Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
menneske n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet menneske
(fra gammelfrisisk manniska, menneska, jamfør norrønt manneskja og mennskr 'menneskelig'; beslektet med mann)
1 i zoologi: den høyest utviklede og tallrikeste arten av pattedyr; Homo sapiens
1 i zoologi: den høyest utviklede og tallrikeste arten av pattedyr; Homo sapiens
2 individ, person; i flertall: folk
mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske
: mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske; som etterledd i ord som friluftsmenneske, kvinnemenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
2 individ, person; i flertall: folk
mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske
: mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske; som etterledd i ord som friluftsmenneske, kvinnemenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
3 med tanke på menneskets begrensning
hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
: hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
//
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret //
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
3 med tanke på menneskets begrensning
hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
: hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
//
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret //
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
4 med tanke på menneskets verdi:
han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
: han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
4 med tanke på menneskets verdi:
han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
: han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
5 i tiltale og omtale (ofte nedsettende):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
5 i tiltale og omtale (ofte nedsettende):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
1 i zoologi: den høyest utviklede og tallrikeste arten av pattedyr; Homo sapiens
1 i zoologi: den høyest utviklede og tallrikeste arten av pattedyr; Homo sapiens
2 individ, person; i flertall: folk
mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske
: mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske; som etterledd i ord som friluftsmenneske, kvinnemenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
2 individ, person; i flertall: folk
mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske
: mennesker og dyrmennesker og dyr / mennesket spår, men Gud rårmennesket spår, men Gud rår / menneskenes liv og historiemenneskenes liv og historie / det moderne menneskedet moderne menneske / menneskets naturmenneskets natur / et godt, dårlig, ondt menneskeet godt, dårlig, ondt menneske / det var ikke et menneske å sedet var ikke et menneske å se / ha noe godt i huset om det skulle komme et menneskeha noe godt i huset om det skulle komme et menneske; som etterledd i ord som friluftsmenneske, kvinnemenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
3 med tanke på menneskets begrensning
hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
: hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
//
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret //
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
3 med tanke på menneskets begrensning
hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
: hun er da bare et menneskehun er da bare et menneske
//
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret
som et nytt og bedre menneske (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret (bli, kjenne seg) uthvilt; positivt forandret //
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
aldri bli menneske igjen være fysisk eller psykisk nedbrutt være fysisk eller psykisk nedbrutt
4 med tanke på menneskets verdi:
han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
: han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
4 med tanke på menneskets verdi:
han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
: han er da et menneske, han ogsåhan er da et menneske, han også
5 i tiltale og omtale (ofte nedsettende):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
5 i tiltale og omtale (ofte nedsettende):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / hva er det du gjør, menneske!hva er det du gjør, menneske! / jeg kjenner ikke disse menneskenejeg kjenner ikke disse menneskene

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
menneske n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet menneske
(sjå menneskje; genus truleg frå dansk)
1 den høgast utvikla arta av pattedyr; Homo sapiens
1 den høgast utvikla arta av pattedyr; Homo sapiens
2 individ, person; i fleirtal: folk
menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske
: menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske; som etterledd i bymenneske, friluftsmenneske, gjennomsnittsmenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
2 individ, person; i fleirtal: folk
menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske
: menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske; som etterledd i bymenneske, friluftsmenneske, gjennomsnittsmenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
3 individ med tanke på menneskelege eigenskapar; til skilnad frå maskin 1
ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
: ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
//
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten //
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
3 individ med tanke på menneskelege eigenskapar; til skilnad frå maskin 1
ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
: ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
//
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten //
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
4 i tiltale og omtale (ofte nedsetjande):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
4 i tiltale og omtale (ofte nedsetjande):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
1 den høgast utvikla arta av pattedyr; Homo sapiens
1 den høgast utvikla arta av pattedyr; Homo sapiens
2 individ, person; i fleirtal: folk
menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske
: menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske; som etterledd i bymenneske, friluftsmenneske, gjennomsnittsmenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
2 individ, person; i fleirtal: folk
menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske
: menneske og dyrmenneske og dyr / Gud og menneskeGud og menneske / det moderne mennesketdet moderne mennesket / ein by med 380 000 menneskeein by med 380 000 menneske / eit godt menneskeeit godt menneske / eit vakse menneskeeit vakse menneske / det var ikkje eit menneske å sjådet var ikkje eit menneske å sjå / ha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneskeha noko godt i huset i tilfelle det skulle kome eit menneske; som etterledd i bymenneske, friluftsmenneske, gjennomsnittsmenneske, ordensmenneske, overmenneske, stemningsmenneske
3 individ med tanke på menneskelege eigenskapar; til skilnad frå maskin 1
ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
: ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
//
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten //
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
3 individ med tanke på menneskelege eigenskapar; til skilnad frå maskin 1
ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
: ho er da berre eit menneskeho er da berre eit menneske / han er da eit menneske, han òghan er da eit menneske, han òg
//
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten
aldri bli menneske att etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten etter ei ulukke: vere fysisk el. psykisk nedbroten //
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
nytt og betre menneske positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
positivt forandra; òg: utkvilt
bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
: bli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneskebli, kjenne seg som eit nytt (og betre) menneske
4 i tiltale og omtale (ofte nedsetjande):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
4 i tiltale og omtale (ofte nedsetjande):
kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska
: kom inn da, menneske!kom inn da, menneske! / kva er det du gjer, menneske!kva er det du gjer, menneske! / stakkars menneskestakkars menneske / eg kjenner ikkje desse menneskaeg kjenner ikkje desse menneska

 

Resultat pr. side