Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
musikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet musikk
(av gresk musike (tekhne) '(kunsten til) musene'; jamfør I muse)
1 spill (III,4); tonekunst; (kunsten å sette sammen eller framføre) toner i en estetisk helhet av rytme, melodi og harmoni; komposisjoner
være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
: være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
//
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk //
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
1 spill (III,4); tonekunst; (kunsten å sette sammen eller framføre) toner i en estetisk helhet av rytme, melodi og harmoni; komposisjoner
være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
: være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
//
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk //
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
2 særlig i bestemt form: orkester, korps
musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
: musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
2 særlig i bestemt form: orkester, korps
musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
: musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
1 spill (III,4); tonekunst; (kunsten å sette sammen eller framføre) toner i en estetisk helhet av rytme, melodi og harmoni; komposisjoner
være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
: være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
//
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk //
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
1 spill (III,4); tonekunst; (kunsten å sette sammen eller framføre) toner i en estetisk helhet av rytme, melodi og harmoni; komposisjoner
være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
: være, lyde som musikk i ørene være, lyde behageligvære, lyde som musikk i ørene være, lyde behagelig / levende musikk se levendelevende musikk se levende / sang og musikksang og musikk / Bartoks musikkBartoks musikk / klassisk musikkklassisk musikk / norsk musikknorsk musikk / sette musikk til et diktsette musikk til et dikt / høre på, lytte til musikkhøre på, lytte til musikk / studere musikkstudere musikk / undervise i musikkundervise i musikk / barokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikkbarokkmusikk, dansemusikk, folkemusikk, orgelmusikk, popmusikk
//
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk
absolutt musikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk musikk som bare bruker musikalske virkemidler; motsatt programmusikk //
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
med, for full musikk med alle instrumenter; av alle krefter med alle instrumenter; av alle krefter
2 særlig i bestemt form: orkester, korps
musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
: musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
2 særlig i bestemt form: orkester, korps
musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk
: musikken spilte oppmusikken spilte opp / der kommer musikkender kommer musikken / hornmusikk, skolemusikkhornmusikk, skolemusikk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
musikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet musikk
(gresk musike (tekhne) '(kunsten til) musene'; av I muse)
1 (kunsten å setje saman eller framføre) tonar i ein estetisk heilskap av rytme, melodi og harmoni; tonekunst; komposisjon(ar); tonedikting; spel (I)
undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
: undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
//
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter //
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
; som etterledd i dansemusikk, folkemusikk, kammermusikk, orgelmusikk, popmusikk
1 (kunsten å setje saman eller framføre) tonar i ein estetisk heilskap av rytme, melodi og harmoni; tonekunst; komposisjon(ar); tonedikting; spel (I)
undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
: undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
//
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter //
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
; som etterledd i dansemusikk, folkemusikk, kammermusikk, orgelmusikk, popmusikk
2 særleg i bunden form eintal: orkester, korps
der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp
: der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp; som etterledd i gutemusikk, hornmusikk, skulemusikk
2 særleg i bunden form eintal: orkester, korps
der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp
: der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp; som etterledd i gutemusikk, hornmusikk, skulemusikk
1 (kunsten å setje saman eller framføre) tonar i ein estetisk heilskap av rytme, melodi og harmoni; tonekunst; komposisjon(ar); tonedikting; spel (I)
undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
: undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
//
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter //
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
; som etterledd i dansemusikk, folkemusikk, kammermusikk, orgelmusikk, popmusikk
1 (kunsten å setje saman eller framføre) tonar i ein estetisk heilskap av rytme, melodi og harmoni; tonekunst; komposisjon(ar); tonedikting; spel (I)
undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
: undervise i musikkundervise i musikk / studere musikkstudere musikk / høyre på, lytte til musikkhøyre på, lytte til musikk / setje musikk til eit diktsetje musikk til eit dikt / norsk musikknorsk musikk / klassisk musikkklassisk musikk / Bartóks musikkBartóks musikk
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
// musikk berre med instrument
song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
: song og musikksong og musikk / levande musikk; sjå levandelevande musikk; sjå levande
//
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter
for full musikk med alle instrument; av alle krefter med alle instrument; av alle krefter //
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
musikk i øyra noko ein blir glad for å høyre noko ein blir glad for å høyre
; som etterledd i dansemusikk, folkemusikk, kammermusikk, orgelmusikk, popmusikk
2 særleg i bunden form eintal: orkester, korps
der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp
: der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp; som etterledd i gutemusikk, hornmusikk, skulemusikk
2 særleg i bunden form eintal: orkester, korps
der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp
: der kjem musikkender kjem musikken / musikken spela oppmusikken spela opp; som etterledd i gutemusikk, hornmusikk, skulemusikk

 

Resultat pr. side