Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'ment' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
mene  
(ment) 
mene v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mene
; el. meine v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet meine
(norrønt meina, fra lavtysk)
1 ha i tankene, tenke på, sikte til
jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
: jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
1 ha i tankene, tenke på, sikte til
jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
: jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
2 ha til hensikt
hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
: hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
2 ha til hensikt
hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
: hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
3 tenke, tro (IV), synes
jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
: jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
3 tenke, tro (IV), synes
jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
: jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
1 ha i tankene, tenke på, sikte til
jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
: jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
1 ha i tankene, tenke på, sikte til
jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
: jeg skjønner ikke hva du menerjeg skjønner ikke hva du mener / det mener du ikke!det mener du ikke! / si det en menersi det en mener
2 ha til hensikt
hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
: hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
2 ha til hensikt
hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
: hun mente ikke å gjøre noe galthun mente ikke å gjøre noe galt / det var ikke så galt ment som det var sagtdet var ikke så galt ment som det var sagt / hun var ment på å reisehun var ment på å reise
3 tenke, tro (IV), synes
jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
: jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
3 tenke, tro (IV), synes
jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
: jeg mener at jeg så det i avisen i gårjeg mener at jeg så det i avisen i går / han visste ikke hva han skulle mene om den sakenhan visste ikke hva han skulle mene om den saken
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
// for å framheve et faktum:
ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig
: ja, det skulle jeg mene! ja, virkeligja, det skulle jeg mene! ja, virkelig

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
departemental a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet departemental
(utt -mangt- el. -ment-) som høyrer til, er særmerkt for eit departement (1)
//
departemental stil tung, innfløkt uttrykksmåte tung, innfløkt uttrykksmåte
departemental stil tung, innfløkt uttrykksmåte tung, innfløkt uttrykksmåte
som høyrer til, er særmerkt for eit departement (1)
//
departemental stil tung, innfløkt uttrykksmåte tung, innfløkt uttrykksmåte
departemental stil tung, innfløkt uttrykksmåte tung, innfløkt uttrykksmåte
gentlemen's agreement n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet gentlemen's agreement
(utt dsjen´tlmens egri´ment; engelsk) munnleg avtale der partane lit på orda til kvarandre munnleg avtale der partane lit på orda til kvarandre
mang|ment a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet mangment
(norrønt margmennr; sisteleddet av mann)
// som har mange med seg eller er i eit stort følgje; mannsterk, fjølment
eit mangment lageit mangment lag
: eit mangment lageit mangment lag
// som har mange med seg eller er i eit stort følgje; mannsterk, fjølment
eit mangment lageit mangment lag
: eit mangment lageit mangment lag
// adverb:
bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
: bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
// adverb:
bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
: bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
// som har mange med seg eller er i eit stort følgje; mannsterk, fjølment
eit mangment lageit mangment lag
: eit mangment lageit mangment lag
// som har mange med seg eller er i eit stort følgje; mannsterk, fjølment
eit mangment lageit mangment lag
: eit mangment lageit mangment lag
// adverb:
bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
: bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
// adverb:
bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
: bygdefolket møtte mangment frambygdefolket møtte mangment fram
I mynte f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet mynte
(lågtysk av, latin ment(h)a, gresk minthe) (plante av) slekt i leppeblomsterfamilien med krydderlukt; Mentha
peparmyntepeparmynte
: peparmyntepeparmynte
(plante av) slekt i leppeblomsterfamilien med krydderlukt; Mentha
peparmyntepeparmynte
: peparmyntepeparmynte
paradigma n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet paradigma
; el. paradigme n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet paradigme
(frå gresk 'mønster', av gresk para- og deigma 'bilete, vising'; jamfør para-)
1 i grammatikk: bøyingsmønster
1 i grammatikk: bøyingsmønster
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
1 i grammatikk: bøyingsmønster
1 i grammatikk: bøyingsmønster
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
2 i språkvitskap: sett eller liste av uttrykksmiddel som alle inneheld eit sams element, til dømes mann i mannen, manngard, mangment, sjømann
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon
3 i filosofi og vitskap: tenkjemåte, problemløysing nytta som føredøme for løysing av liknande problem i same vitskap, og som dermed skaper ein vitskapstradisjon

 

Resultat pr. side