Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
mønster n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mønster
(gjennom lågtysk, frå gammalfransk av, mellomalderlatin monstra 'prøvestykke' av, latin monstrare 'vise fram')
1 førebilete, teikning, oppskrift til å lage noko etter; modell
snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
: snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
1 førebilete, teikning, oppskrift til å lage noko etter; modell
snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
: snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
2 føredøme, ideal (I), eksempel
ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
: ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
2 føredøme, ideal (I), eksempel
ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
: ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
3 måte noko er ordna på eller skjer på; skjema, system
busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
: busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
3 måte noko er ordna på eller skjer på; skjema, system
busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
: busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
4 (heilskap av) figur(ar), motiv, teikning(ar) til dekorasjon eller liknande, ofte med ulike fargar eller opphøgde parti
fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
: fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
4 (heilskap av) figur(ar), motiv, teikning(ar) til dekorasjon eller liknande, ofte med ulike fargar eller opphøgde parti
fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
: fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
1 førebilete, teikning, oppskrift til å lage noko etter; modell
snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
: snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
1 førebilete, teikning, oppskrift til å lage noko etter; modell
snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
: snittmønstersnittmønster / strikkemønsterstrikkemønster / klippe, sy etter mønsterklippe, sy etter mønster / hekle utan mønsterhekle utan mønster
2 føredøme, ideal (I), eksempel
ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
: ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
2 føredøme, ideal (I), eksempel
ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
: ho er eit mønster for andreho er eit mønster for andre
3 måte noko er ordna på eller skjer på; skjema, system
busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
: busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
3 måte noko er ordna på eller skjer på; skjema, system
busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
: busetjingsmønsterbusetjingsmønster / bøyingsmønsterbøyingsmønster / utviklingsmønsterutviklingsmønster / opplæringa går etter eit fast mønsteropplæringa går etter eit fast mønster / leggje opp marknadsføringa etter svensk mønsterleggje opp marknadsføringa etter svensk mønster / passe inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konformpasse inn i mønsteret overf: tilpasse seg, vere konform / eg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennareg skimtar eit mønster i dei merkelege påfunna hennar
4 (heilskap av) figur(ar), motiv, teikning(ar) til dekorasjon eller liknande, ofte med ulike fargar eller opphøgde parti
fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
: fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
4 (heilskap av) figur(ar), motiv, teikning(ar) til dekorasjon eller liknande, ofte med ulike fargar eller opphøgde parti
fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
: fiskebeinsmønsterfiskebeinsmønster / tapet med uroleg mønstertapet med uroleg mønster / mønsteret i bildekketmønsteret i bildekket
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
// form, type, til dømes av sølvtøy
samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster
: samle på eit visst mønstersamle på eit visst mønster

 

Resultat pr. side