Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'lutar' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'lutar' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
lut  
(lutar) 
I lut m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lut
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lut
(samanheng med lauge) væskeløysning av hydroksid av alkalimetall, m a brukt til vasking, reinsing eller bløyting
kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
: kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
//
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
væskeløysning av hydroksid av alkalimetall, m a brukt til vasking, reinsing eller bløyting
kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
: kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
//
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
lute  
(lutar) 
     
     
I lute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lute
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lute
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lute
(norrønt lúta) vere bøygd (framover); halle; bøye (seg)
lute (med) hovudetlute (med) hovudet / lute seg nedlute seg ned / lute seg ut av vindaugetlute seg ut av vindauget / bergveggen lutte seg framoverbergveggen lutte seg framover
: lute (med) hovudetlute (med) hovudet / lute seg nedlute seg ned / lute seg ut av vindaugetlute seg ut av vindauget / bergveggen lutte seg framoverbergveggen lutte seg framover
vere bøygd (framover); halle; bøye (seg)
lute (med) hovudetlute (med) hovudet / lute seg nedlute seg ned / lute seg ut av vindaugetlute seg ut av vindauget / bergveggen lutte seg framoverbergveggen lutte seg framover
: lute (med) hovudetlute (med) hovudet / lute seg nedlute seg ned / lute seg ut av vindaugetlute seg ut av vindauget / bergveggen lutte seg framoverbergveggen lutte seg framover
lute  
(lutar) 
     
     
II lute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lute
(av I lut) bløyte i lut; behandle med lut
lute fisk, halmlute fisk, halm / lute møblarlute møblar
: lute fisk, halmlute fisk, halm / lute møblarlute møblar
//
lute ut vatne luta ut av noko som har lege i lut vatne luta ut av noko som har lege i lut
lute ut vatne luta ut av noko som har lege i lut vatne luta ut av noko som har lege i lut
bløyte i lut; behandle med lut
lute fisk, halmlute fisk, halm / lute møblarlute møblar
: lute fisk, halmlute fisk, halm / lute møblarlute møblar
//
lute ut vatne luta ut av noko som har lege i lut vatne luta ut av noko som har lege i lut
lute ut vatne luta ut av noko som har lege i lut vatne luta ut av noko som har lege i lut
lute  
(lutar) 
lute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lute
; el. III lùte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lùte
(norrønt hluta; av lott)
1 skifte i luter, dele
lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
: lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
//
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
1 skifte i luter, dele
lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
: lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
//
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
2 tildømme ein lut
//
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
2 tildømme ein lut
//
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
1 skifte i luter, dele
lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
: lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
//
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
1 skifte i luter, dele
lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
: lùte sund ein stokklùte sund ein stokk
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
// lodde (IV)
lùte bortlùte bort
: lùte bortlùte bort
//
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
lùte ut dele ut i luter dele ut i luter
2 tildømme ein lut
//
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
2 tildømme ein lut
//
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l
lùte seg inn krevje sin part av ein fangst e l krevje sin part av ein fangst e l

 

Resultat pr. side