er valg på Alltinget hvert fjerde år
alme|løv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet almeløv
; el. alme|lauv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet almelauv
løv på alm løv på alm
alme|mel n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet almemel
; el. alme|mjøl n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet almemjøl
mel laget av almebark mel laget av almebark
alpe|horn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alpehorn
lur (I) brukt i Alpene lur (I) brukt i Alpene
alpin|anlegg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alpinanlegg
anlegg (2) med skitrekk, skiheiser og preparerte bakker for alpin skisport anlegg (2) med skitrekk, skiheiser og preparerte bakker for alpin skisport
II alt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alt
(av tysk das All; nøytrum av all) i bestemt form: universet
rommet og altetrommet og altet
: rommet og altetrommet og altet
i bestemt form: universet
rommet og altetrommet og altet
: rommet og altetrommet og altet
alter ego n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alter ego
(fra latin 'det annet jeg') person som (i tankegang) er helt lik en annen; dobbeltgjenger
mitt alter egomitt alter ego
: mitt alter egomitt alter ego
person som (i tankegang) er helt lik en annen; dobbeltgjenger
mitt alter egomitt alter ego
: mitt alter egomitt alter ego
alter|brød n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterbrød
(av alter) brød, oblat (1) i nattverdssakramentet brød, oblat (1) i nattverdssakramentet
alter|kar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterkar
(av alter) kar (II) som blir brukt under nattverden kar (II) som blir brukt under nattverden
alter|lys n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterlys
(av alter) (stort) lys på alteret i gudshus (stort) lys på alteret i gudshus
alter|skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alterskap
(av alter) skap over og bak alteret skap over og bak alteret
alter|sølv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet altersølv
(av alter) samling av sølvgjenstander på alteret i en kirke samling av sølvgjenstander på alteret i en kirke
alt|horn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet althorn
(av I alt) horn (3) med toneleie mellom trompet og basun horn (3) med toneleie mellom trompet og basun
aluminium m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aluminium
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aluminium
(alumi´nium; av latin alumen 'alun') sølvhvitt metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al sølvhvitt metallisk grunnstoff med atomnummer 13; kjemisk symbol Al
alve|land n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alveland
1 i folketro og diktning: land der alvene holder til
1 i folketro og diktning: land der alvene holder til
2 eventyrland
2 eventyrland
1 i folketro og diktning: land der alvene holder til
1 i folketro og diktning: land der alvene holder til
2 eventyrland
2 eventyrland
alvor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvor
(norrøntalvara, opprinnelig 'det å være helt sann, ærlig')
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
: mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
: mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
2 (hard) virkelighet, realitet; betydning, viktighet
ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
: ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
2 (hard) virkelighet, realitet; betydning, viktighet
ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
: ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
3 stødig oppførsel; seriøs holdning
det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
: det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
3 stødig oppførsel; seriøs holdning
det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
: det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
: mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
1 virkelig, oppriktig mening; fast overbevisning
mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
: mene alvormene alvor / på ramme alvorpå ramme alvor / si noe i fullt alvorsi noe i fullt alvor / blande tøys og alvorblande tøys og alvor / spøker du, eller mener du alvor?spøker du, eller mener du alvor?
//
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta på alvor ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
ta (noe, noen) høytidelig, seriøst; anerkjenne (noe, noens) betydning, viktighet
ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
: ta klimaendringer på alvorta klimaendringer på alvor / de opplever at de blir tatt på alvorde opplever at de blir tatt på alvor / mobbing må tas på alvormobbing må tas på alvor
2 (hard) virkelighet, realitet; betydning, viktighet
ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
: ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
2 (hard) virkelighet, realitet; betydning, viktighet
ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
: ta fatt for alvorta fatt for alvor / ikke skjønne alvoret i situasjonenikke skjønne alvoret i situasjonen / livsens alvorlivsens alvor / blodig alvorblodig alvor / gjøre alvor av trusselengjøre alvor av trusselen / være preget av stundens alvorvære preget av stundens alvor
3 stødig oppførsel; seriøs holdning
det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
: det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
3 stødig oppførsel; seriøs holdning
det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
: det fins ikke alvor i ham, han bare tøyserdet fins ikke alvor i ham, han bare tøyser / å legge alvor i arbeidetå legge alvor i arbeidet
alvors|ord n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvorsord
(av alvor) ord (2) til formaning
si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / jeg vil ha et alvorsord med degjeg vil ha et alvorsord med deg
: si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / jeg vil ha et alvorsord med degjeg vil ha et alvorsord med deg
ord (2) til formaning
si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / jeg vil ha et alvorsord med degjeg vil ha et alvorsord med deg
: si noen et alvorsordsi noen et alvorsord / jeg vil ha et alvorsord med degjeg vil ha et alvorsord med deg
alvors|prat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alvorsprat
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvorsprat
samtale om noe viktig eller alvorlig
sjefen måtte ta en alvorsprat med de ansattesjefen måtte ta en alvorsprat med de ansatte
: sjefen måtte ta en alvorsprat med de ansattesjefen måtte ta en alvorsprat med de ansatte
samtale om noe viktig eller alvorlig
sjefen måtte ta en alvorsprat med de ansattesjefen måtte ta en alvorsprat med de ansatte
: sjefen måtte ta en alvorsprat med de ansattesjefen måtte ta en alvorsprat med de ansatte
alv|skott n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alvskott
sykdom, særlig på dyr, som ifølge folketro kom av skudd fra overnaturlige alver eller vetter sykdom, særlig på dyr, som ifølge folketro kom av skudd fra overnaturlige alver eller vetter
amatørskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amatørskap
(jamfør -skap) det å være amatør; amatørmessig gjerning eller framferd
politisk amatørskappolitisk amatørskap / maken til amatørskap!maken til amatørskap!
: politisk amatørskappolitisk amatørskap / maken til amatørskap!maken til amatørskap!
det å være amatør; amatørmessig gjerning eller framferd
politisk amatørskappolitisk amatørskap / maken til amatørskap!maken til amatørskap!
: politisk amatørskappolitisk amatørskap / maken til amatørskap!maken til amatørskap!
ambulanse|fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ambulansefly
fly som er ambulanse fly som er ambulanse
americium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet americium
(ameri´kium; fra nylatin, etter navnet America) radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am radioaktivt grunnstoff med atomnummer 95; kjemisk symbol Am
amfibie|fly n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amfibiefly
(av amfibium) fly som kan lande både på land og på vann fly som kan lande både på land og på vann
ammonium n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ammonium
(ammo´nium) kjem., ion av nitrogen og hydrogen som inngår i ulike typer salt (I) og blir dannet når ammoniakk reagerer med syrer kjem., ion av nitrogen og hydrogen som inngår i ulike typer salt (I) og blir dannet når ammoniakk reagerer med syrer
amylum n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet amylum
(amy´lum; fra middelalderlatin, av gresk amylon 'ikke malt på mølle', om det fineste melet) stivelse stivelse
a-mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet a-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
1 dialekt med a-endelse i infinitiv og ubestemt form entall av svake hunkjønnsord, for eksempel å kasta, ei jenta; til forskjell fra e-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
2 nynorsk skriftnormal med a-endelse i bestemt form entall av sterke hunkjønnsord og i bestemt form flertall av intetkjønnsord, for eksempel bygda, husa; til forskjell fra i-mål
ananas|jordbær n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet ananasjordbær
(av ananas) jordbærslag med store bær; jamfør hagejordbær jordbærslag med store bær; jamfør hagejordbær
anbefalings|skriv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anbefalingsskriv
skriv der noe eller noen blir anbefalt skriv der noe eller noen blir anbefalt
an|bud n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anbud
(av tysk anbieten 'by, tilby', av an- og bieten 'by, tilby'; jamfør I an-) skriftlig tilbud om å utføre et arbeid eller levere en tjeneste for en viss betaling; prisantydning
innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / anbudet var på 10 millioneranbudet var på 10 millioner / gi anbud på noegi anbud på noe / legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag / vinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbudvinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbud
: innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / anbudet var på 10 millioneranbudet var på 10 millioner / gi anbud på noegi anbud på noe / legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag / vinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbudvinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbud
skriftlig tilbud om å utføre et arbeid eller levere en tjeneste for en viss betaling; prisantydning
innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / anbudet var på 10 millioneranbudet var på 10 millioner / gi anbud på noegi anbud på noe / legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag / vinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbudvinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbud
: innkomne anbudinnkomne anbud / anbud utbesanbud utbes / anbudet var på 10 millioneranbudet var på 10 millioner / gi anbud på noegi anbud på noe / legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag legge noe ut på anbud åpne for å konkurrere om et oppdrag / vinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbudvinne et anbud bli tildelt et oppdrag som var lagt ut på anbud
ande|bryst n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andebryst
(av and)
1 brystet til en and
1 brystet til en and
2 filet (I) av brystet til en and, brukt til mat
servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
: servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
2 filet (I) av brystet til en and, brukt til mat
servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
: servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
1 brystet til en and
1 brystet til en and
2 filet (I) av brystet til en and, brukt til mat
servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
: servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
2 filet (I) av brystet til en and, brukt til mat
servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
: servere andebryst med poteterservere andebryst med poteter
ande|drag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andedrag
åndedrag åndedrag
ande|dun m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet andedun
, f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet andedun
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andedun
dun av and dun av and
ande|egg n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andeegg
egg (II,1) av and
grågrønne andeegggrågrønne andeegg / hermetiserte andeegghermetiserte andeegg
: grågrønne andeegggrågrønne andeegg / hermetiserte andeegghermetiserte andeegg
egg (II,1) av and
grågrønne andeegggrågrønne andeegg / hermetiserte andeegghermetiserte andeegg
: grågrønne andeegggrågrønne andeegg / hermetiserte andeegghermetiserte andeegg
andels|innskudd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andelsinnskudd
pengesum som en person, selskap eller instans betaler for å bli medlem i et andelslag
enhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelagenhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelag
: enhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelagenhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelag
pengesum som en person, selskap eller instans betaler for å bli medlem i et andelslag
enhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelagenhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelag
: enhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelagenhver forbruker kan mot et andelsinnskudd bli medlem i et samvirkelag
andels|lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andelslag
økonomisk foretak der de som har betalt andelsinnskudd, oftest eier en andel hver og dessuten er kunder, leverandører eller lignende, forkorting AL
selskapet skal organiseres som andelslagselskapet skal organiseres som andelslag
: selskapet skal organiseres som andelslagselskapet skal organiseres som andelslag
økonomisk foretak der de som har betalt andelsinnskudd, oftest eier en andel hver og dessuten er kunder, leverandører eller lignende, forkorting AL
selskapet skal organiseres som andelslagselskapet skal organiseres som andelslag
: selskapet skal organiseres som andelslagselskapet skal organiseres som andelslag
andlet n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andlet
(norrøntandlit, av and- og líta 'se') ansikt ansikt
andreas|kors n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andreaskors
(etter navnet til apostelen Andreas, som skal ha blitt henrettet på et kors med slik form ) x-formet kors x-formet kors
andre|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet andrespråk
; el. annet|språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet annetspråk
1 ethvert språk man lærer i tillegg til morsmålet; til forskjell fra førstespråk
å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
: å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
1 ethvert språk man lærer i tillegg til morsmålet; til forskjell fra førstespråk
å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
: å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
2 betegnelse på språket en person eller en gruppe mestrer nest best
andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
: andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
2 betegnelse på språket en person eller en gruppe mestrer nest best
andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
: andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
1 ethvert språk man lærer i tillegg til morsmålet; til forskjell fra førstespråk
å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
: å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
1 ethvert språk man lærer i tillegg til morsmålet; til forskjell fra førstespråk
å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
: å ha norsk som andrespråkå ha norsk som andrespråk
2 betegnelse på språket en person eller en gruppe mestrer nest best
andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
: andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
2 betegnelse på språket en person eller en gruppe mestrer nest best
andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
: andrespråket deres er engelskandrespråket deres er engelsk
an|fall n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anfall
(av lavtysk anval)
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse
i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse
i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
2 i overført betydning: plutselig overveldende sinnsstemning
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
2 i overført betydning: plutselig overveldende sinnsstemning
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse
i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
1 plutselig og kortvarig utbrudd av sykdom eller sinnsbevegelse
i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
: i et anfall av fortvilelsei et anfall av fortvilelse / anfallet er overanfallet er over / et anfall av sinnsforvirringet anfall av sinnsforvirring / et anfall av migreneet anfall av migrene
2 i overført betydning: plutselig overveldende sinnsstemning
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
2 i overført betydning: plutselig overveldende sinnsstemning
han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
: han har fått et anfall av arbeidslysthan har fått et anfall av arbeidslyst / i et anfall av sympatii et anfall av sympati
anførsels|tegn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet anførselstegn
(av anførsel) siteringstegn («…» eller “… ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
siteringstegn («…» eller “… ”) brukt blant annet ved ordrett gjengivelse av utsagn og for å vise at et ord eller uttrykk ikke er allment godtatt
sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
: sette noe i anførselstegnsette noe i anførselstegn
angora|garn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angoragarn
(strikke)garn av hår fra angorakanin (strikke)garn av hår fra angorakanin
angrep n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrep
(av angripe)
1 voldelig forsøk på å skade, slå, seire over; invasjon (1)
gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
: gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
1 voldelig forsøk på å skade, slå, seire over; invasjon (1)
gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
: gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
2 i lagidrett: spill (III,2) som skal resultere i mål
gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
2 i lagidrett: spill (III,2) som skal resultere i mål
gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
3 hard kritikk
verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
: verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
3 hard kritikk
verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
: verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
1 voldelig forsøk på å skade, slå, seire over; invasjon (1)
gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
: gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
1 voldelig forsøk på å skade, slå, seire over; invasjon (1)
gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
: gå til angrep på noengå til angrep på noen / slå et angrep tilbakeslå et angrep tilbake / et raskt angrepet raskt angrep
2 i lagidrett: spill (III,2) som skal resultere i mål
gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
2 i lagidrett: spill (III,2) som skal resultere i mål
gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
: gå i angrepgå i angrep / laget spiller godt i angreplaget spiller godt i angrep
3 hard kritikk
verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
: verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
3 hard kritikk
verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
: verbalt angrepverbalt angrep / han måtte tåle harde angrep i pressenhan måtte tåle harde angrep i pressen
angreps|mål n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrepsmål
(militært) mål som et angrep (1) er rettet mot
mulige angrepsmål i en krigmulige angrepsmål i en krig
: mulige angrepsmål i en krigmulige angrepsmål i en krig
(militært) mål som et angrep (1) er rettet mot
mulige angrepsmål i en krigmulige angrepsmål i en krig
: mulige angrepsmål i en krigmulige angrepsmål i en krig
angreps|spill n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrepsspill
; el. angreps|spell n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet angrepsspell
i lagidrett: spill (III,2) som går ut på å skåre; jamfør angrep 2
laget sikret seieren med godt angrepsspilllaget sikret seieren med godt angrepsspill
: laget sikret seieren med godt angrepsspilllaget sikret seieren med godt angrepsspill
i lagidrett: spill (III,2) som går ut på å skåre; jamfør angrep 2
laget sikret seieren med godt angrepsspilllaget sikret seieren med godt angrepsspill
: laget sikret seieren med godt angrepsspilllaget sikret seieren med godt angrepsspill

 

Resultat pr. side