Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I love m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet love
(norrønt lófi; beslektet med II labb) håndflate, del av vott eller lignende som dekker håndflaten
votten er slitt i lovenvotten er slitt i loven
: votten er slitt i lovenvotten er slitt i loven
håndflate, del av vott eller lignende som dekker håndflaten
votten er slitt i lovenvotten er slitt i loven
: votten er slitt i lovenvotten er slitt i loven
II love subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet love
(lavtysk 'tillit, tro, løfte'; beslektet med III lov)
i uttrykket på tro og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
i uttrykket på tro og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
i uttrykket på tro og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
i uttrykket på tro og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
IV love v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet love
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet love
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet love
(norrønt lofa; beslektet med II lov)
1 si seg villig til noe; gi løfte om
love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
: love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
//
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg //
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
1 si seg villig til noe; gi løfte om
love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
: love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
//
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg //
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
2 se ut til å bli, gi varsel, håp om; jamfør lovende
dette lover godtdette lover godt
: dette lover godtdette lover godt
2 se ut til å bli, gi varsel, håp om; jamfør lovende
dette lover godtdette lover godt
: dette lover godtdette lover godt
3 forsikre, garantere
jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
: jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
3 forsikre, garantere
jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
: jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
1 si seg villig til noe; gi løfte om
love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
: love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
//
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg //
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
1 si seg villig til noe; gi løfte om
love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
: love noen noelove noen noe / jeg kan ikke love miraklerjeg kan ikke love mirakler / lov meg at du ikke blir sen!lov meg at du ikke blir sen! / love å gjøre noelove å gjøre noe / love å holde tettlove å holde tett / love å være snilllove å være snill / love for myelove for mye / holde det en loverholde det en lover
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
// som adjektiv i perfektum partisipp, i bibelspråk:
//
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg
love seg bort binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg binde seg til tjeneste eller lignende; også: forlove seg //
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
det lovede land det landet som Gud lovet israelittene det landet som Gud lovet israelittene
2 se ut til å bli, gi varsel, håp om; jamfør lovende
dette lover godtdette lover godt
: dette lover godtdette lover godt
2 se ut til å bli, gi varsel, håp om; jamfør lovende
dette lover godtdette lover godt
: dette lover godtdette lover godt
3 forsikre, garantere
jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
: jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
3 forsikre, garantere
jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
: jeg lover at dette skal bli siste gangenjeg lover at dette skal bli siste gangen / det skal jeg love deg!det skal jeg love deg!
III love v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet love
(norrønt lofa; av II lov) rose (II), prise (III), ære (II)
lovet være Gudlovet være Gud / love og prise Herrenlove og prise Herren
: lovet være Gudlovet være Gud / love og prise Herrenlove og prise Herren
rose (II), prise (III), ære (II)
lovet være Gudlovet være Gud / love og prise Herrenlove og prise Herren
: lovet være Gudlovet være Gud / love og prise Herrenlove og prise Herren

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
love m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet love
; el. I lóve m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lóve
(norrønt lófi; samanheng med II labb) innside av ei hand, handflate; innside av ein hanske eller vott
plukke bær i lóvenplukke bær i lóven / klappe i lovaneklappe i lovane / votten er sliten i lóvenvotten er sliten i lóven
: plukke bær i lóvenplukke bær i lóven / klappe i lovaneklappe i lovane / votten er sliten i lóvenvotten er sliten i lóven; òg i sms handlove
innside av ei hand, handflate; innside av ein hanske eller vott
plukke bær i lóvenplukke bær i lóven / klappe i lovaneklappe i lovane / votten er sliten i lóvenvotten er sliten i lóven
: plukke bær i lóvenplukke bær i lóven / klappe i lovaneklappe i lovane / votten er sliten i lóvenvotten er sliten i lóven; òg i sms handlove
II love subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet love
(lågtysk 'tillit, tru, lovnad'; samanheng med II lov) i uttrykk
//
på tru og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
på tru og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
i uttrykk
//
på tru og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
på tru og love i gjensidig tillit i gjensidig tillit
III love verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet love
, v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet love
(norrønt lofa; samanheng med II lov)
1 gje lovnad om; seie seg villig til
love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
: love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
// i bibelmål:
// i bibelmål:
//
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon)
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon) //
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren)
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren) //
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om //
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
1 gje lovnad om; seie seg villig til
love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
: love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
// i bibelmål:
// i bibelmål:
//
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon)
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon) //
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren)
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren) //
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om //
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
2 sjå ut til å bli, gje varsel eller håp om
dette lovar godtdette lovar godt
: dette lovar godtdette lovar godt
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
2 sjå ut til å bli, gje varsel eller håp om
dette lovar godtdette lovar godt
: dette lovar godtdette lovar godt
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
3 forsikre, garantere
eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
: eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
3 forsikre, garantere
eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
: eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
1 gje lovnad om; seie seg villig til
love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
: love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
// i bibelmål:
// i bibelmål:
//
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon)
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon) //
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren)
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren) //
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om //
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
1 gje lovnad om; seie seg villig til
love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
: love nokon nokolove nokon noko / love å gjere nokolove å gjere noko / love å vere snilllove å vere snill / love hjelplove hjelp / love for mykjelove for mykje / halde det ein lovarhalde det ein lovar
// i bibelmål:
// i bibelmål:
//
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon)
love seg bort ofte: trulove seg (til nokon) ofte: trulove seg (til nokon) //
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren)
love seg bort binde seg til teneste e l ( for vinteren) binde seg til teneste e l ( for vinteren) //
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om
love ut gje ein (offentleg) lovnad om gje ein (offentleg) lovnad om //
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
det lova landet det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand det landet som var lova israelittane, lykkeleg endetilstand
2 sjå ut til å bli, gje varsel eller håp om
dette lovar godtdette lovar godt
: dette lovar godtdette lovar godt
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
2 sjå ut til å bli, gje varsel eller håp om
dette lovar godtdette lovar godt
: dette lovar godtdette lovar godt
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
// i presens partisipp:
lovande sjå detlovande sjå det
: lovande sjå detlovande sjå det
3 forsikre, garantere
eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
: eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
3 forsikre, garantere
eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
: eg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongeneg lovar (for, på) at dette skal bli siste gongen
IV love v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet love
(norrønt lofa; av III lov) rose (III), prise (III), ære (II)
Gud vere lovaGud vere lova
: Gud vere lovaGud vere lova
rose (III), prise (III), ære (II)
Gud vere lovaGud vere lova
: Gud vere lovaGud vere lova

 

Resultat pr. side