Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
M symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet M
1 romertall for 1000
1 romertall for 1000
2 forkorting for mark
2 forkorting for mark
3 symbol for mach(tall)
3 symbol for mach(tall)
4 symbol for mega-
4 symbol for mega-
5 forkorting for monsieur
5 forkorting for monsieur
1 romertall for 1000
1 romertall for 1000
2 forkorting for mark
2 forkorting for mark
3 symbol for mach(tall)
3 symbol for mach(tall)
4 symbol for mega-
4 symbol for mega-
5 forkorting for monsieur
5 forkorting for monsieur
mega- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet mega-
(gresk megas 'stor')
1 stor-
1 stor-
2 brukt til å angi at hele ordet står for 1 million ganger den målenheten som etterleddet nevner, symbol M
2 brukt til å angi at hele ordet står for 1 million ganger den målenheten som etterleddet nevner, symbol M
1 stor-
1 stor-
2 brukt til å angi at hele ordet står for 1 million ganger den målenheten som etterleddet nevner, symbol M
2 brukt til å angi at hele ordet står for 1 million ganger den målenheten som etterleddet nevner, symbol M
megafon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet megafon
(av mega- (1) og I -fon) traktformet lydforsterker, ropert traktformet lydforsterker, ropert
megalitt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet megalitt
(nydanning av gresk mega- (1) og -litt) minnesmerke fra yngre steinalder i form av en eller flere steinblokker minnesmerke fra yngre steinalder i form av en eller flere steinblokker
megalomani m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet megalomani
(av mega- og -mani) psykisk forstyrrelse som ytrer seg ved vrangforestillinger om egen storhet og fortreffelighet, stormannsgalskap (2) psykisk forstyrrelse som ytrer seg ved vrangforestillinger om egen storhet og fortreffelighet, stormannsgalskap (2)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III M symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet M
1 for mega-
1 for mega-
2 for mach og og machtal
2 for mach og og machtal
3 romersk talteikn = 1000
3 romersk talteikn = 1000
1 for mega-
1 for mega-
2 for mach og og machtal
2 for mach og og machtal
3 romersk talteikn = 1000
3 romersk talteikn = 1000
mega- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet mega-
(gresk megas 'stor')
1 stor-
1 stor-
2 brukt for å vise at heile ordet står for 1 million gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol M
2 brukt for å vise at heile ordet står for 1 million gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol M
1 stor-
1 stor-
2 brukt for å vise at heile ordet står for 1 million gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol M
2 brukt for å vise at heile ordet står for 1 million gonger den måleininga som er nemnd i etterleddet; symbol M
megafon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet megafon
(av mega- (1) og I -fon) lydforsterkande trekt, ropert lydforsterkande trekt, ropert
mega|hertz m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet megahertz
1 million hertz; symbol MHz
reknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertzreknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertz
: reknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertzreknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertz
1 million hertz; symbol MHz
reknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertzreknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertz
: reknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertzreknefarten tl ein mikroprosessor kan målast i megahertz
megalitt m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet megalitt
(nylaging av mega- (1) og -litt) (grav)minnesmerke frå yngre steinalder eller eldre bronsealder i form av ei eller fleire steinblokker (grav)minnesmerke frå yngre steinalder eller eldre bronsealder i form av ei eller fleire steinblokker

 

Resultat pr. side