Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
makt f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet makt
(norrønt makt, mekt, frå lågtysk; samanheng med måtte)
1 kraft, (kropps)styrke, evne (I); velstand, rikdom
allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
: allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
//
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
1 kraft, (kropps)styrke, evne (I); velstand, rikdom
allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
: allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
//
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
2 vald (I), tvang
bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
: bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
//
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
2 vald (I), tvang
bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
: bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
//
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
3 herredøme, råderett, mynd, autoritet; sterk innverknad; overtak
avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
: avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
//
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
3 herredøme, råderett, mynd, autoritet; sterk innverknad; overtak
avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
: avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
//
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
4 noko som har makt; mektig faktor; stat
påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
: påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
4 noko som har makt; mektig faktor; stat
påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
: påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
5 stridskrefter
krigsmaktkrigsmakt
: krigsmaktkrigsmakt
5 stridskrefter
krigsmaktkrigsmakt
: krigsmaktkrigsmakt
6 overnaturleg vesen
gode, vonde maktergode, vonde makter
: gode, vonde maktergode, vonde makter
6 overnaturleg vesen
gode, vonde maktergode, vonde makter
: gode, vonde maktergode, vonde makter
1 kraft, (kropps)styrke, evne (I); velstand, rikdom
allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
: allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
//
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
1 kraft, (kropps)styrke, evne (I); velstand, rikdom
allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
: allmaktallmakt / avmaktavmakt / handemakthandemakt / velmaktvelmakt / eg har inga makt i armaneeg har inga makt i armane / bruke makt for å opne dørabruke makt for å opne døra / kunnskap er maktkunnskap er makt / ta i av all maktta i av all makt / det står ikkje i mi makt å hindre detdet står ikkje i mi makt å hindre det
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
// god stand, hevd (II)
jorda er i maktjorda er i makt
: jorda er i maktjorda er i makt
//
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
stå ved makt vere gyldig vere gyldig
2 vald (I), tvang
bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
: bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
//
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
2 vald (I), tvang
bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
: bruke makt for å oppnå nokobruke makt for å oppnå noko / eg tok frå henne lommeboka med makteg tok frå henne lommeboka med makt
//
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
setje makt bak krava, tvinge fram noko med (trugsmål om) vald tvinge fram noko med (trugsmål om) vald
3 herredøme, råderett, mynd, autoritet; sterk innverknad; overtak
avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
: avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
//
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
3 herredøme, råderett, mynd, autoritet; sterk innverknad; overtak
avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
: avgjerdsmaktavgjerdsmakt / domsmaktdomsmakt / fullmaktfullmakt / kongemaktkongemakt / statsmaktstatsmakt / ha makt over noko(n)ha makt over noko(n) / ha, ta makta i landetha, ta makta i landet / kome til maktakome til makta / få, ha noko(n) i si maktfå, ha noko(n) i si makt
//
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
ha ordet i si makt vere god til å uttrykkje seg vere god til å uttrykkje seg
4 noko som har makt; mektig faktor; stat
påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
: påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
4 noko som har makt; mektig faktor; stat
påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
: påtalemaktpåtalemakt / stormaktstormakt / styresmaktstyresmakt / supermaktsupermakt / verdsmaktverdsmakt / ei nøytral maktei nøytral makt / gå i teneste hos ei framand maktgå i teneste hos ei framand makt
5 stridskrefter
krigsmaktkrigsmakt
: krigsmaktkrigsmakt
5 stridskrefter
krigsmaktkrigsmakt
: krigsmaktkrigsmakt
6 overnaturleg vesen
gode, vonde maktergode, vonde makter
: gode, vonde maktergode, vonde makter
6 overnaturleg vesen
gode, vonde maktergode, vonde makter
: gode, vonde maktergode, vonde makter

 

Resultat pr. side