Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'må' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
måtte  
(må) 
måtte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet måtte
(norrøntmátta, preteritum av mega 'formå, kunne')
1 ha tillatelse, anledning eller grunn til, kunne, få
du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
: du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
1 ha tillatelse, anledning eller grunn til, kunne, få
du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
: du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
2 være nødt til eller pliktig til, skulle
alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
: alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
2 være nødt til eller pliktig til, skulle
alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
: alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
3 være mulig, sannsynlig, tenkelig, logisk nødvendig
det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
: det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
3 være mulig, sannsynlig, tenkelig, logisk nødvendig
det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
: det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
4 om sterk oppfordring, påminning eller advarsel: burde
du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
: du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
4 om sterk oppfordring, påminning eller advarsel: burde
du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
: du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
5 om ønske:
måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
: måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
5 om ønske:
måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
: måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
6 i uttrykk som
jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
: jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
//
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje //
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
6 i uttrykk som
jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
: jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
//
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje //
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
1 ha tillatelse, anledning eller grunn til, kunne, få
du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
: du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
1 ha tillatelse, anledning eller grunn til, kunne, få
du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
: du må så si!du må så si! / om jeg så må si detom jeg så må si det / må jeg få presentere deg for min kone?må jeg få presentere deg for min kone?
2 være nødt til eller pliktig til, skulle
alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
: alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
2 være nødt til eller pliktig til, skulle
alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
: alle må levere selvangivelsealle må levere selvangivelse / jeg ville ikke, men jeg måttejeg ville ikke, men jeg måtte / jeg beklager å måtte si detjeg beklager å måtte si det / det må gjøresdet må gjøres / det måtte til det var nødvendigdet måtte til det var nødvendig / jeg må gå nåjeg må gå nå / de måtte gifte segde måtte gifte seg / huset må bygges omhuset må bygges om / det må være slikdet må være slik
3 være mulig, sannsynlig, tenkelig, logisk nødvendig
det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
: det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
3 være mulig, sannsynlig, tenkelig, logisk nødvendig
det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
: det må kunne forandresdet må kunne forandres / du må ha drømt detdu må ha drømt det / ingen slipper inn, hvem det så måtte væreingen slipper inn, hvem det så måtte være / det måtte gå slikdet måtte gå slik
4 om sterk oppfordring, påminning eller advarsel: burde
du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
: du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
4 om sterk oppfordring, påminning eller advarsel: burde
du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
: du må se deg for!du må se deg for! / du må ikke glemme detdu må ikke glemme det / du må aldri gjøre det merdu må aldri gjøre det mer
5 om ønske:
måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
: måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
5 om ønske:
måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
: måtte du aldri angre!måtte du aldri angre! / måtte det bare gå godt!måtte det bare gå godt!
6 i uttrykk som
jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
: jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
//
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje //
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
6 i uttrykk som
jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
: jeg ble trett, må vitejeg ble trett, må vite / det må gudene vite se guddet må gudene vite se gud
//
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje
må hende kan hende, kanskje kan hende, kanskje //
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt
må vite kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt kan en tenke, kan du vel skjønne, ser du, selvsagt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet må
(same opphav som I må)
1 rå over, vere herre over, kunne bruke
eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
: eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
1 rå over, vere herre over, kunne bruke
eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
: eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
2 i uttrykk
(i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
: (i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
2 i uttrykk
(i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
: (i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
1 rå over, vere herre over, kunne bruke
eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
: eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
1 rå over, vere herre over, kunne bruke
eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
: eg mår ikkje av den handaeg mår ikkje av den handa
2 i uttrykk
(i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
: (i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
2 i uttrykk
(i) von; sjå III von(i) von; sjå III von
: (i) von; sjå III von(i) von; sjå III von

 

Resultat pr. side