Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
morfem n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet morfem
(franskmorphème, etter mønster av fonem) klasse som består av én eller flere allomorfer; i språkvitenskap: minste språkelement med betydning eller grammatisk funksjon; jamfør morf og allomorf
leksikalske og grammatiske morfemerleksikalske og grammatiske morfemer / bøyningsmorfem, tempusmorfembøyningsmorfem, tempusmorfem
: leksikalske og grammatiske morfemerleksikalske og grammatiske morfemer / bøyningsmorfem, tempusmorfembøyningsmorfem, tempusmorfem
klasse som består av én eller flere allomorfer; i språkvitenskap: minste språkelement med betydning eller grammatisk funksjon; jamfør morf og allomorf
leksikalske og grammatiske morfemerleksikalske og grammatiske morfemer / bøyningsmorfem, tempusmorfembøyningsmorfem, tempusmorfem
: leksikalske og grammatiske morfemerleksikalske og grammatiske morfemer / bøyningsmorfem, tempusmorfembøyningsmorfem, tempusmorfem

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
morfem n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet morfem
(frå fransk morphème; av morf)
1 i språkvitskap: minste språklege element med tyding eller grammatisk funksjon
leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
: leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
1 i språkvitskap: minste språklege element med tyding eller grammatisk funksjon
leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
: leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
2 i grammatikk: plass i bøyingsmønster; òg: klasse av éin eller fleire allomorfar til ein slik plass; jamfør allomorf
både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
: både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
2 i grammatikk: plass i bøyingsmønster; òg: klasse av éin eller fleire allomorfar til ein slik plass; jamfør allomorf
både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
: både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
1 i språkvitskap: minste språklege element med tyding eller grammatisk funksjon
leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
: leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
1 i språkvitskap: minste språklege element med tyding eller grammatisk funksjon
leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
: leksikalske og grammatiske morfemleksikalske og grammatiske morfem
2 i grammatikk: plass i bøyingsmønster; òg: klasse av éin eller fleire allomorfar til ein slik plass; jamfør allomorf
både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
: både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
2 i grammatikk: plass i bøyingsmønster; òg: klasse av éin eller fleire allomorfar til ein slik plass; jamfør allomorf
både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk
: både -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorskbåde -er og -ar høyrer til morfemet for hankjønn ubunde fleirtal i nynorsk

 

Resultat pr. side