Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
adelskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adelskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelskap
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 adelsstand
3 adelsstand
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
1 rett (II,1) og verdighet som følger med adel (1)
adelskap forplikteradelskap forplikter
: adelskap forplikteradelskap forplikter
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
2 adel (3)
det sanne adelskapdet sanne adelskap
: det sanne adelskapdet sanne adelskap
3 adelsstand
3 adelsstand
aften|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet aftenbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet aftenbruk
(av I bruk)
klær til aftenbrukklær til aftenbruk
: klær til aftenbrukklær til aftenbruk
klær til aftenbrukklær til aftenbruk
: klær til aftenbrukklær til aftenbruk
akryl m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akryl
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akryl
(engelskacryl, nydanning av latin acer 'skarp', fordi akrylsyre, som lukter skarpt, fins i stoffet, og av gresk hyle 'stoff') (lettantennelig) syntetisk stoff (lettantennelig) syntetisk stoff
alarm|beredskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alarmberedskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
høyeste beredskap
politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
: politiet ble satt i alarmberedskappolitiet ble satt i alarmberedskap
alkohol|bruk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet alkoholbruk
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet alkoholbruk
bruk av alkohol (2) bruk av alkohol (2)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I adagio m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adagio
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adagio
(ada´dsjo; substantiv av II adagio)
1 sats, stykke som skal spelast adagio (II)
1 sats, stykke som skal spelast adagio (II)
2 mindre parti som skal spelast adagio (II)
2 mindre parti som skal spelast adagio (II)
1 sats, stykke som skal spelast adagio (II)
1 sats, stykke som skal spelast adagio (II)
2 mindre parti som skal spelast adagio (II)
2 mindre parti som skal spelast adagio (II)
I adelskap m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adelskap
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelskap
(sjå I -skap)
1 rett og vørdnad som følgjer med adel (1)
1 rett og vørdnad som følgjer med adel (1)
2 adel (3)
den sanne adelskapden sanne adelskap
: den sanne adelskapden sanne adelskap
2 adel (3)
den sanne adelskapden sanne adelskap
: den sanne adelskapden sanne adelskap
1 rett og vørdnad som følgjer med adel (1)
1 rett og vørdnad som følgjer med adel (1)
2 adel (3)
den sanne adelskapden sanne adelskap
: den sanne adelskapden sanne adelskap
2 adel (3)
den sanne adelskapden sanne adelskap
: den sanne adelskapden sanne adelskap
adels|stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet adelsstand
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet adelsstand
(av III stand) adel (1) adel (1)
agens m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet agens
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet agens
(same opphav som agent)
1 noko (lekam, stoff eller liknande) som er årsak til ein viss verknad eller som held i gang ein prosess
eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
: eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
1 noko (lekam, stoff eller liknande) som er årsak til ein viss verknad eller som held i gang ein prosess
eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
: eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
2 i grammatikk: person eller ting som utfører ei verbalhandling, motsett patiens
2 i grammatikk: person eller ting som utfører ei verbalhandling, motsett patiens
1 noko (lekam, stoff eller liknande) som er årsak til ein viss verknad eller som held i gang ein prosess
eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
: eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
1 noko (lekam, stoff eller liknande) som er årsak til ein viss verknad eller som held i gang ein prosess
eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
: eit smittestoff kan vere agenseit smittestoff kan vere agens
2 i grammatikk: person eller ting som utfører ei verbalhandling, motsett patiens
2 i grammatikk: person eller ting som utfører ei verbalhandling, motsett patiens
akryl m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet akryl
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet akryl
(-yl´ el. -y´l; engelsk acryl, nylaging av latin acer 'skarp' og I -yl) kunststoff som liknar ull; også kjent under opphavlege varemerke som dralon og orlon kunststoff som liknar ull; også kjent under opphavlege varemerke som dralon og orlon

 

Resultat pr. side