Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'losar' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'losar' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
los  
(losar) 
los m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet los
; el. I lós m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lós
(lågtysk lots(man) frå mellomengelsk lodesman 'vegvisar' av gammalengelsk lad 'veg'; jamfør I lei) person som rettleier skip i hamneområde eller ukjende farvatn
hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
: hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
person som rettleier skip i hamneområde eller ukjende farvatn
hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
: hamnelóshamnelós / kystlóskystlós / få lós om bordfå lós om bord
lose  
(losar) 
     
lose v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lose
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lose
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lose
; el. I lóse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lóse
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lóse
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lóse
(av los)
1 føre eit fartøy gjennom kystfarvatn eller til og frå hamn
1 føre eit fartøy gjennom kystfarvatn eller til og frå hamn
2 vise veg, føre, følgje
lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
: lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
2 vise veg, føre, følgje
lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
: lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
1 føre eit fartøy gjennom kystfarvatn eller til og frå hamn
1 føre eit fartøy gjennom kystfarvatn eller til og frå hamn
2 vise veg, føre, følgje
lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
: lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
2 vise veg, føre, følgje
lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
: lóse nokon gjennom folkemengdalóse nokon gjennom folkemengda
lose  
(losar) 
     
II lose v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lose
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lose
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lose
; el. II lòse v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet lòse
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lòse
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet lòse
(norrønt losa; av III los)
1 kome, gå i gang; losne; breste (II)
isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
: isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
1 kome, gå i gang; losne; breste (II)
isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
: isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
2 løyse, setje i gang
lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
: lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
2 løyse, setje i gang
lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
: lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
1 kome, gå i gang; losne; breste (II)
isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
: isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
1 kome, gå i gang; losne; breste (II)
isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
: isen loste i elvaisen loste i elva / lòse i gråt, låttlòse i gråt, lått
2 løyse, setje i gang
lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
: lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
2 løyse, setje i gang
lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet
: lòse skotlòse skot / lòse på beltetlòse på beltet

 

Resultat pr. side