Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lite a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet lite
adjektiv n av liten sjå det adjektiv n av liten sjå det
II lite verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet lite
(norrønt hlíta; samanheng med I li; opphavleg 'stø, lene seg til')
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
1 tru fullt og fast (på), ha tiltru (til), stole (på)
lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
: lite på noko(n)lite på noko(n) / du kan lite på at det er santdu kan lite på at det er sant / ho er ikkje å lite påho er ikkje å lite på
//
det kan du lite på vere viss på vere viss på
det kan du lite på vere viss på vere viss på
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
2 nøye seg (med), ta til takke (med)
lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
: lite (seg) med det ein harlite (seg) med det ein har / la seg lite med nokola seg lite med noko
//
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
lite med all ting finne seg i alt finne seg i alt
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
3 rette seg etter, lyde
ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje
: ungane leit meg ikkjeungane leit meg ikkje

 

Resultat pr. side