Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I line f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet line
(norrøntlína, eigenleg 'noko av lin')
1 grant, sterkt tau
fanglinefangline / flagglineflaggline
: fanglinefangline / flagglineflaggline
//
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
1 grant, sterkt tau
fanglinefangline / flagglineflaggline
: fanglinefangline / flagglineflaggline
//
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
2 utspent tau til å balansere på
slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
: slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
2 utspent tau til å balansere på
slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
: slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
3 langt fiskesnøre der det med jamne mellomrom er festa fortaumar med onglar på
fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
: fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
3 langt fiskesnøre der det med jamne mellomrom er festa fortaumar med onglar på
fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
: fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
1 grant, sterkt tau
fanglinefangline / flagglineflaggline
: fanglinefangline / flagglineflaggline
//
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
1 grant, sterkt tau
fanglinefangline / flagglineflaggline
: fanglinefangline / flagglineflaggline
//
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
laupe lina ut halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene) halde fram så lenge det er mogleg (utan tanke på følgjene)
2 utspent tau til å balansere på
slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
: slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
2 utspent tau til å balansere på
slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
: slakk lineslakk line / danse på linedanse på line
3 langt fiskesnøre der det med jamne mellomrom er festa fortaumar med onglar på
fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
: fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
3 langt fiskesnøre der det med jamne mellomrom er festa fortaumar med onglar på
fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
: fløytlinefløytline / kveitelinekveiteline
linje f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet linje
; el. II line f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet line
(latin linea av linum 'lin', eigenleg 'tråd av lin'; jamfør I line)
1 (tenkt) strek, smal stripe; i matematikk: storleik med berre éin dimensjon
trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje
: trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje; som etterledd i loddline, midtline
1 (tenkt) strek, smal stripe; i matematikk: storleik med berre éin dimensjon
trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje
: trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje; som etterledd i loddline, midtline
2 omriss, kontur
linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank
: linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank; som etterledd i strandline
2 omriss, kontur
linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank
: linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank; som etterledd i strandline
3 (rett) rad av bokstavar, ting eller personar; rekke (I); serie av hendingar, fenomen eller liknande
utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
: utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
//
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt //
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la //
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
; som etterledd i utviklingsline
3 (rett) rad av bokstavar, ting eller personar; rekke (I); serie av hendingar, fenomen eller liknande
utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
: utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
//
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt //
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la //
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
; som etterledd i utviklingsline
4 i militærstell: mobiliseringsstyrke av dei 15 yngste årsklassene av vernepliktige, til skilnad frå landvern
4 i militærstell: mobiliseringsstyrke av dei 15 yngste årsklassene av vernepliktige, til skilnad frå landvern
5 ferdselsåre, sambandskanal
brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog
: brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog; som etterledd i høgspentline, kraftline, trikkeline
5 ferdselsåre, sambandskanal
brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog
: brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog; som etterledd i høgspentline, kraftline, trikkeline
6 prinsipp for framgangsmåte; handlingsprogram
føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar
: føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar; som etterledd i forbodsline, partiline
6 prinsipp for framgangsmåte; handlingsprogram
føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar
: føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar; som etterledd i forbodsline, partiline
7 skulegrein
praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje
: praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje; som etterledd i realline, språkline
7 skulegrein
praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje
: praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje; som etterledd i realline, språkline
8 rekkje (oppover eller nedover i generasjonane) av skyldfolk, slekt(skap)sgrein
stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
: stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
8 rekkje (oppover eller nedover i generasjonane) av skyldfolk, slekt(skap)sgrein
stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
: stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
9
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
9
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
10 i bunden form: ekvator
passere linjapassere linja
: passere linjapassere linja
10 i bunden form: ekvator
passere linjapassere linja
: passere linjapassere linja
11 gammalt lengdemål lik 1/12 tomme
11 gammalt lengdemål lik 1/12 tomme
1 (tenkt) strek, smal stripe; i matematikk: storleik med berre éin dimensjon
trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje
: trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje; som etterledd i loddline, midtline
1 (tenkt) strek, smal stripe; i matematikk: storleik med berre éin dimensjon
trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje
: trekkje ei bein, rett linje mellom to punkttrekkje ei bein, rett linje mellom to punkt / ei prikka, stipla linjeei prikka, stipla linje; som etterledd i loddline, midtline
2 omriss, kontur
linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank
: linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank; som etterledd i strandline
2 omriss, kontur
linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank
: linjene i landskapetlinjene i landskapet / ein bil med fine linjerein bil med fine linjer / gå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slankgå inn for den slanke linja prøve å bli el. å halde seg slank; som etterledd i strandline
3 (rett) rad av bokstavar, ting eller personar; rekke (I); serie av hendingar, fenomen eller liknande
utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
: utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
//
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt //
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la //
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
; som etterledd i utviklingsline
3 (rett) rad av bokstavar, ting eller personar; rekke (I); serie av hendingar, fenomen eller liknande
utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
: utviklingslinjeutviklingslinje / eit vers på fire linjereit vers på fire linjer / send meg nokre linjer om korleis du har det!send meg nokre linjer om korleis du har det! / soldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandresoldatane stod oppstilte på linje ved sida av kvarandre / dei er på linje i denne saka har same syndei er på linje i denne saka har same syn
//
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt
lese mellom linjene forstå noko som ikkje er direkte uttrykt forstå noko som ikkje er direkte uttrykt //
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la
på line med jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la jamgod(t) med (noko(n) anna(n)); nokså lik; à la //
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
over heile linja for, blant alle utan unntak for, blant alle utan unntak
; som etterledd i utviklingsline
4 i militærstell: mobiliseringsstyrke av dei 15 yngste årsklassene av vernepliktige, til skilnad frå landvern
4 i militærstell: mobiliseringsstyrke av dei 15 yngste årsklassene av vernepliktige, til skilnad frå landvern
5 ferdselsåre, sambandskanal
brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog
: brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog; som etterledd i høgspentline, kraftline, trikkeline
5 ferdselsåre, sambandskanal
brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog
: brot på linjabrot på linja / rydde linja før neste togrydde linja før neste tog; som etterledd i høgspentline, kraftline, trikkeline
6 prinsipp for framgangsmåte; handlingsprogram
føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar
: føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar; som etterledd i forbodsline, partiline
6 prinsipp for framgangsmåte; handlingsprogram
føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar
: føre ei hard linje i tinginganeføre ei hard linje i tingingane / ha klare linjer faste reglarha klare linjer faste reglar; som etterledd i forbodsline, partiline
7 skulegrein
praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje
: praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje; som etterledd i realline, språkline
7 skulegrein
praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje
: praktisk, teoretisk linjepraktisk, teoretisk linje; som etterledd i realline, språkline
8 rekkje (oppover eller nedover i generasjonane) av skyldfolk, slekt(skap)sgrein
stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
: stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
8 rekkje (oppover eller nedover i generasjonane) av skyldfolk, slekt(skap)sgrein
stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
: stamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege leddstamme frå nokon i rett nedstigande linje direkte gjennom berre mannlege ledd
9
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
9
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
arbeid i linje i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2 i større bedrift: arbeid som er direkte knytt til produksjonen; jamfør stab 2
10 i bunden form: ekvator
passere linjapassere linja
: passere linjapassere linja
10 i bunden form: ekvator
passere linjapassere linja
: passere linjapassere linja
11 gammalt lengdemål lik 1/12 tomme
11 gammalt lengdemål lik 1/12 tomme
III line v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet line
(norrønt lina og svensk lena; samanheng med II lin og III lin)
1 gjere mjuk (1); slakke (III), løyse; stille, få til å spakne
line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
: line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
1 gjere mjuk (1); slakke (III), løyse; stille, få til å spakne
line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
: line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
2 stilne, spakne, gå over
det linar () med stormendet linar () med stormen
: det linar () med stormendet linar () med stormen
2 stilne, spakne, gå over
det linar () med stormendet linar () med stormen
: det linar () med stormendet linar () med stormen
1 gjere mjuk (1); slakke (III), løyse; stille, få til å spakne
line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
: line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
1 gjere mjuk (1); slakke (III), løyse; stille, få til å spakne
line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
: line stålet på ein knivline stålet på ein kniv / line tauetline tauet / line flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast samanline flatbrød varme det så det blir mjukt nok til at det kan leggjast saman
2 stilne, spakne, gå over
det linar () med stormendet linar () med stormen
: det linar () med stormendet linar () med stormen
2 stilne, spakne, gå over
det linar () med stormendet linar () med stormen
: det linar () med stormendet linar () med stormen
IV line v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet line
(samanheng med II line)
1 linjere
1 linjere
2 kante (ein stakk)
2 kante (ein stakk)
1 linjere
1 linjere
2 kante (ein stakk)
2 kante (ein stakk)

 

Resultat pr. side