Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
modulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet modulere
(fra latin 'måle', av modul)
1 gå over fra én toneart til en annen
1 gå over fra én toneart til en annen
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og sang; som adjektiv i perfektum partisipp:
en modulert stemmeen modulert stemme
: en modulert stemmeen modulert stemme
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og sang; som adjektiv i perfektum partisipp:
en modulert stemmeen modulert stemme
: en modulert stemmeen modulert stemme
3 endre en bærebølge slik at den kan overføre informasjon som lyd, tegn og bilder
3 endre en bærebølge slik at den kan overføre informasjon som lyd, tegn og bilder
1 gå over fra én toneart til en annen
1 gå over fra én toneart til en annen
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og sang; som adjektiv i perfektum partisipp:
en modulert stemmeen modulert stemme
: en modulert stemmeen modulert stemme
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og sang; som adjektiv i perfektum partisipp:
en modulert stemmeen modulert stemme
: en modulert stemmeen modulert stemme
3 endre en bærebølge slik at den kan overføre informasjon som lyd, tegn og bilder
3 endre en bærebølge slik at den kan overføre informasjon som lyd, tegn og bilder

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
modulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet modulere
(frå latin 'måle (I)'; av modul)
1 gå over frå ei toneart til ei anna
1 gå over frå ei toneart til ei anna
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og song
ei modulert stemmeei modulert stemme
: ei modulert stemmeei modulert stemme
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og song
ei modulert stemmeei modulert stemme
: ei modulert stemmeei modulert stemme
3 endre ei berebølgje slik at ho kan overføre informasjon som lyd, teikn og bilete
3 endre ei berebølgje slik at ho kan overføre informasjon som lyd, teikn og bilete
1 gå over frå ei toneart til ei anna
1 gå over frå ei toneart til ei anna
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og song
ei modulert stemmeei modulert stemme
: ei modulert stemmeei modulert stemme
2 variere, nyansere tonefall og styrke i tale og song
ei modulert stemmeei modulert stemme
: ei modulert stemmeei modulert stemme
3 endre ei berebølgje slik at ho kan overføre informasjon som lyd, teikn og bilete
3 endre ei berebølgje slik at ho kan overføre informasjon som lyd, teikn og bilete

 

Resultat pr. side