Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
liknande a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet liknande
(presens partisipp av likne)
1 særleg i samansetningar med substantiv: som liknar, minner om noko, voren; til dømes fløyelsliknande og katteliknande
1 særleg i samansetningar med substantiv: som liknar, minner om noko, voren; til dømes fløyelsliknande og katteliknande
2 slik, tilsvarande
i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
: i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
//
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
//
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
2 slik, tilsvarande
i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
: i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
//
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
//
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
1 særleg i samansetningar med substantiv: som liknar, minner om noko, voren; til dømes fløyelsliknande og katteliknande
1 særleg i samansetningar med substantiv: som liknar, minner om noko, voren; til dømes fløyelsliknande og katteliknande
2 slik, tilsvarande
i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
: i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
//
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
//
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
2 slik, tilsvarande
i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
: i liknande tilfellei liknande tilfelle / eg har aldri høyrt noko liknandeeg har aldri høyrt noko liknande
//
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og liknande og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
og anna av same slag; forkorta o.l.
den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
: den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknandeden kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande
//
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller liknande eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
eller noko anna av same slag; forkorta e.l.
vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande
: vinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknandevinterdekk med eller utan piggar, kjetting eller liknande

 

Resultat pr. side