Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lut m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lut
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lut
(samanheng med lauge) væskeløysning av hydroksid av alkalimetall, m a brukt til vasking, reinsing eller bløyting
kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
: kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
//
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
væskeløysning av hydroksid av alkalimetall, m a brukt til vasking, reinsing eller bløyting
kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
: kalilutkalilut / natronlutnatronlut / lut reagerer basisklut reagerer basisk / vaske kjørela med lutvaske kjørela med lut / det skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plagedet skal sterk lut til skurvete hovud ein må bruke harde middel for å få bukt med ei plage
//
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
gå for lut og kaldt vatn få for lite stell og omsut få for lite stell og omsut
II lut m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet lut
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lut
(norrønt hlutr)
1 del, part av forteneste eller avkasting (særleg i fiske) etter arbeids- eller kapitalinnsats
mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
: mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
1 del, part av forteneste eller avkasting (særleg i fiske) etter arbeids- eller kapitalinnsats
mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
: mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
2 pengeinnskot, part i eit lutlag (1)
eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
: eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
2 pengeinnskot, part i eit lutlag (1)
eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
: eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
3 lottbrev (1)
3 lottbrev (1)
4 aksje (1)
4 aksje (1)
5 aksjebrev
5 aksjebrev
6 del, stykke (I), bolk
eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
: eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
6 del, stykke (I), bolk
eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
: eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
7 lodd (II)
trekkje lotttrekkje lott
: trekkje lotttrekkje lott
7 lodd (II)
trekkje lotttrekkje lott
: trekkje lotttrekkje lott
1 del, part av forteneste eller avkasting (særleg i fiske) etter arbeids- eller kapitalinnsats
mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
: mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
1 del, part av forteneste eller avkasting (særleg i fiske) etter arbeids- eller kapitalinnsats
mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
: mannslottmannslott / minstelottminstelott / fiskarane fekk 8000 kr i lottfiskarane fekk 8000 kr i lott / fiske på lottfiske på lott / få full, halv lottfå full, halv lott / ha lott i nokoha lott i noko / slå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvtaslå til lutars, på lott slå graset på ein teig som høyrer til ein annan mot ein viss del av avlinga, oftast helvta
2 pengeinnskot, part i eit lutlag (1)
eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
: eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
2 pengeinnskot, part i eit lutlag (1)
eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
: eige ein lott i samvirkelageteige ein lott i samvirkelaget
3 lottbrev (1)
3 lottbrev (1)
4 aksje (1)
4 aksje (1)
5 aksjebrev
5 aksjebrev
6 del, stykke (I), bolk
eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
: eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
6 del, stykke (I), bolk
eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
: eignelotteignelott / landslottlandslott / skjere noko i lotterskjere noko i lotter / søre lotten av fylketsøre lotten av fylket / med lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnendemed lott og lunnar, lunnende; sjå lunn og lunnende
7 lodd (II)
trekkje lotttrekkje lott
: trekkje lotttrekkje lott
7 lodd (II)
trekkje lotttrekkje lott
: trekkje lotttrekkje lott
III lut a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet lut
(norrønt lútr; av I lute) framoverbøygd, lutande
ho har vorte så lutho har vorte så lut
: ho har vorte så lutho har vorte så lut
// adverb:
gå luttgå lutt
: gå luttgå lutt
// adverb:
gå luttgå lutt
: gå luttgå lutt
framoverbøygd, lutande
ho har vorte så lutho har vorte så lut
: ho har vorte så lutho har vorte så lut
// adverb:
gå luttgå lutt
: gå luttgå lutt
// adverb:
gå luttgå lutt
: gå luttgå lutt
IV lut adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet lut
; el. luta adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet luta
(av lutdoven, eller etter uttrykket sterk som lut) forsterkande: svært, fælt; lutande
lut leilut lei / lut dovenlut doven
: lut leilut lei / lut dovenlut doven
forsterkande: svært, fælt; lutande
lut leilut lei / lut dovenlut doven
: lut leilut lei / lut dovenlut doven

 

Resultat pr. side