Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
meining f3
I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet meining
(av meine)
1 tanke (I); (djupare) innhald, tyding; (fornuftig) samanheng; (føre)mål
skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
: skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
1 tanke (I); (djupare) innhald, tyding; (fornuftig) samanheng; (føre)mål
skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
: skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
2 syn, oppfatning, overtyding
ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
: ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
2 syn, oppfatning, overtyding
ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
: ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
1 tanke (I); (djupare) innhald, tyding; (fornuftig) samanheng; (føre)mål
skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
: skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
1 tanke (I); (djupare) innhald, tyding; (fornuftig) samanheng; (føre)mål
skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
: skjøne meininga i det som blir sagtskjøne meininga i det som blir sagt / i trong, vid meiningi trong, vid meining / det er inga meining i slikt!det er inga meining i slikt! / finne ei meining i tilværetfinne ei meining i tilværet / er det meininga at eg skal vere med?er det meininga at eg skal vere med? / gjere noko i god, vond, beste meininggjere noko i god, vond, beste meining
2 syn, oppfatning, overtyding
ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
: ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
2 syn, oppfatning, overtyding
ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka
: ha, gjere seg opp ei meining om nokoha, gjere seg opp ei meining om noko / seie meininga siseie meininga si / det er berre éi meining om detdet er berre éi meining om det / det er delte meiningar om den sakadet er delte meiningar om den saka

 

Resultat pr. side