Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I moment n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet moment
(frå latin av movere 'setje i rørsle', jamfør norrønt momenta f)
1 i fysikk: verknad av ei kraft
momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
: momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
1 i fysikk: verknad av ei kraft
momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
: momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
2 medverkande faktor eller omstende, (hovud)punkt; element
det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
: det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
2 medverkande faktor eller omstende, (hovud)punkt; element
det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
: det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
1 i fysikk: verknad av ei kraft
momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
: momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
1 i fysikk: verknad av ei kraft
momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
: momentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til kraftamomentet om ein akse er lik krafta multiplisert med avstanden frå aksen til krafta
2 medverkande faktor eller omstende, (hovud)punkt; element
det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
: det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
2 medverkande faktor eller omstende, (hovud)punkt; element
det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
: det er mange moment som spelar inndet er mange moment som spelar inn / sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-sløyfe eit vesentleg moment i skildringa del av turnøving med tanke på vanskegrad A-m-, B-m-, C-m-
II moment n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet moment
(mo`- el. -mang´; frå fransk) augeblink
i neste momenti neste moment
: i neste momenti neste moment
augeblink
i neste momenti neste moment
: i neste momenti neste moment

 

Resultat pr. side