Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lure v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lure
(trolig fra lavtysk luren 'lure på, bedra')
1 vente på en anledning; holde seg skjult og vokte på noe
katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
: katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
1 vente på en anledning; holde seg skjult og vokte på noe
katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
: katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
2 spekulere, gruble på
hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
: hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
2 spekulere, gruble på
hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
: hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
3 smette (II), snike (I); bruke list
lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
: lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
3 smette (II), snike (I); bruke list
lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
: lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
4 narre, bedra
han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
: han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
4 narre, bedra
han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
: han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
1 vente på en anledning; holde seg skjult og vokte på noe
katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
: katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
1 vente på en anledning; holde seg skjult og vokte på noe
katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
: katten lurer på fuglenekatten lurer på fuglene / det lurer farer hvor en går og stårdet lurer farer hvor en går og står
2 spekulere, gruble på
hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
: hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
2 spekulere, gruble på
hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
: hun lurte på hva han mentehun lurte på hva han mente
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
// tvile
nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
: nå begynner jeg snart å lure på om de kommernå begynner jeg snart å lure på om de kommer
3 smette (II), snike (I); bruke list
lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
: lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
3 smette (II), snike (I); bruke list
lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
: lure seg til å gjøre noelure seg til å gjøre noe / lure seg inn, ut, unnalure seg inn, ut, unna / lure seg forbi vaktenlure seg forbi vakten
4 narre, bedra
han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
: han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
4 narre, bedra
han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
: han er lett å lurehan er lett å lure / la seg lure (til noe)la seg lure (til noe) / du lurer ikke meg!du lurer ikke meg!
II lure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lure
(trolig samme opprinnelse som I lure) sove litt, ta seg en lur (II) sove litt, ta seg en lur (II)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lure
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lure
(truleg frå lågtysk; eigenleg 'late auga halvt att')
1 vere løynd og lytte eller sjå etter noko; vente på eit høve
katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
: katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
1 vere løynd og lytte eller sjå etter noko; vente på eit høve
katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
: katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
2 i uttrykk
eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
: eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
//
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
2 i uttrykk
eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
: eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
//
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
3 gå fram på ein listig eller gløgg måte; smette (II); snike (seg)
lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
: lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
3 gå fram på ein listig eller gløgg måte; smette (II); snike (seg)
lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
: lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
4 narre, bedra, snyte (II)
der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
: der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
4 narre, bedra, snyte (II)
der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
: der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
1 vere løynd og lytte eller sjå etter noko; vente på eit høve
katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
: katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
1 vere løynd og lytte eller sjå etter noko; vente på eit høve
katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
: katten (ligg og) lurer på fuglanekatten (ligg og) lurer på fuglane / det lurer farar kvar ein gårdet lurer farar kvar ein går
2 i uttrykk
eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
: eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
//
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
2 i uttrykk
eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
: eg lurer på kor gammal ho ereg lurer på kor gammal ho er
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
// tvile
no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
: no er det snart slik at eg lurer på om dei kjemno er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
//
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
lure på spekulere, gruvle på (noko) spekulere, gruvle på (noko)
3 gå fram på ein listig eller gløgg måte; smette (II); snike (seg)
lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
: lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
3 gå fram på ein listig eller gløgg måte; smette (II); snike (seg)
lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
: lure seg til å gjere nokolure seg til å gjere noko / lure seg forbi vaktalure seg forbi vakta / lure seg inn, ut, fram, unnalure seg inn, ut, fram, unna
4 narre, bedra, snyte (II)
der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
: der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
4 narre, bedra, snyte (II)
der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
: der lurte du han godt!der lurte du han godt! / eg vart lurt for vekslepenganeeg vart lurt for vekslepengane / la seg lurela seg lure / vere lett å lurevere lett å lure
II lure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lure
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lure
(truleg same opphav som I lure)
1 ta ein lur, blunde
1 ta ein lur, blunde
2 særleg i uttrykk
//
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
2 særleg i uttrykk
//
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
1 ta ein lur, blunde
1 ta ein lur, blunde
2 særleg i uttrykk
//
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
2 særleg i uttrykk
//
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet
lure han av dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet dovne seg, snike seg til ein pause i arbeidet

 

Resultat pr. side